Jos Lukasse

Jos Lukasse

Summary

-Projectmanagement -Procesmanagement -Programmamanagement -Subsidieadvies -Innovatieadvies -Controles rechtmatigheid (gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) -Opzetten en uitvoeren businessplannen, implementatieplannen -Lid raadscommissie gemeente Goes -Artikelen op politiek gebied

Work experience

Work experience
Apr 2008 - Present

consultant

Deloitte Management Support
-Uitrollen van een businessplan in de praktijk, via een zelf opgesteld implementatieplan en projectorganisatiedraaiboek. -Ondersteuning bij het opzetten van een organisatie (opgezet door de gemeente en 3 woningcorporaties) ten behoeve van de aanpak van de particuliere woonvoorraad in een grote stad. -Opstellen businessplan ten behoeve van een regionaal samenwerkingsverband -Implementeren VSO2 bij woningcorporaties -Uitvoeren Interne Controle Rechtmatigheid bij gemeentes -Uitvoeren Interne Controle Rechtmatigheid bij gemeenschappelijke regelingen -Uitvoeren controles leerlingtelling bij basisscholen.
Jan 2008 - Present

commissielid

Gemeente Goes
Vanuit schaduwfractielidmaatschap van de SGP/CU fractie in Goes, lid van de raadscommissies.
Feb 2006 - Mar 2008

subsidieadviseur

Justion Adviesgroep
Opstellen subsidiescans, aanvragen zeer diverse subsidies, afwikkelen van het totale subsidietraject, inclusief afrekeningen, projectmanagement.
Sep 2004 - Jan 2006

adviseur

provincie zeeland
Programma-manager voor Leader+
Sep 2004 - Jan 2006

adviseur

erac
Adviseur op het gebied van Europese subsidieregelingen
Feb 2004 - Aug 2004

adviseur

senternovem
Afstudeerscriptie (5 maanden) + vervolgonderzoek (2 maanden)

Education

Education

Calvijn College

Calvijn College
2009 - 2011

MBA

NCOI
2000 - 2004

Drs

Universiteit van Tilburg
-Afstudeerrichtingen sociaal economisch beleid en regionale economie -Afstudeerscriptie: "Zuid-oost Noord-Brabant, innovatieve hotspot van Nederland"