Work experience

Work experience
Mar 2005 - Present

Programer

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Razvoj informativnog sistema na Centru za kontrolu i prevenciju bolesti. Organizacija, inoviranje, dizajniranje i razvoj softvera. 

Apr 2005 - Apr 2007

Menadžer elektronskog klipinga

Ninamedia

Planiranje i razvoj sektora elektronskog klipinga. Organizacija poslovnih aktivnosti.

Mar 2004 - Apr 2005

Clipping menadžer elektronskog klipinga

Ninamedia

Obuka i organizacija tima kliping operatera. Saradnja sa medijima i klijentima.

Mar 2003 - Mar 2004

Clipping operater

Ninamedia

Pregled i replikacija video materijala sa Srpskih TV stanica.

Education

Education

Skills

Skills

Računarski knowhow

Rešavanje svih funkcionalnih problema vezanih za ra unarsku opremu, softvere i informacione mre e.