Download PDF

Josep Guitart

Expert en continguts digitals

Work experience

19962000

PERIODISTA

EL PAÍS

Després de llicenciar-me en periodisme, vaig passar a treballar de forma permanent en la secció de societat com a free-lance. Des d’aleshores i fins al juny de 2000 em vaig encarregar de cobrir diàriament els temes relacionats amb l’educació.

Text Section