Printing tool Download PDF

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

20132015

Obecnie: Nauczyciel plastyki w klasach IV, V, VI, Kierownik świetlicy, od 2014 roku współautorka Artakademii: trener cotygodniowych warsztatów artystycznych pt. "Guzik i Pętelka"; inicjator zajęć pozalekcyjnych "Małe formy rzeźbiarskie".

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa UCZEŃ w Krakowie.

dodatkowo: praca w zespole ds. promocji, marketingu, reklamy (Facebook, strona internetowa, redagowanie i składanie wniosków o granty; prowadzenie kroniki szkolnej); projekty dyplomów szkolnych; organizowanie spotkań z artystami dla uczniów; aranżacja szkolnych wystaw, dekoracji okolicznościowych; pozyskiwanie wolontariuszy; udział w konkursach plastycznych

20132014

Nauczyciel plastyki.

Chrześcijańskie Gimnazjum „Uczeń” w Krakowie.

Przygotowywanie wystaw, dekoracji

20122013

Nauczyciel plastyki w klasach II i III, wychowawca świetlicy.

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa UCZEŃ w Krakowie.
20112012

Nauczyciel plastyki

Gimnazjum nr 14 w Krakowie.
2010

Praktyka ogólno-pedagogiczna, obserwacyjna.

Zespół Szkół w Wołkowyi.
2009

Praktyka nauczycielsko-asystencka, przedmiotowo-metodyczna z plastyki i języka polskiego.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku.
2009

Praktyka instytucjonalna.

Świetlica Socjoterapeutyczna „NIBYLANDIA” w Poznaniu.

WYKSZTAŁCENIE

20142015

Studia podyplomowe Kreatywne Przetwarzanie Obrazu Cyfrowego.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
20082010

Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych. Specjalność: Rysunek. Tytuł: Magister Sztuki.

Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Sztuki. 
20052008

Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych. Specjalność: Malarstwo. Dodatkowa Specjalność: Filologia Polska. Tytuł: Licencjat Edukacji Plastycznej

Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku. 
20002005

Specjalność: Wystawiennictwo. Tytuł: Plastyk. P.L.S.P Rzeszów.WYBRANE KURSY, SZKOLENIA, WYKŁADY, KONFERENCJE

 • 2015 - Szkolenie - „Rozmowa z uczniem przejawiającym niewłaściwe zachowania”, Stanisław Bobul, Kraków
 • 2014 -Konferencja „Pieniądze są dla szkoły”" - pozyskiwanie funduszy unijnych. Dr Małgorzata Kasperczakowa
 • 2014 - Szkolenie "Arteterapia - zdrowie poprzez sztukę". Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im.Karola Goduli w Chorzowie
 • 2014 - Szkolenie „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone” . Fundacja Ad Vocem, Kraków
 • 2014 - Szkolenie „Arteterapia w pracy pedagogicznej”.  Ośrodek Doskonalenia Ustawicznego IBS w Krakowie
 • 2014 - Szkolenie „Nowe spojrzenie na zabawę”. Wydawnictwo Jedność Kraków
 • 2013 - Konferencja „Respektowanie norm społecznych – jak pomagać uczniom zachowującym się agresywnie?". Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 2013 - Szkolenie "Koordynator wolontariatu – lider, opiekun czy przyjaciel? Jak efektywnie zarządzać wolontariuszami”. Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie
 • 2013 - Szkolenie „Apologetyka kulturowa”. ChSA w Warszawie
 • 2012 - Szkolenie "Kalejdoskop pomysłów-aktywne metody pracy z dziećmi". Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie.
 • 2012 - Konferencja „Współczesne wyzwania edukacji”. Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
 • 2012 - Szkolenie "Rozmowa, autorytet, dyscyplina. Podstawy komunikacji interpersonalnej". CHSP Uczeń w Krakowie.
 • 2012 - Kurs „Profesjonalny opiekun/wychowawca świetlicy”. Studium Prawa Europejskiego
 • 2011 - Szkolenie "Sposoby pracy z dziećmi autystycznymi i z zespołem Aspargera". CHSP Uczeń w Krakowie
 • 2011 - Kurs kwalifikacyjny z zakresu sztuki. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

  w Krakowie.

 • 2010 - Szkolenie "Skuteczne określanie celów". Uniwersytet Rzeszowski.

Zorganizowane projekty o charakterze społecznym

 • 2015 -"Odlotowy plac zabaw" jako propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego na poziomie dzielnic

 • 2014 - "Tu mieszkam, tu zmieniam"-projekt edukacyjny dla uczniów zdolnych i niepełnosprawnych

 • 2012 - „Co się kryje za logiem SLOT-u” - przygotowanie w ramach SLOT-u konkursu plastycznego i warsztatów     plastycznych
 • 2009 - Przygotowanie autorskiej wystawy rysunków w Empiku w Rzeszowie.
 • 2009 - Udział w zbiorowej wystawie rysunku, malarstwa i grafiki, zorganizowanej przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych.

Dodatkowe umiejętności

 • Język angielski – znajomość w stopniu komunikatywnym.

 • Obsługa komputera – podstawowa znajomość MS Word, Photoshop oraz HTML

 • Prawo jazdy kat. B

Zainteresowania

Nowe techniki plastyczne ; Architektura; Muzyka instrumentalna, jazzowa; Jazda konna; Czytanie Biblii

Portfolio

...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn., Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).