Printing tool Download PDF

Education

1988-081990-06

Industriell teknik

Österängskolan

Verkstadsmekanik, Cad/Cam programering

2003-082004-06

Komvux

Frans Schartaus Handelsgymnasium Stockholm

Komplettering av behörighet 

2004-082007-06

Landskapsingenjör

Sveriges lantbruksuniversitet Malmö

Landscape management and construction

Work Experience

1991-011993-12

Livesmedelsarbetare

Scan

Livsmedelsarbetare

1996-011997-07

Köksarbete

Sommarro

Köksarbete

1996-011996-08

Montör 

Nolato mobile

Montering av mobiltelefoner

1997-092004-08

Livsmedel/Lagerarbetare

Skånemejerierna

Livsmedelsarbete/lagerarbete

2006-062006-08

Parkarbete

C4teknik

Säsongsanställd parkarbetare

2007-082007-12

Landskapsingenjör

C4 teknik

Uppdatering av kommunens skötselkartor i GIS. Inventering och skötselklassificering.

2008-012008-09

Markförvaltare

C4 teknik

Ansvarig förvaltare av samtlig markreserv i Kristianstads kommun. Upprättande av arrendeavtal och andra upplåtelser. 

2008-092009-04

Gis uppdatering

C4 teknik

Ansvarig för att bygga databaser för naturvårdsförvaltning i Kristianstad. 

2009-042010-04

Förvaltare

C4 teknik fastighetsteknik

Ansvarig förvaltare för utemiljön på hela det kommunägda fastighetsbeståndet. 

2010-04Present

Ingenjör/Projektledning anläggning

C4 teknik

Projektledare för större delen av Parkenhetens investeringar. Projektering, kalkylering, Ama-beskrivningar. Innefattar projektplanering och helhetsansvar för projekten. Har även haft funktionen byggledare i de projekt som utförs i egen regi.