Download PDF

Joanna Krasnodębska

Project Manager/Traffic Manager

Doświadczenie zawodowe

wrzesień 2017obecnie

Project Manager/Traffic Manager

FaceAddicted
 • Zarządzanie projektami stron WWW
 • Zarządzanie czasem pracy kreacji
 • Przygotowywanie wycen
 • Dbanie o jakość pracy kreacji

Projekty dla klientów: Smyk, Compensa, W.Kruk

20162017

Menedżer środowiska WWW

Akademia Leona Koźmińskiego
 • Zarządzanie projektami stron WWW
 • Zarządzanie i opieka nad stroną WWW Akademii
 • Tworzenie i administracja stronami WWW
 • Szkolenie, opieka techniczna i koordynacja pracy redaktorów serwisu
 • Analiza i implementacja wymagań klientów w obszarze stron WWW w oparciu o obecny CMS (TYPO3)
 • Koordynacja i nadzór pracowników w ramach prowadzonych w organizacji projektów stron WWW
 • Zarządzanie budżetem projektów IT
 • Koordynacja prac DEV-TEAM w zakresie prac programistycznych prowadzonych nad stronami WWW
20132016

Analityk ds. informatyzacji procesów biznesowych

Akademia Leona Koźmińskiego
 • Prowadzenie projektów IT w organizacji
 • Zbieranie i opracowywanie wymaganiami interesariuszy
   w prowadzonych projektach (analiza wymagań)
 • Przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby projektów
 • Zarządzanie i tworzenie serwisu WWW 
 • Szkolenia użytkowników z zarządzania serwisem (Typo3 )
 • Wsparcie członków projektów w codziennej pracy 
20112013

Specjalista w zespole ds. informacji naukowej

Akademia Leona Koźmińskiego
 • Techniczna i merytoryczna opieka nad bazą publikacji naukowych pracowników Uczelni
 • Przygotowanie  i analiza danych/ raportów na potrzeby akredytacji PAKA, AACSB, EQUIS i MNiSW
 • Tworzenie i administrowanie stroną www

Wykształcenie

20132014

Studia podyplomowe

Akademia Leona Koźmińskiego

Kierunek:  Zarządzanie projektem IT

20082013

Studia magisterskie

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Kierunek: Społeczna Psychologia Informatyki i Komunikacji (studia stacjonarne)
Specjalizacje: Interakcja człowiek - komputer  (UX), Komunikacja i negocjacje w sytuacji kryzysowej       

Klauzula

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).