Download PDF

Doświadczenie zawodowe

2016obecnie

Menedżer środowiska WWW

Akademia Leona Koźmińskiego

- Zarządzanie projektami stron WWW
- Zarządzanie i opieka nad stroną WWW Akademii
- Tworzenie i administracja stronami WWW
- Szkolenie, opieka techniczna i koordynacja pracy redaktorów serwisu
- Analiza i implementacja wymagań klientów w obszarze stron WWW w oparciu o obecny CMS (TYPO3)
- Koordynacja i nadzór pracowników w ramach prowadzonych w organizacji projektów stron WWW
- Zarządzanie budżetem projektów IT
- Koordynacja prac DEV-TEAM w zakresie prac programistycznych prowadzonych nad stronami WWW

20132016

Analityk ds. informatyzacji procesów biznesowych

Akademia Leona Koźmińskiego
 • Prowadzenie projektów IT w organizacji
 • Zbieranie i opracowywanie wymaganiami interesariuszy
   w prowadzonych projektach (analiza wymagań)
 • Przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby projektów
 • Zarządzanie i tworzenie serwisu WWW 
 • Szkolenia użytkowników z zarządzania serwisem (Typo3 )
 • Wsparcie członków projektów w codziennej pracy 
20112013

Specjalista w zespole ds. informacji naukowej

Akademia Leona Koźmińskiego
 • Techniczna i merytoryczna opieka nad bazą publikacji naukowych pracowników Uczelni
 • Przygotowanie  i analiza danych/ raportów na potrzeby akredytacji PAKA, AACSB, EQUIS i MNiSW
 • Tworzenie i administrowanie stroną www

Wykształcenie

20132014

Studia podyplomowe

Akademia Leona Koźmińskiego

Kierunek:  Zarządzanie projektem IT

20082013

Studia magisterskie

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Kierunek: Społeczna Psychologia Informatyki i Komunikacji (studia stacjonarne)
Specjalizacje: 1. Interakcja człowiek - komputer  (UX)

                            2. Komunikacja i negocjacje w sytuacji kryzysowej      

Text section

"Wyrażam zgodę się na wykorzystanie danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości dla celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 926), aż do momentu pisemnego wycofania zgody".