Resumé

Jeg er en engageret, ambitiøs og loyal person, som sætter en ære i at kvaliteten på det produkt jeg leverer også afspejler disse egenskaber. Jeg er målbevist, lærenem og socialt intelligent, hvilket gør at jeg kan arbejde individuelt såvel som i et team. Jeg brænder for at bruge mine faglige kompetencer til at yde strategisk og værdiskabende HR på et internationalt niveau.

Uddannelse

Education
2015 - 2017

Kandidat i Kultur, Kommunikation og Globalisering

Aalborg Universitet

Specialisering i organisations kultur og ledelse. 

2012 - 2015

Bachelor i Internationale Studier, Engelsk 

Aalborg Universitet

Resultater:

- Bachelor projekt med fokus på sammenhængen mellem omdømmehåndtering og medarbejder arbejdsindsats samt præstation. Karaktér: 12.

Arbejdet med dette projekt har givet mig en dybere forståelse af relevante fagområder såsom: employer branding, reputational management, employee engagement, performance management.


- 5.Semester projekt med fokus på identificering af normativ kontrol i organisations diskurs samt forskelle i denne på tværs af kulture. Karaktér. 12

Jeg har brugt dette projekt til at styrke mine analytiske evner gennem struktureret brug af diskursanalyse. Jeg har samtidig opnået solide kompetencer indenfor diskursive værktøjer til brug indenfor områderne global talent attraction, talent retention og talent engagement.

2008 - 2011

Almen Studenter Eksamen

Nørresundby Gymnasium

Engelsk A, Samfundsfag A, Dansk A, Idræt A, Spansk A, Matematik B

Kurser

Certifications
2015 - 2015

Forretningsdrevet HR

V. Gitte Mandrup

Kurset har givet mig viden omkring, hvordan jeg i min fremtidige rolle som HR-professionel kan hjælpe ledere optimere organisationens evne til at præstere og nå virksomhedens forretningsmæssige mål.

2015 - 2015

Kursus i projektledelse

Kommunikation og Sprog

Erhverserfaring

Work experience
2011 - 2016

Handling Agent

Aalborg Lufthavn

Ansvarsområder:

- Ansvarshavende for korrekt eksekvering af fly-afgang med henblik på 

- Agere bindeled mellem flypersonale og bagageportør, hvilket indebære kommunikation, videreformidling af relevant information mellem begge parter på pågældende fly-afgang.

- Koordinering og igangsættelse af tilløbende opgaver som kræver udførelse af andre afdelinger i forbindelse med fly-afgang.

- Formidle information til passagerer på en præcis og forståelig måde. På dansk såvel som engelsk. 


Kompetencer:

Overblik, kommunikative færdigheder, pro-aktivitet, selvstændighed, ro i stressede situation samt kulturel sensitivitet.