Download PDF

Work experience

Praktik på ostindiefararen vid Eriksberg

Ostindiefararen

Projektarbete för ostindiefararen vid Eriksberg. Uppgiften innebar att överföra en handritning av ostindefararen till auto-cad. Arbetet var en del av en vr/cad utbildning som jag gick på Lindholmen.

Utbildningen var 1-årig och i den ingick att göra ett arbete i något utav dataprogrammen som vi lärt oss.

Jag valde cad och att överföra en handritning av ostindefararens skrov till data. Mycket mätning i båten och  datainmatning.

Jan 2010Present

Jobbcoach/rekryterare

Academedia Eductus

Arbetet innebär att hjälpa arbetssökande att hitta jobb eller praktik. Detta görs genom individuell coaching, matchning/rekrytering mot rätt företag. Samtalen på individnivå genomförs med ett coachande förhållningssätt vilket innebär att klienten/deltagaren äger processen och att jag sätter ramarna kring samtalet. Mitt jobb innebär att motivera, stötta, bolla idéer, ge råd och tips om hur man lättast och snabbast tar sig tillbaka på arbetsmarknaden. Det praktiska arbetet innebär att jag har  individuella samtal med deltagarna, Jag håller i workshops i  tex. intervju/presentationsteknik,  hjälper till med att skriva cv, att hitta dolda jobb mm. Jag deltar också i sk. "jobbjakter" där vi spontanbesöker företag tillsammans och kollar av rekryteringsbehov i olika områden. Arbetet innebär också en hel del dokumentation i Filemaker.

Oct 2006Dec 2009

Ungdomssekreterare

Göteborgs stad Sandeklevsskolan

Arbetet innebar att arbeta förebyggande på en högstadieskola i Bergsjön Göteborg, med bl.a. livskunskap, kill/tjejgrupper, hembesök, kurativa stödsamtal på grupp och individnivå. Samarbetade nära skolkurator, skolpsykolog och sjuksystrar. Satt med i likabehandlingsgrupp och antimobbningsgrupp.

Arbetet innebar också att ha dialog med föräldrar, boka möten, lösa konflikter som uppstod dagligen mm.

20032005

Miljöassistent

Gatljuset, Göteborgs kyrkliga stadsmission.

Miljöassistent på stadsmissionens härberge för bostadslösa.Ett akutboende där bostadslösa får tak över huvudet. Arbetet innebar att vara behjälplig med vardagssysslor som att göra mat, tvätta kläder, ta kontakt med socialkontor, tandläkare, sjukhus, polis mm. Arbetet innebar dag, natt och helgarbete och ibland även sovande jour. Det innebar även stödsamtal och motivationssamtal där det ofta handlade mer om hur man rent praktiskt skulle lösa ett problem som uppstått i vardagen med tex utbetalning av bidrag, pension, eller hur man ska skulle gå tillväga för att överklaga beslut osv.

19992000

Lagerkoordinator

Armaturjonnson AB

Lagerkoordinatorpå Armaturjonsson AB. Arbetet innebar till en början sedvandliga lageruppgifter såsom att plocka varor på lagret, packa ihop och skicka iväg. Med tiden skulle företaget byta affärssystem och sköta det mesta på datorer, även i truckarna skulle  det monteras datorer där man kunde sköta sitt plock och registrera ordrar medans man arbetade. Eftersom jag var kunnig i data så innebar det att jag fick vara med och vara behjälplig att göra övergången så smidig som möjligt. Att byta affärssystem är något som måste förankras tidigt så att man får med sig personal som kanske inte har så stor motivation att lära sig nya system. Mycket lärorikt.

19971998

Lärarassistent

Presseskolan Onsala (Praktik)

Praktik som Lärarassistent i musik och engelska på en låg/mellanstadieskola. Sedvanliga läraruppgifter med allt vad det innebär med att förbereda lektioner, ta fram lektionsmaterial, rätta prov mm. Fick hoppa in som vikarie till och från.

Education

Psykologkonsultationer

Handledningen har varit både ärende och metodinriktad. Handledningen har byggt på en psykodynamisk teoribildning men även haft inslag av kognitiv teori.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

20 tillfällen X 2 timmar utförd av företaget Psykologkonsultationer.<o:p></o:p>

Psykologkonsultationer

Handledningen har varit både ärende och metodinriktad. Handledningen har byggt på en psykodynamisk teoribildning men även haft inslag av kognitiv teori.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

20 tillfällen X 2 timmar utförd av företaget Psykologkonsultationer.<o:p></o:p>

Psykologkonsultationer

Handledningen har varit både ärende och metodinriktad. Handledningen har byggt på en psykodynamisk teoribildning men även haft inslag av kognitiv teori.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

20 tillfällen X 2 timmar utförd av företaget Psykologkonsultationer.<o:p></o:p>

Psykologkonsultationer

Ky-utbildning Lindholmen

Utbildningen innebar att lära sig skapa virtuella verkligheter i datamiljö. I utbildningen ingick att lära sig flera 3D-program såsom 3d studio Max och Cad/Cam. Det ingick även programmering i c++. En mycket bra utbildning där man fick en inblick i vilka otroliga möjligheter som finns inom VR. Tyvärr så har jag aldrig arbetat med det sen jag gick utbildningen men det var mycket lärorikt och spännande.

Psykologiska Institutionen Göteborg

Jag är utbildatdinom det beteendevetenskapliga området. Mitt huvudäme är psykologi, därtill har jag läst kriminologi och pedagogik. Jag ville läsa psykologi för att jag ända sedan jag gjorde militärtjänsten som sjukvårdare intresserat mig för hur människor fungerar.

1993Present

Sjukvårdsman

Värnplikt

Gjorde Värnplikten efter gymnasiet som sjukvårdsman på I16 i Halmstad. Valde att göra det som sjukvårdsman eftersom jag tänkte att jag kunde ha nytta av det senare i livet, vilket jag också haft.

Lärorikt när man ser tillbaka på det.

20102010

Coachutbildning steg 1 ICF

Steg 1 utbildning i coaching har  inneburit att jag lärt mig grunderna i coaching såsom förhållningssätt, syfte, metod, tankesätt osv. Utbildningen innebär teori och praktiska övningar där man får coacha med observatör.

Utbildningen är i 3 steg och leder till ICF certifiering.

Aug 2009Dec 2009

Kristianstads Universitet

I kursen studeras orsaksförklaringar till att en del individer med neuropsykiatrisk störning (ADHD, autism och autismliknande tillstånd) riskerar att hamna i brottslig verksamhet, samt hur de som döms för brott kan bemötas i brottsutredningar och behandlas inom kriminal- och rättspsykiatrisk vård.

Kursens syfte är att utveckla kunskap om hur personer med neuropsykiatrisk störning utvecklar sin förståelse för omvärlden, vilket i vissa fall leder till kriminalitet, för att kunna förhindra eller bryta ett kriminellt beteende.

20082008

Örebro Universitet

Denna kurs är både generell och specifik. Kursen ger en ordentlig orientering om

vilka väl underbyggda principer, idéer och metoder som kan användas för att

förebygga psykosocial problematik bland barn och ungdomar. Kursen ger ett övergripande perspektiv på psykiska och sociala problem bland ungdomar.

Om mig

Professionella ambitioner: Människors olika personlighetsegenskaper har alltid intresserat mig, vilka faktorer som påverkar människors ageranden och hur man kan hjälpa till på bästa sätt.  Mitt mål är att få arbeta inom psykiatri, skola, kriminalvård eller annat närliggande område och att få använda de kunskaper som jag förvärvat under min universitetsutbildning och mina arbeten. Mina starka egenskaper är att jag är nyfiken, kreativ och har lätt för att samtala med  människor. Jag blir ofta uppskattad för att jag är lugn och metodisk, och för att jag har en ansenlig portion humor som brukar pigga upp mina arbetskamrater. 

Fritidsintressen: På fritiden  umgås jag med familjen. Jag tränar ibland styrketräning och löpning. Jag har alltid gillat musik, både att lyssna på och att spela. Jag spelar gitarr, bas och lite trummor och skriver en del musik. Är mycket intresserad av inspelningsteknik och studioarbete. På fritiden spelar jag i ett band.

Gillar att läsa , mest skönlitteratur men även facklitteratur och facktidningar såsom studio, historia, total film mm. 

Referenser

Fler referenser lämnas vid förfrågan.

References

Eleonor Artfors

Christer Jarlbro

Arbetade med Christer i en liten grupp på Sandeklevsskolan. Vi hade hand om 7-8 elever som hade olika problematik, såsom utåtagerande, läs och skrivsvårigheter, sociala problem osv.

Christiane Holswart

Rektor på Sandeklevsskolan där jag arbetade i 3 år.