Download PDF

Work experience

2010Present

Process Development Engineer

Philips Lighting

Periode :Mei 2010-heden

Bedrijf :Philips Lighting Roosendaal

Functienaam :Process Development Engineer

Taken :

-Verhogen van kennis en inzicht van de organisatie in de relatie equipment en proces

-Verhogen van stabiliteit en verlagen van afkeur in coating-process

-Verlagen BOM-kosten

-Sturing geven aan veranderprocessen

-Vraagbaak voor vele projecten als : Improvement projects, Lean manufacturing en

Statistische Proces Controle

-Verbetering communicatie intern en extern (IT, meetafdeling en Ontwikkelafdeling)

-Actief contact onderhouden met leveranciers en de ontwikkelingafdeling

-Initiator voor het verbeteren van brondata-beheer, komen tot een standaard werkwijze voor beheer van product en proces eisen

-Uitbreiden positieve presentatie van organisatie zowel in communicatie als resultaten

-Voorzitter van afdelingsoverleg en vertegenwoordiger van sub-afdeling in

overkoepelende overlegstructuur

-Sleutelrol binnen projecten over afdelingen heen

-Vervanger volgens RACI-matrix van Process Engineers van andere afdelingen

-Gedragscoaching op de werkvloer van medewerkers in 5-ploegen-systeem

-Verbeteren van brondata-beheer en komen tot een standaard werkwijze voor beheer

van product en proces eisen

-Opstellen en inhoudelijk corrigeren van PST activiteiten (controle plan, SOP’s, OCAP’s , SIC lijsten en aanverwante systemen)

-Ondersteuning staf bij strategische beslissingen

-Product- en proceskennisoverdracht

-Vrijgave en Implementatie van nieuwe grondstoffen

-Implementatie en vrijgave van nieuwe processen en apparatuur

-Opzetten van Complexe besturing en rapportage systemen

-Processen en besturing en rapportagesystemen afstemmen op lange termijn

doelstelling van de organisatie

-Vraagbaak voor vele overkoepelende projecten

-Opstellen en inhoudelijk corrigeren van Control plan, Standard Operating Procedures

en Out of Control Action Plans afgestemd op lange termijn visie

-Opzetten en begeleiden van proeven voor verlaging van BOM kosten en implementatie

in productieomgeving

20052010

Process Development Engineer - Business Process Expert

Philips Lighting

Periode :2005-2010

Bedrijf :Philips Lighting Roosendaal

Functienaam :Process Development Engineer

Taken :

-Aansturen van coating suspensies productielijnen

-Optimaliseren van processen en methode naar verschuivingen in eisen van het productpakket

-Ontwikkelen en implementeren van een compleet nieuw hardware en besturingssysteem op basis van SQL database en Siemens S7

-Sturen van veranderingstrajecten naar lange termijn visie

-Opzetten van kennismatrix en opleidingsplannen

-Coachen van teamleden op verhogen van kwaliteit, daadkracht en betrouwbaarheid

-Product- en proceskennis naar een benodigd hoger niveau te tillen

-Vertegenwoordiger van afdeling in projecten

-Aanspreekpunt voor audits

20032005

Business Process Expert & Assistent Change Manager

Philips Semiconductors

Periode :2003-2005

Bedrijf :Philips Semi Conductors Eindhoven

Functienaam :Business Process Expert & Assistent Change Manager

Taken :

-Opzetten Autorisatieprofielen en communicatiematerialen

-Bijsturen van projectteams naar het lange termijn doel

-In de nevenfunctie Assistent Change Manager, met kennis van de organisatie sturen van communicatieprocessen

-Diepte interviews houden om weerstand, verbeterpunten en “win-win” in een vroeg stadium in kaart te brengen

-Communicatiematerialen ontwikkelen passend op en begrijpelijk voor diverse niveaus van de organisatie

20002003

Process Development Engineer

Philips Semiconductors

Periode :2000-2003

Bedrijf :Philips Semi Conductors Caen France

Functienaam :Process Development Engineer

Taken :

-Transfer vanuit Nederland van diverse Semiconductor CCD-photosensor productie processen en bijbehorende apparatuur

-Begeleiding van de verhuizing

-Opstarten van de productie apparatuur

-Vrijgeven van de productie processen

-Communicatie tussen productie en de afdeling ontwikkeling in Nederland.

-Begeleiden van proefproducties

-Eindverantwoordelijk voor de kleurenfilter en micro-lenzenprocessen

Sep 19872000

Proces Technoloog Sector O&E

Philips Research

Periode :1987-2000

Bedrijf :Philips Research in Eindhoven (Natuurkundig Laboratorium)

Functienaam :Proces Technoloog Sector O&E

Taken :

-Detachering in diverse research- en ontwikkelprojecten om op die manier in kort tijdsbestek met zoveel mogelijk technieken in aanraking te komen

-Ontwikkelen van processen in samenwerking met research

-Kennis opgedaan op veel uiteenlopende gebieden van Ultra High Vacuüm instrumentatie,en dunne lagen technologieën als fotolithografie, natte chemie , vacuüm-depositie en -etching en producttechnologie als flat displays,CD-RW , polymer-LED, plastic elektronica

Education

diversen
Opleidingen

Methodieken en systemen:

Lean Manufacturing (Training)Van Goubergen P&M

GreenBelt (DMAIC) Stanwick Management Consultants

Advanced Statistics en MinitabStanwick Management Consultants

Matrix Management Krauthammer International

VAPRO examinator-training VAPRO

SAP (PP en PM) Cap-Gemini Utrecht

VOL-VCA (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden)

Technisch :HTO Vacuum technologyCenter for Technical Training

Chemische Proces Technologie Center for Technical Training

Process technology IC manufacturingMicrocentrum

SEM-cursus intern Philips Research

Glass orientation coursCenter for Technical Training

Mechanical Training Center Intern Philips Research

Fijn instrumentmakers opleidingIntern Philips Research

Werktuigbouwkundige vooropleidingMTS

Skills

Structuren , project en process gerelateerd
Kerncompetenties ·        Analyseren , verzamelen , inventariseren : Doordat ik een juiste mate van informatie verzamel en inventariseer, kan ik een nuchtere analyse uitvoeren en snel verbanden leggen. ·        Oplossingen bedenken , afstemmen op elkaar (best fit) , verbeteren : Ik kan oplossingen bedenken en verbeteringen doorvoeren welke in een breed verband op elkaar afgestemd zijn. Ontwikkelen , opzetten van nieuwe dingen : Doordat ik leergierig en nieuwsgierig ben ik getraind in het ontwikkelen en opzetten van nieuwe processen, systemen en op de organisatie passende structuren. Ook kan ik goed in een sterk veranderende organisatie functioneren en activiteiten op een verschuivende visie afstemmen. ·        Beïnvloeden , bepalen , coördineren , aansturen , adviseren : Ik kan met inhoudelijke en brede technische kennis en inzicht beslissingen en keuzes onderbouwen ·        Contacten leggen en onderhouden , adviseren : Door het leggen van contacten over diverse teams en niveaus heen, kan ik zorgen voor het gezamenlijk nastreven van hetzelfde doel door diverse subteams.  Hierin heb ik vaak een adviserende rol vanuit een overzicht positie. Presenteren , overbrengen , communiceren : Ik kan doordat ik mondelinge en schriftelijke communicatie naar me toe trek het project in de juiste richting sturen. Opleiden , begeleiden , coachen , motiveren : Doordat ik me verdiep in benodigde kennis kan ik opleidingsplannen maken en teamleden coachen en motiveren.

Interest

Ambities

De taken in mijn dagelijks werk zijn ingewikkeld, dagen mij uit tot pionieren en vragen om creativiteit. Hiervoor wil ik mij grondig in een onderwerp kunnen verdiepen.

Mijn werkzaamheden zijn door de brede kennisgebieden afwisselend en meestal op projectbasis. Ik wordt geprikkeld in mijn nieuwsgierigheid en leergierigheid.

Mijn taken hebben een goede balans tussen denken en doen.

Ik verbeter, introduceer en implementeer graag nieuwe methodes en processen.

Bij het vernieuwen en verbeteren is het voor mij belangrijk dat ik naar een lange termijn doel kan sturen. Tijdens dit proces wil ik invloed uit blijven oefenen naar het gestelde einddoel.

Ik functioneer het liefst in een rol waarin ik resultaten van verschillende teams kan samenbrengen tot een geheel. Hierbij wil ik geheel verantwoordelijk zijn voor de technische inhoud van een project. Met betrokkenen stem ik gedurende richting bepalende fases, duidelijk alle voor en tegen af, om tot een breed gedragen oplossing te komen en het team sterker neer te kunnen zetten.

Ik zet me het liefst in in een omgeving waar men loyaal en betrokken is en waar ik ruimte heb om eigen tijdsindeling te maken. Ik vind het belangrijk dat er een sfeer van openheid in het team heerst waarin loyaliteit een hoofdrol speelt.