Printing tool Download PDF

Personlig målsättning

Att ha ett arbete där jag upplever att av en kombination av mina kunskaper, erfarenhet och egenskaper används på ett stimulerande sätt.

Sammanfattande presentation

Har grundläggande vårdutbildning där olika delmoment som lyfttekniker och sjukdomskunskap varvades med både teori och praktik. Har trevligt bemötande och bjuder mycket på mig själv enligt de personer som känner mig.

Arbetslivserfarenhet

Aug 2016Juni 2019

Lärarvikarie.

Huddingegymnasiet.

I Huddingegymnasiet undervisar jag i moderna språk som engelska och spanska men även samhällskunskap samt historia. När det gäller kursplanering utgår jag från skolverkets rekommendation gällande läroplanen fastställd 2011. De främsta personliga egenskaperna jag har som pedagog är att eleverna snabbt skapar tillit till mig då jag bjuder mycket på mig själv och har förmågan att förklara svåra ämnen på ett begripligt sätt. 

Juni 2018Aug 2018

Vårdbiträde

Skärholmens Hemtjänst.

De två senaste somrarna  har jag jobbat som timvikarie hos Skärholmens Hemtjänst  och börjar alltid mina pass med att planera arbetsdagen med hjälp av ParaGå som är en app för att göra tidsrapportering och läsa av olika insatser man ska göra under ett arbetspass. Jag har även kompetens att handskas med mediciner för invärtes bruk som apodos, waran, spiriva och microlax genom att deltagit på kurs för medicin delegering utfärdat av Skärholmens distriktssköterska.

Aug 2015Aug 2016

Pedagog.

Lärarförmedlarna.

Som lärarvikarie tar jag ansvar för det klassrum jag har till förfogande och förbereder därför lektioner i förväg genom att ta reda på var skolmaterial och utrustning för undervisning finns. Vid uppstart av lektioner går jag igenom de ordningsregler som finns i skolan samt påminner elever om att upprätthålla en god studiemiljö oavsett om det är undervisning i SO-ämnen eller moderna språk. När det gäller undervisningsmetoder utgår jag från befintlig planering som jag har tillgång till men tar egna initiativ till lektionsplanering utifrån schema och styrdokument när det behövs. Med planering samt engagemang ser jag till att elever får den undervisning som återspeglar läroplanens rekommendationer.

Apr 2014Sep 2014

Timvikarie.

Högdalens hemtjänst.

Sedvanliga arbetsrutiner som finns i kommunalt äldreboende men skillnaden är att man besöker vårdtagare i deras hem. Med yrkeserfarenhet från kommunal äldreomsorg är  det naturligt för mig att med social kompetens och initiativförmåga kunna skapa tillit samt ta ansvar för det stadsdelsområde som tilldelats mig.

Mar 2010Mar 2014

Vårdbiträde.

Stortorps äldrecentrum, Huddinge kommun.

Jag är ofta ansvarig för en hel egen avdelning med rätt att dela ut läkemedel vid fasta tidspunkter. Jag försöker även förutse patienters välbefinnande och tar ofta kontakt med sjuksköterska och läkare om vårdtagares situation blir sämre eller bättre. Jag har också ansvar när det gäller brandsäkerhet och memorerar därför var närmaste brandpost finns och var vårdtagare är senast belägna för att kunna evakuera i händelse av brand. Dessutom ser jag till att vårdtagarna får en varierad näringsriktig kost samt tar egna initiativ till sociala aktiviteter där vårdtagare kan prata konstmålning, promenera, lägga pussel eller laga enklare maträtter.

Mar 2009Aug 2009

Vårdbiträde.

Reimersdal äldreboende, Lunds kommun.

Här har jag även varit ansvarig för en avdelning och delade ut läkemedel vid fasta tidspunkter under dagen. Eftersom äldreboendet hade en annan planlösning än Stortorps äldreboende följde jag andra brandföreskrifter. Dessutom försökte jag förutse vårdtagares välbefinnande och tog kontakt med sjuksköterska och läkare om vårdtagares hälsa. Jag såg också till att vårdtagarna fick näringsriktig kost under frukost, lunch och middag samt tog egna initiativ till sociala aktiviteter där vårdtagare berättade om när de var yngre samt spelade minneslekar med vårdtagare, promenerade och spelade brädspel.

Jun 2005Nov 2007

Hotellvärd.

Viva Hotels & Resorts.

Dagtid var jag ansvarig för Clubhouse som var ett kontor och mötesplats för alla     aktivitetsledare som jobbade på plats samt även förvaltare av rekreationsmaterial. Dessutom tog jag initiativ till att ge turisminformation om kringliggande orter och deras kulturaktiviteter. Förutom turisminformation var jag även ansvarig för biljettförsäljning till temaparker och utflykter i övriga Mallorca och rapporterade dagligen kassaredo-visning till närmaste chef. Nattetid var jag konferencier för  nöjesunderhållningen i Viva Cala Mesquida samt artistsamordnare där jag förklarade för inhyrda yrkesmusiker om vårt koncept och hur de skulle förbereda sig medan minidisco för barnen pågick    samtidigt. Ibland var jag även ljus och ljudtekniker när inhyrda yrkesartister uppträde på scen.

Jan 2005Mar 2005

Praktikant.

Malmö Stad.

Gav råd och förslag om Malmös kultur och nöjesliv. Delade ut kartor  och turismbroschyrer när det frågades efter det. Använde bokningssystemet Citybreak för jämförelser av nattlogi. Jag har arbetat i reception och svarat på främmande språk om Malmö och vad staden har att erbjuda. Dessutom har jag svarat i telefonväxel och använt dagligen Citybreak, ett online system, för bokning av nattlogi inom Malmö stad. Har dessutom tagit emot tryckmaterial och sorterat dessa för att sedan placera dem i olika strategiska platser väl synliga för våra kunder. Deltagit i morgonmöte i Malmö Stadshus och fått inblick hur  Malmö Turism fungerar som organisation när det gäller inkommande  turism.

Yrkeskompetens

Administration
 • Heroma
 • Procapita
 • LSS
Ekonomi
 • Företagsekonomi
 • Avtal
 • Budget
 • Kassaredovisning
Försäljning
 • Reseförsäljning
 • Marknadsföring
 • Kundservice
 • Biljetthantering
Administration
 • Amadeus GDS
 • Internetbaserad resehantering
 • Interna bokningsystem
Resepaketerings process
 • Priskalkyl
 • Resekoncept
 • Förhandlingar
 • Uppföljning
 • Säljmaterial
 • Dagsprogram
Kvalitetsäkring
 • UFTAA riktlinjer
 • Etiska riktlinjer
 • Ekoturismens grundprinciper
Ledarskap
 • Arbetsdelegering och ledning

Utbildning

20042006

Kvalificerad Turismkoordinator

Tomelilla Turismutbildning

Teori och metod i hur man arrangerar konferens, incentive, charter och paketresor. Jag har också skrivit examensarbete i ämnena ekonomisk hållbar turism, reseproduktion och företagsutveckling.

20022003

Turism & Serviceprogrammet

Östra Grevie Folkhögskola

Studerade för att erhålla Amadeus Certificate of Completion. Läste ämnen som: turismkunskap, främmande språk, guideteknik, kommunikation och gjorde examensarbete i företagsutveckling.

19931996

Treårig humanistisk linje

Katedralskolan i Lund

Skrev specialarbete om Vietnamkriget och läste ämnen som samhällskunskap, svenska, litteraturhistoria, matematik, naturvetenskap samt historia.

Kurser

2009 Volontärarbete hos Tamam

2008 Reseledarkurs i Berlin, Scandorama.

2002 Europastudier med historisk inriktning, Malmö Högskola.

2001 Webbdesign och fördjupningskurs i data, Komvux.

1998 Mellanösternkunskap, Lunds Universitet.

1997 Kurs i praktisk hjärt - och lungräddning.

1997 Totalförsvarsplikt, Räddningsverket i Revinge.

Språk

Svenska: Behärskat språket obehindrat i tal och skrift

Spanska: Modersmål.

Engelska: Behärskar språket obehindrat i tal och skrift.

Tyska: Kan läsa och samtala.

                                                                              

IT kompetens

Har goda kunskaper inom Officepaketet och Google Drive samt olika applikationer som Dropbox, Trello och Evernote. Har erfarenhet av olika sociala medier som Twitter, Flipboard, Google+, Pinterest, StackExhange samt kompetens inom olika operativsystem som Ubuntu Linux, Android, Windows XP och Windows 7.