Download PDF

Work experience

Jan 2010Present

Bibliotekarz

Biblioteka Narodowa

Początkowo jako bibliotekarz w zakładzie Cyfrowej Biblioteki Polona odpowiadałem za redakcję zdigitalizowanych materiałów i umieszczanie ich za pomocą systemu DLibra na stronie biblioteki Polona.pl. W późniejszym okresie uczestniczyłem również w pracach nad projektem Akademika gdzie odpowiadałem za opracowanie założeń merytorycznych poszczególnych fragmentów powstającego systemu oraz za testowanie dostarczonych przez wykonawcę aplikacji. Opracowałem również podstawowe założenia projektu modernizacji Cyfrowej Biblioteki Narodowej. Od połowy 2012 roku objąłem stanowisko kierownika Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej,  gdzie odpowiadam za pracę dziesięcio osobowego zespołu, czytelni oraz dwóch magazynów. Ponadto od połowy 2012 do czerwca 2013 roku kierowałem Zespołem Problemowym ds. Rozwoju Cyfrowej Biblioteki Narodowej gdzie odpowiadałem za realizację projektu nowej CBN Polony od strony finansowej, prawnej oraz merytorycznej. Projekt zakończył się uruchomieniem 22 czerwca nowej strony biblioteki cyfrowej polona.pl

Jan 2009Jan 2010

Bibliotekarz

Wyższa szkoła cła i logistyki

Na stanowisku bibliotekarza odpowiadałem za bieżącą obsługę czytelni oraz magazynu zbiorów. Ponadto wykonywałem opisy katalogowe w systemie MAK. W trakcie pracy na tym stanowisku opracowałem dla WSCiL podstronę internetową szkolnego wydawnictwa. 

20082009

Konsultant Antichurn/desabo

Cyfra +

Jako konsultatn działu desabo/antichurn odpowiadałem za kontatk telefoniczny z klientami rezygnującymi z usług firmy. Moim zadaniem było prekonać ich za pomocą technik sprzedażowych do zmiany decyzji. W zależności od miesiące moja skuteczność wynosiła 10-20% odzyskanych klientów. 

Education

Jan 2004Jan 2010

Magister Informacji Naukowej

Uniwersytet Warszawski