Iván Vargas Martín

Iván Vargas Martín

Administrador de sistemes i xarxes

Educació

Education
2003 - 2005

Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions e informàtica.

Telecomunicacions e informàtica
2012 - Present

Cursant actualment.

Enginyeria Informàtica
2011 - 2012

Certificat CISCO networking technologies CCNA

Postgrau CCNA - UOC

Protocols TCP/IPv4-v6, IPSEC, RIP, OSPF, BGP ...

Connexions WAN, LAN, WIFI.

Configuració IOS.

Anàlisis i resolució de problemàtica de xarxa.

Disseny i administració de xarxes complexes. Construir les xarxes que suporten les empreses, tant públiques com privades. Analitzar i resoldre els problemes que envolten a la tecnologia de xarxa. Encaminament. Reforçar la capacitat de pensament i discurs lògic.

2013 - 2013

Xarxa i sistemes Linux

Curs de Seguretat Linux

Instal·lació i administració de Nagios, Cacti, Iptables, Firewalld, OpenSSH, OpenVPN, WireShark, IPSEC.

2014 - 2014

Junior Level Linux Certification

LPIC-1

System Architecture, Linux Installation and Package Management GNU and Unix Commands Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard Shells, Scripting and Data Management User Interfaces and Desktops Administrative Tasks Essential System Services Networking Fundamentals Security.

2013 - 2013

Curs VMware: Virtualization applied to the business world

Virtualizació

Instal·lació de hypervisor bare metal (tipo A) como VMware ESXi.

Instal·lació del software de gestió centralitzat: vCenter, SSO, inventory services, Web Client, vSphere Client.

Instal·lació de la cabina de dades vía NFS i iSCSI.

Instal·lació i conversió de màquines virtuals (plantilles, clonacions, snapshots, vConverter)

Instal·lació i administració de serveis enterprise (VMware HA, vMotion, Storage vMotion i DRS)

Instal·lació i configuració de les còpies de seguretat de les VM amb VMware vSphere Data Protection.

2006 - 2007

Certificació AGFA en sistemes informàtics aplicats a la Imatge.

AGFA Certification

AGFA center in Munich

Experiència Laboral

Work experience
Jan 2009 - Present

Tècnic de sistemes

Capgemini - Prosodie

Departament de Producció , Outsourcing, Tècnic de Camp:

Suport al usuari, administració de sistemes Windows i Linux, administració de xarxes.

Suport LDAP, AD, Exchange, Samba, Jboss, HCIS, copia de seguretat, etc.

2006 - 2008

Tècnic de xarxa

TGS - (Telefònica Partner)

Disseny i posada en marxa de xarxes per a PYMES.

2003 - 2006

Tècnic de sistemes

Fotoprix

Tècnic de sistemes informàtics, oferint suport en el laboratori central de la companyia. Gestionant el parc informàtic i resolent incidències de programari, maquinari i problemàtica de xarxa. Suport a la plataforma web de la companyia.

Aptituds

Skills

Idiomes

Català: natiu ;  Anglès: Comprensió lectora i oral - Nivell Alt

Programació

Nivell intermedi - Alt:  HTML / HTML5, CSS, PHP, BASH Scripting.

Programació

Nivell Bàsic:  JS, Python.

Programació E-commerce - CMS

Nivell Alt:   Magento, Opencart, Wordpress, Drupal; Joomla, etc.

Eines de Ticketing

Nivell Alt:   BCM Remedy, Mantis.

Apache, Tomcat, Postfix, MySQL, PhpMyAdmin

Instal·lació i configuració

Software de copia de seguretat

Bacula, Amanda, Acronis, Norton.

CentOS / Debian / Red Hat / Unix / Hp-UX / Windows

Instal·lació i administració.

Hardware

Instal·lació /substitució de qualsevol tipus de hardware informàtic i electrònica de xarxa

Virtualization

Instal·lació/Configuració, gestió i migració de tot tipus de màquines virtuals.

Cisco IOS

Configuració de xarxa: Spanning tree, balanceig de càrrega, QoS, etc...

Treball en equip, empàtic

Ordenat i metòdic

Compromès i responsable

Autodidacta amb ganes d'aprendre