Download PDF
  • 12.03.1989. * Učitelja Mihajlovića 46, 11250 Beograd, Srbija
  • +381 11 2570 446, +381 63 8729 309

Iva Macura

OBRAZOVANJE

Okt 2008Jan 2014

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Smer : Međunarodni odnosi

Prosečna ocena: 7,90

Sep 2004Jun 2008

XV beogradska gimnazija

Smer : društveno-jezički

RADNO ISKUSTVO

Avg 2015trenutno

Ministarstvo finansija

Sektor za upravljanje sredstvima Evropske unije

Aktivnosti: Pružanje tehničke podrške prilikom ažuriranja procedura i sistema decentralizovanog upravljanja fondovima EU i računovodstva i izveštavanja; Pružanje tehničke podrške prilikom pripreme i izrade izveštaja, informacija i neophodne dokumentacije iz delokruga Sektora; Obrađivanje tehničkih informacija za potrebe rada eksternih ocenjivača i revizora u odgovarajućem formatu i učestvovanje u prpremi i izradi prezentacija, priloga i brošura za potrebe Sektora.

Feb 2015Apr 2015

Gradska opština Čukarica

Praksa u PR službi

Aktivnosti: Press clipping; Pisanje vesti i obaveštenja za sajt opštine; Pisanje izveštaja; Komunikacija sa medijima; Organizovanje humanitarnih akcija; Učestvovanje u aktivnostima Kancelarije za mlade GO Čukarica.

Avg 2014Dec 2014

Sistem:i, Apple Solution Expert

PR praksa

Aktivnosti: Istraživanje stavova i mišljenja ciljne grupe korisnika; Planiranje i naručivanje reklamnih spotova; Pripremanje komunikacijskih strategija za medije; Promovisanje proizvoda putem svih sredstava informisanja i društvenih mreža, učestvovanje u pripremi promotivnog materijala.

Jan 2014Jul 2014

Chapter 4

PR agencija za marketing, konsalting i strateško planiranje

Aktivnosti: Poslovi promocije.

 Jul 2011Jan 2014

Iteam events

Agencija za marketing, konsalting i odnose sa javnošću

Aktivnosti: Poslovi promocije.

SEMINARI

Oktobar  2009.           

Tema: Položaj Srbije u procesu evropskih integracija”

Realizovan uz podšku Friedrich Ebert Stiftung fondacije i Centra za regionalizam. Seminar  je održan u Beču, Pragu, Berlinu i Briselu,a obuhvatao je naučno-istraživački rad na  datu temu kao i stručne posete institucijama.

Februar 2009.  

Tema: “Sistem  i rad međunarodnih tela”

Organizovan od strane Kluba za UN, Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Seminar je održan u Ohridu, a obuhvatao je simuliranje rada međunarodnih tela.

RAD NA RAČUNARU

MS Office, Picassa, Photoscape

Internet - aktivno korišćenje

POZNAVANJE JEZIKA

Srpski jezik - Maternji

Engleski jezik - Napredni nivo (B2+)

Francuski jezik - Napredni nivo (B1.5)

Španski jezik - Početni nivo (A2)

LIČNE OSOBINE

Spremna na rad pod pritiskom i timski rad

Sposobnost brzog sklapanja kontakta

Kreativna

Odgovorna

Strpljiva i istrajna u svom radu

Dobre organizatorske sposobnosti

Analitična i ambiciozna

OSTALO

2011 - 2013      Inicijativa za društvenu odgovornost

Volonter na projektima zaštite životne sredine, ljudskih i manjinskih prava, prava životinja