Printing tool Download PDF

Summary

Jag är utbildad copywriter/informatörIHM Business School och har arbetat inom detta område sedan 1985. De första åren tjänstgjorde jag på SWECO´s marknadsavdelning som hade ansvar för allt informations- och marknadsföringsmaterial till koncernen och alla dotterbolag. 1993 startade jag tillsammans med en kollega eget företag och sedan 1999 då min kompanjon gick i pension har jag drivit verksamheten själv. Som ensamföretagare har jag lärt mig betydelsen av att tidplanera projekt och vara lyhörd för uppdragsgivarnas målsättning. Jag har dessutom oftast, för att inte säga alltid, svarat för både idé, text och layout till de skrifter, annonser eller utställningar som efterfrågats. Det är få ensamföretagare som kan uppvisa mångårigt samarbete med stora krävande kunder som Socialstyrelsen, Stockholms läns landsting, Svenska Kraftnät, Landstinget Västmanland och SWECO AB.

I mitt uppdrag åt Socialstyrelsen i SWEDE-projekt (1996 - 2006) var jag kommunikationsansvarig gentemot landstingen i detta projekt. Uppdraget innefattade såväl skrifter och nyhetsbrev som mässmontrar och mässdeltagande. Genom projektet fick jag mycket god erfarenhet av landstingens organisation och rutiner för kris- och katastrofberedskap imom ambulans- och akutsjukvården. Denna erfarenhet har jag genom uppdrag åt Landstinget Västmanland fått vidareutveckla främst genom revidering av Katastrofplan och medverkan i planering inför A(H1N1)-pandemin samt även rapportskrivning och analyser av ”Allvarliga händelser”.

Vid årsskiftet 2009/2010 lade jag efter 17 år som egen företagare ner verksamheten.

Jag är gift med Bodil, som jag träffade 1975, som arbetar som kulturproducent för barn- och familjeföreställningar vilket ger ett gott bidrag till den kulturella delen av livet. Vi har två vuxna döttrar som båda gått ut KTH.

Work experience

Jan 1993Dec 2009

Vd, Informatör

Emergentinformation & Design AB

Exempel på kunder och utförda informationsuppdrag (idé, text och layout):

Socialstyrelsen : Projektet SWEDE, AIDS-forskning inom Sverige.

Landstinget Västmanland : Planering inför A(H1N1)-pandemin, Rapportsammanställningar om tsunamikatastrofen i Sydostasien och bussolyckor vid Fagersta och Arboga, Revidering av katastrofplan samt Kvalitetssäkring av larmrutiner.

Stockholms Läns Landsting : Mobitex i ambulanser, Flyktingar och difterismitta, Katastrofmedicinskt Centrum, Ny teknisk försörjning till SÖ;S.

Svenska Kraftnät : Digital sökbar fotodatabas i programvaran Cumulus samt manual.

SWECO AB : Storformatbilder för Världsutställning, OH för Sydafrikadelegationen.

• Locum AB : Återvinning vid sjukhus (Vattenfestivalen), Miljöanpassad rivning av Långbro Sjukhus.

Stockholms Brandförsvar : Räddningscentral under Johannes Kyrka, Skyddsrum under Klara Kyrka.

Education

References

Silva Pettersson

Portfolio

Skills

Canto Cumulus
MS Word, Excel & Powerpoint
Adobe GoLive
Adobe PhotoShop
Adobe PageMaker
Adobe InDesign