Download PDF

Work experience

Jan 2013Present

Administratör

Vänersborgs personalkontor

Education

Sep 2010Dec 2013

Fil.kan. arbets- och organisationspsykologi

Högskolan Väst