Download PDF

Work experience

Dec 2009Present

Sales & Marketing Manager

LangPOWER

Education

Oct 2005Present

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Akademia Góniczo-Hutnicza