Przemysław Krawczyński

Work experience

Work experience
Dec 2009 - Present

Sales & Marketing Manager

LangPOWER

Education

Education
Oct 2005 - Present

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Akademia Góniczo-Hutnicza