Printing tool Download PDF

Work experience

Jan 2008Present

referent znalostní báze InMP

Hospodářská komora České republiky

Náplň práce: řešení dotazů zadaných prostřednictví InMP (projekt Informačních míst pro podnikatele), účast na projektech Hospodářské komory ČR (CzechPoint atp.)

Publikační činnost: Hospodářské noviny, Lidové noviny, týdeník Profit, portál Peníze.cz

O společnosti: Hospodářská komora České republiky je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím regionální sítě komor a začleněných živnostenských společenstev. Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Mar 2007Present

místostarosta

Spolek českých právníků Všehrd

Náplň práce: Řízení projektů souvisejících s chodem Spolku. V podstatě manažerská činnost (fundraising, jednání s partnery atp.) Mimo studentské aktivity také příprava vrcholných společenských událostí (Ples Právnické fakulty UK a S. č. p. Všehrd na Žofíně, výroční předávání cen Randovy nadace atp.)

Od listopadu 2009 zároveň zastávám funkci pověřence pro marketing (projekt nových webových stránek, rebranding, nový přístup ke studentům, nová struktura partnerů)

O Spolku: Spolek českých právníků Všehrd byl založen roku 1868 při Právnické fakultě Karlo-Ferdinandovy Univerzity v Praze za účelem povznesení vzdělanosti a kultury českého národa a zemí Koruny české v rámci Rakousko-Uherska. Cílem Spolku je podporovat snahy členů o vzdělání v oboru věd právních a státních, o sebevzdělání, rozvíjet jejich styky domácí i zahraniční, odborné i společenské a podporovat zájmy právnického stavu vůbec.

Aug 2006Nov 2006

student coordinator

Next Level

Náplň práce: Zprostředkování kontaktu mezi zahraničními studenty a vedením společnosti. Příprava podkladů pro zahraniční studenty. Zajištění ubytování a příprava volnočasových aktivit pro tyto studenty.

O společnosti: Společnost se zaměřovala na kurzy pro zahraniční studenty se zájmem o certifikát TOEFL. V návaznosti na tyto kurzy nabízela českým zájemcům konverzační kurzy v rámci praxe zahraničních studentů. Společnost již není aktivní, informace o ní jsou dostupné v obchodním rejstříku (Next Level, s. r. o.; sídlo: Horoměřice, J.K.Tyla 717, okres Praha-západ, PSČ 252 62)

2005May 2006

administrativní pracovník

Polytechna Consulting

Náplň práce: Příprava podkladů ke zkouškám STANAG, další administrativní práce

O společnosti: Společnost poskytuje smluvní a obchodní poradenství při při realizaci průmyslových investičních akcí v tuzemsku i zahraničí. Zajišťujeme pro své zákazníky dotační poradenství. Dále se zaměřuje na firemní jazykové kurzy a provozuje překladatelské středisko. Společnost je také nositelem statutu Národního kontaktního místa United Nations Volunteers.

Aug 2004Nov 2004

administrativní pracovník

Úřad m. č. Praha 6

Náplň práce:  Archivace materiálů po volbách do EP, příprava voleb do Senátu PČR, příprava podkladů pro právní / přestupkový odbor úřadu.

Education

Certifications

ASPI certifikát

ASPI, a. s.

FCE - First Certificate in English

University of Cambridge ESOL

...zaměstnavatelé

... v médiích