Download PDF

Interest

Min fritid spenderar jag gärna med familj, hund och vänner.  Jag tycker om att pyssla med kreativa saker som kan vara allt från matlagning, trädgård, inredning, fotografering mm. En del tid lägger jag dessutom på vårt Byalag som är väldigt aktiva med div. arrangemang.  Jag håller mig i form med ett pass eller två i veckan på Energikällan i Ängelholm. Dessutom blir det en hel del skogs- eller strandpromenader med hunden. Och någon gång ibland försöker jag även att komma iväg för att simma några längder på badhuset.

Summary

"Ingela är väldigt effektiv och engagerad i utförandet av sina arbetsuppgifter. Hon är självgående och hennes arbete håller jämt hög kvalitet". Så står det i mitt tjänstgöringsbetyg från LB-Hus.

Jag ser mig själv som en person med stor ansvarskänsla - idérik, social och ambitiös vilket jag ofta fått höra. Jag älskar att få planera och utveckla mitt arbete med nya kreativa lösningar. Jag har lätt för att komma överens med alla typer av människor.

Att arbeta som säljkonsult innebar att fick jag arbeta med det som jag trivs allra bäst med - mycket kundkontakt och förmånen att själv organisera och lägga upp mitt arbete på bästa sätt.

Som marknadsassistent och administratör har jag haft förmånen att arbeta på många avdelningar i företaget, vilket har gett mig en bred kunskap om husbranschen. På LB-Hus i Helsingborg tog jag lokalt fram säljmaterial som skulle underlätta arbetet för säljarna och ge bättre information till kunderna. Mycket av det har sedan legat som grund vid framtagning av material och dokument för att användas i hela koncernen.

Mina år som egenföretagare har lärt mig se lönsamhets- och organisationsstruktur från ett företagsperspektiv.

Work experience

May 2012Sep 2012

Medlemsansvarig

Xontraktor

Medlemsansvarig i Xontraktor Ekonomisk Förening.

Xontraktor är en ekonomisk förening som driver verksamhet inom konsult/bemanning. Som ekonomisk förening drivs och ägs Xontraktor av medlemmarna som är verksamma genom föreningen.

Mina arbetsuppgifter i Xontraktor var bl.a. att marknadsföra Xontraktor för potentiella nya medlemmar t.e.x. genom informationsträffar. Värva nya medlemmar och att vårda befintliga. Utöver det förekommer även företagsadministrativa uppgifter såsom medlemsregister, hemsida, mf-material mm.

Jan 2011Dec 2011

Administratör

LB-Hus

LB-Hus är ett av Sveriges ledande husföretag med kontor över hela landet. LB-Hus har sedan starten för mer än 50 år sedan byggt mer än 43 000 hus på äkta totalentreprenad.

Som projektanställd på LB-Hus arbetade jag 50% för marknadsavdelningen och 50% för byggavdelningen. Åt marknad arbetade jag till största del med att ta fram annonser och broschyrmaterial åt nyetablerade projektområden och åt bygg arbetade jag som kvalitetsadministratör med bl.a. besiktningsstatistik, beställningar av underentreprenörer mm.

Jul 2009Dec 2010

Säljkonsult

Nya Kvadrat

Som egenföretagare åtog jag mig säljkonsultsuppdrag åt Huskonsulten i HBG AB men även en del administrativa uppdrag åt LB-Hus AB. Till största del bestod mina uppdrag åt att, efter det att representanten sålt in ett hus, hjälpa slutkunden genom hela byggprocessen - från att söka bygglov, välja inredning och material, till slutbesiktning. Ett arbete som innebar att jag arbetade med allt från husvisning, inplaceringar, kalkyler, offertframtagning, byggstartmöten och på slutbesiktningar mm.

Mar 2004Jan 2009

Marknadsassistent

LB-Hus / HBG Villakonsult / Huskonsulten i HBG

Åren mellan 2006 och 2009 arbetade jag som anställd på LB-Hus AB som marknadsassistent. Under åren 2004 - 2006 arbetade jag som anställd av Helsingborgs Villakonsult och Huskonsulten i HBG (representanter för LB-Hus).

Som marknadsassistent hade jag div. administrativa uppgifter såsom kundbearbetning, offertframtagning, div marknadsföringsuppgifter t.e.x. framtagning av broschyrmaterial och annonser, att delta på mässor mm.

19952005

Egenföretagare

Strövelslivs

Aktiv delägare till ICA-butik fram till 1997. Därefter som passiv delägare.

May 2001Feb 2004

Kontorist/receptionist

PNB Entreprenad

PNB var, fram till konkursen 2004, ett av Sveriges ledande bygg- och entreprenadföretag.PNB var uppdelat i följande verksamhetsgrenar; Entreprenad, Anläggning, Bygg, Byggservice, Communication och Asfalt. Under året 2001 hade PNB över 1000 anställda i företaget. På Helsingborgskontoret satt ca 35 tjänstemän.

Som Kontorist/receptionist på PNB hade jag ansvar för receptionen, kontorets gemensamma inköp och budget samt div. övriga kontorsuppgifter.

19941995

Affärsbiträde

Strövelslivs
19901994

Egenföretagare

Strövelslivs

Portfolio

Education

19992001

Service Management

Ängelholms Högre Utbildningar

2-årig utbildning på Ängelholms Högre Utbildningar. I utbildningen ingick ämnen såsom utredningsmetodik - statistik, serviceutveckling, serviceföretagande och servicesystem, projektteknik, lagar och avtal, projektledarskap, säljträning mm, samt fem ämnen med högskolepoäng - organisation, entreprenörskap, marknadsföring, affärsredovisning, ekonomistyrning med budgetering och kalkylering.

Skills

Agresso
Capitex
Visma
Joomla
Access
Photoshop
InDesign
Microsoft Office
Konsult
Marknadsassistent
Framtagning av marknadsföringsmaterial och annonser Deltog på mässor Deltog på husvisningar Kundmöten Inplaceringar Kundkalkyler Tog fram ritningsunderlag Förslagsskisser Offerter  
Försäljning
Dagligvaruhandeln Husbranschen - nyproduktion  
Byggadministration
Tog hand om bokning av besiktningar samt deltog vid kontroll och slutbesiktning Kundens kontaktperson Deltog i byggstarts- och byggsamrådsmöten. Offertförfrågningar och offerter Beställning av arbetskläder Beställning av kontormaterial Protokollföring Arkivering mm
UE-beställningar
Beställningar av underentreprenörer inkl. prissättning
Besiktningsstatistik
Insamling av protokoll, registrering i Access, administrering och presentation
Kvalitetsadministration

Diplomas & Grades