Printing tool Download PDF

Work experience

Kierownik

Break Cafe

kierownik zmiany

Education

magister administracji

wyzsza szkola

doskonala

Skills

office

znajomosc programu office