Pracovné skúsenosti

Work experience

Sales Executive

Oct 2014 - Aug 2015
Marcus Evans, Barcelona

- vytváranie a udržiavanie kontaktov s novými a existujúcimi klientami

- prieskum trhu a získavanie nových zákazníkov

- vyjednávanie podmienok predaja a uzatváranie obchodov

- vytváranie ponúk pre potenciálnych klientov

- oslovovanie nových klientov s ponukami

Copywriter

Oct 2012 - Jul 2014
VISIBILITY - online marketingová agentúra

- tvorba originálnych a kreatívnych textov, webových obsahov a článkov pre online magazíny 

- príprava podkladov a iných potrebných informácií

- spolupráca s grafikom, dizajnérom a klienatmi

- spolupráca a konzultácia so zadávateľom

- sledovanie aktuálnych trendov a konkurencie

Právna asistentka

Jan 2012 - Jul 2012
Advokátska kancelária KOTUS JAKAB, Košice

- administratívna podpora

- kontrola a tvorna dokumentov, právnych analýz, zmlúv a rešeršov

- vyhľadávanie podkladov pre poskytovanie právneho poradenstva

- archiváca firemných dokumentov

- doručovanie dokumentov a komunikácia s príslušnými štátnymi orgánmi 

Vzdelanie

Education

Právnická fakulta

Sep 2009 - May 2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Právna angličtina

Dec 2013 - Dec 2014
Academie Orlita, Košice

príprava na medzinárodný certifikát ILEC 

Klinika občianskeho, daňového a medicinského práva

Pracovisko právnych kliník

Spracovávanie praktických zadaní, právnych dokumentov a analýz, vytváranie nových legislatívnych úprav a simulácia súdneych pojednávaní

Zručnosti

Skills

Počítačové znalosti

MS Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Email, Internet

Anglický jazyk

C2 – Úroveň pokročilá alebo ovládanie jazyka na najvyššej úrovni

Španielsky jazyk

B2 – Úroveň stredne-pokročilá

Nemecký jazyk

A2 – Úroveň základná

Osobná charakteristika

- pracovitosť, ochota učiť sa, zodpovednosť, kreativita a pozornosť

- výborné vyjednávacie, medziľudksé a komunikačné schopnosti

- schopnosť pracovať v tíme

- výborná pamäť a schopnosť počúvať

- schopnosť pracovať pod stresom alebo v časovej tiesni

- rýchle riešenie problémov a schopnosť rozhodnúť sa