Download PDF

Utbildning

20152016

Samtalsterapeut

SER Terapi - Helsingborg

Utbildning i samtalsterapi och terapeutrollen. 

(År 2 i utbildning till SER Terapeut)

20132014

Regressionsterapeut

SER Terapi - Helsingborg

Regressionsterapi - Psykodynamisk inriktning,

Regressionsterapi är en visualiseringsmetod där man arbetar med att genomleva känslor, möta eller se grundorsaken till varför man har olika reaktioner (känslor, tankar eller beteenden). I terapin arbetar vi med att medvetandegöra och se undermedvetna processer. Utbildningen innefattar även iscensättningsperspektiv och meditation.

20122012

Coachutbildning för livs- & arbetsutveckling

Life & Career AB - Stockholm

Internationell ackrediterad (EMCC) och kvalitet säkrad utbildning i coaching och livs- & karriärutveckling. Senior practitioner nivå. (KBT-inriktad utbildn /positiv psykologi)

EMCC - European Mentoring & Coaching Council är Europas ledande branschorganisation för mentorer och coacher. (www.emccouncil.org)

20092009

Coachutbildning för livs- & arbetsutveckling

Life- & Career AB - Stockholm

Coaching för livs- & karriärutveckling - Intermediate nivå

20062007

Coach - Drivkrafts & karriärprofiler

Decision Dynamics

Certifieringsutbildning avseende att förstå och tillämpa Decision Dynamics Karriärmodell samt tolka och ge professionell återkoppling på Decision Dynamics Karriärprofil och Gapprofil.

20042005

Utbildning i metodik och metod för organisationsutveckling

Subjectametoden

Svenskt utvecklat förändrings-/ förbättringskoncept. Praktiskt arbete med organisationer i olika utvecklingsfaser. 

Nulägesanalys - Humankraftsprocess - Kommunikation - Värderingsgrunder - Måltal

Arbetshistorik

20042017

Egen företagare

BUSINESS & HUMAN

Personlig Coaching för livs- & arbetsutveckling 

Personal-/Organisationsutveckling

Arbetsmarknadstjänster

Individ-/Kulturprofiler

20142015

Kundresurs

Arbetsförmedlingen Kil och Forshaga

Ansvar för planering, förberedande och genomförande av gruppinformation och gruppaktiviteter för valda kategorier av arbetssökande. Även individuell coaching avseende arbetssökande. Löpande dagboksdokumentation (AIS).

20032003

Redovisningskonsult

KPMG - revision
19982002

Ekonom/Ekonomichef

Erikson & Co
19981999

Ekonom/Administratör

JOT Components AT
19771998

Förvaltningsassistent/ Ekonomiavdelning

Osby Kommun/Kommunledningskontoret

Certifikat

20142015

Regressionsterapeut

Akademin för SER terapi - Helsingborg

1 årig utbildning - Regressionsterapeut (Diplomering)

20092012

Certifiering (EMCC) Livs- & arbetscoaching

Life- & Career - Stockholm

Coachutbildning ackrediterad av EMCC - Senior Practitioner nivå

20112011

Certificate of attendance

CoachWalk Academy - Helsingborg

NLP and Expressive Arts in Coaching Coaching Tools

20062006

Certifierad Coach i KARRIÄRMODELLEN

Decision Dynamics AB - Lund

Individprofil - Drivkraft/karriärinriktning/passform.

Företagsprofil - Kultur/strategi /belöning

20042005

Certifiering för leverantörer av produkter och processer

Subjecta Sverige AB

Nulägesanalyser - Återkoppling - Handlingskraftprocess - Värdegrundprocess - Styrmedel - Kommunikation - Kvalitetssäkring

Data/IT färdigheter

Microsoft office - Word-Excel-Outlook-Powerpoint  (ECDL- Licens  2004)

Social media (Facebook/Instagram/LinkedIN)

Diverse program för redovisning och kvalitetsuppföljning

              

Högre Administrativ utbildning

Självförtroendeträning och kommunikation Framförandeteknik Argumentation och sammanträdesteknik Datakommunikation Användarprogram Företagsekonomi Arbetsorganisation Marknadsföring Arbetsledarrollen Chefsrollen Sekreterarrollen Arbetsrätt Personlig planering

Körkort

B-körkort