Marie Persson

  • Osby Skåne
Marie Persson

CURRICULUM VITAE

Arbetshistorik

Work experience
2014 - 2015

Kundresurs/Jobbcoach

Arbetsförmedlingen Kil

Visstidsanställning oktober 2014-mars 2015 på Arbetsförmedlingen Kil, AMO Norra Värmland. Arbetsuppgifter löpande under perioden:

Ansvar för planering, förberedande och genomförande av gruppinformation och gruppaktiviteter för arbetssökande. Löpande dokumentation (AIS).

Ansvar för genomförande och uppföljning av individuell jobbcoaching avseende  arbetssökande. Löpande dagboksdokumentation (AIS).

Behjälplig för övrig kundservice.

2004 - Present

Egen företagare

BUSINESS & HUMAN

Livs- & Karriärcoaching (EMCC) - Personal-/Medarbetar-/Organisationsutveckling - Jobbcoaching - Individ-/Kulturprofiler

2009- 2013 Uppdragsavtal avseende Arbetsmarknadstjänster AF .

  • Kompletterande aktör "Jobbcoaching"

2004 - 2009 Konsultuppdrag avseende personal- och organisationsutveckling, Diverse branscher inom näringslivet. Exempel:

  • Organisations- och ledarskapsutbildning -  Nulägesanalys - Humankraftprocess - Grundläggande gruppvärderingar - Målstyrning
  • Organisationsutveckling - Process företagsvärderingar - marknadsföring inför expansion och rekrytering - stukturer för CV-databas och rekryteringsprocesser
  • Organisations- och personalutveckling  - Struktur och projektledning vid införande av integrerat ledningssystem - ISO certifiering 9001/14001 och    AFS 2001
  • Organisations- och personalutveckling - Diverse kundprojekt avseende KARRIÄRMODELLEN (ledningsgrupper och enskilda individer )Karriär-/drivkraft-/kultur och passformsprofiler med personlig återkoppling -  Föreläsning Karriärmodellen

2003 - 2003

Redovisningskonsult

KPMG - revision

Redovisningskonsult  KPMG (revisionsföretag)

Diverse företagsuppdrag avseende Redovisning - Bokslut - Konsultation

2001 - 2002

Ekonomichef

Erikson & Co

Organisation, planering och samordning av ekonomiförvaltningen (ekonomi, IT, reception) inom företaget. Ansvar för rapportering till koncernen. Budget- & Resultatuppföljning. Försäkringsansvarig. Ekonomiska rapporter (externa och interna), månads-/kvartals- och årsbokslut. Ledningsgrupp/Firmatecknare/Utanordning. Personalansvar.

1999 - 2000

Ekonom

Erikson & Co

Löpande redovisning. Månadsbokslut, kvartals-/årsbokslut.  Kundreskontra - leverantörsreskontra.   Beräkning av löneskatt - statistik. Intern koncern-avstämning. Prognos och budget. Bedömning av kreditrisk. Firmatecknare/Utanordning

1998 - 1999

Ekonom/Administratör

JOT Components AT

Löpande redovisning/Administration/Telefonväxel - svenska/utländska kund-& leverantörskontakter

1977 - 1998

Förvaltningsassistent/ Ekonomiavdelning

Osby Kommun/Kommunledningskontoret

Ansvarig för löpande dagbokföring och daglig likvidhantering. Ansvarig för momsredovisning, skatt, arbetsgivaravgifter. Löpande kontakter med verksamhetsansvariga i kommunen, likviduppföljning för respektive verksamheter. Firmatecknare/utanordnare för kommunen.

Utbildning

Education
2013 - 2014

SER Terapi - Helsingborg

Regressionsterapi - Psykodynamisk inriktning,

Regressionsterapi är en visualiseringsmetod där man arbetar med att genomleva känslor, möta eller se grundorsaken till varför man har olika reaktioner (känslor, tankar eller beteenden). I terapin arbetar vi med att medvetandegöra och se undermedvetna processer. Utbildningen innefattar även iscensättningsperspektiv och meditation.

2012 - 2012

Coachutbildning ackrediterad EMCC (www.emccouncil.org)

Life & Career AB - Stockholm

Internationell ackrediterad (EMCC) och kvalitet säkrad utbildning i coaching och livs- & karriärutveckling. Senior practitioner nivå. (KBT-inriktad utbildn /positiv psykologi)

EMCC - European Mentoring & Coaching Council är Europas ledande branschorganisation för mentorer och coacher.

"The Council is responsible for EMCC strategy and steering the organisation. It is made up of delegates from each of the following affiliated EMCCs - Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Poland, Spain, Sweden, Switzerland, Serbia, Turkey, Ukraine and United Kingdom."

2009 - 2009

Life- & Career AB - Stockholm

Diplomutbildning coaching och livs- & karriärutveckling - Intermediate nivå

2006 - 2007

Decision Dynamics

Certifieringsutbildning avseende att förstå och tillämpa Decision Dynamics Karriärmodell samt tolka och ge professionell återkoppling på Decision Dynamics Karriärprofil och Gapprofil.

KARRIÄR & COACHING

Många strävar efter en karriär som egentligen inte motiverar dem. Detta påverkar såväl engagemang som resultat i organisationer. Ett av de effektivaste sätten att skapa engagemang och resultat är att arbeta med att hitta utvecklingsvägar som är motiverande utvecklingsvägar och därmed ta till vara den potential som olika personer har. Decision Dynamics erbjuder världsledande verktyg för att stödja personer att klargöra vad som är en engagerande utveckling i arbetslivet och att framgångsrikt uppnå denna. Vilken karriär som är bäst för olika personer beror framförallt på deras drivkrafter.

2004 - 2005

Utbildning i metodik och metod för organisationsutveckling

Svenskt utvecklat förändrings-/ förbättringskoncept baserat på tjugo års forskning och praktiskt arbete med organisationer i olika utvecklingsfaser. 

Nulägesanalys - Humankraftsprocess - Kommunikation - Värderingsgrunder  Måltal

Certifications

Certifications
2014 - 2015

Regressionsterapeut

Akademin för SER terapi - Helsingborg

1 årig utbildning - Regressionsterapeut (Diplomering)

2009 - 2012

Certifiering (EMCC) Livs- & karriärcoaching

Life- & Career - Stockholm

Coachutbildning ackrediterad av EMCC - Senior Practitioner nivå

2011 - 2011

Certificate of attendance

CoachWalk Academy - Helsingborg

NLP and Expressive Arts in Coaching Coaching Tools

2006 - 2006

Certifierad Coach i KARRIÄRMODELLEN

Decision Dynamics AB - Lund

Individprofil - Drivkraft/karriärinriktning/passform.

Företagsprofil - Kultur/strategi /belöning

2004 - 2005

Certifieringsprogram för leverantörer av produkter och processer

Subjecta Sverige AB

Nulägesanalyser - Återkoppling - Handlingskraftprocess - Värdegrundprocess - Styrmedel - Kommunikation - Kvalitetssäkring

Data/IT färdigheter

ECDL- Licens  2004   

Microsoft office

Word-Excel-Outlook-Powerpoint

Social media

Sitoo webbsite

Program ek. redovisning

Diverse affärs- & distributionsprogram                  

Högre Administrativ utbildning

Förenings-/styrelseuppdrag

1990-2001 Aktivt ledningsarbete / Styrelseledamot Osby Konståkningsklubb

Körkort

B-körkort

Referenser

References

Arbetsförmedlingen

Louise Lidman/sektionschef Kil/Forshaga Tel. 010 4866308 louis.lidman@ arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen

Sasha Lucik / Hässleholm Tel. 010 48 66 723 (nätverksamordnare jobbcoaching) sasha.lucik@arbetsförmedlingen.se

Skills

Skills

Livs- & karriärcoaching

Personal- & medarbetar- utveckling/ Friskvård

Regressionsterapi

Jobbcoaching/ Rekrytering

Ekonomi/redovisning

Organisationsutveckling

Administration/ Kvalitetsuppföljning