Printing tool Download PDF

Sammanfattning

En positiv person som brinner för Geografisk IT ,webbutveckling samt samordning av geografiska datamodeller. Det finns en enorm potential inom området vilket var anledningen till att jag valde samhällsbyggnad på KTH med inriktning på tekniskt lantmäteri.

Tiden som GIS ingenjör har fört mig närmare IT, systemutveckling och modellering inom detta område.  På min övriga fritid spelar jag ibland fiol i ett festband som heter Karnevalfolket. Musiken har alltid betydit mycket för mig och varit ett sätt att underhålla min andra kreativa sida.

Jag tror att jag skulle kunna tillföra en glad, energisk attityd samt ett starkt teknikintresse. Det som gör mig intresserad av att arbeta inom Geografisk it och systemutveckling är möjligheten till personlig utveckling både tekniskt och genom nya kontakter.

Verksamhetskompetens

Fjärranalys, Java och generell systemutveckling, C# visual Studio, Databas strukturering. SQL Server, MapInfo, Idrisi, html, pyton, Matlab,Felteori, Fel fortplantning.

Specialistkompetens

GIS-analys, GIS Arcitectur, ArcGIS, Erdas Teoretisk Databas strukturering, Oracle spatial, Java, JavaScript, Visual Basic,ASP,C#,Html,MapInfo,MapBasic,MCE metoder.

Yrkeserfarenhet:  2,5 år

Work experience

Gis/Git ingenjör

Nynäshamns Kommun

Nuvarande arbetsplats

 • Webbutveckling av gränsnitt med wms kartor och databaskoppling
 • Gis analyser i 2D , administrering och utveckling av Oracle script
 • 3D visualisering av planer samt analyser
Jan 2010Jun 2010

Gis Ingenjör

Huddinge kommun

Vikarierande

 • Skapande av översiktlig systemskiss som visualiserar kopplingar mellan data system samt trafikflöden inom kommunen. Microsoft Visio
 • Programmering i Visual Basic, samt infogande av SQL frågor för att bearbeta planhandlingar. Spatiala sökningar i MapBasic SQL samt JavaScript för uppkoppling mot Adobe Acrobat. Automatisering av pdf generering
 • DOS - Batch programmering för automatisering av diverse stora återkommande filförflyttningar.
 • Utveckling av ett taxeringsprogram för prissättning av kartdata i språket C#
 • Attributsättning och justering av vandringsleder. MapInfo
 • Generering och justering av höjdkurvor från laserscanning i CadCorp.
 • Gis analyser över skolkjutsområden. MapInfo
 • Ortofoto tolkning samt justering av adresspunkter
Aug 2008Dec 2009

GIS Ingenjör

Sweco

Projektanställning

 • Utveckling av en applikation med användargränssnitt som söker mot ms access databaser med inbyggda SQL frågor (C#)
 • Fjärranalys,Strategisk placering av fältsjukhus i krisdrabbade länder, klassning av sattelitbilder, ArcGis bearbetning, MCE beräkningar.
 • Konverteringar av digitala Cad och Shape ritningar från RT-90 och ST-74 till Sweref99 genom FME.
 • Gis-analys över vattennivåerna kring Mälaren och deras påverkan på kringliggande jordbruksmark.
 • Skärminventering med hjälp av mjukvaran MultiKuben. Flygbilder och ortofoton.

Education

References

Dorota Andersson

Portfolio

Skills

MapServer
SQLPlus
Oracle Database
GeoWeb publisher (Bentley)
ASP
Openlayers(Javascript)
Javascript
Java
Visual Basic
C#
FME
Mapinfo
ArcMap
Microstation