Printing tool Download PDF

Lê Thị Thu Hương

Khối trưởng _ Hiệu phó chuyên môn

Tóm Tắt

Kinh nghiệm chuyên môn (6 năm)

 • 5 năm kinh nghiệm trong giáo dục mầm non Việt Nam.
 • 1 năm kinh nghiệm trong giáo dục mầm non quốc tế IPC.
 • 2 năm phụ trách chuyên môn.
 • 1 năm làm nhóm trưởng khối mẫu giáo nhỡ.
 • Nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tiên tiến.
 • Giáo viên chủ nhiệm tốt được học sinh và phụ huynh tin yêu.
 • Chủ động sáng tạo trong công việc.
 • Sẵn sàng học hỏi, tiếp cận các phương pháp giáo dục mới.
 • Nắm vững các yêu cầu về đạo đức giáo viên mần nom.

Năng Lực Chuyên Môn

 • Xây dựng chương trình cho các lứa tuổi.
 • Lập kế hoạch giảng dạy theo chương trình của Bộ Giáo Dục và chương trình quốc tế IPC.
 • Giám sát, dự giờ, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên.
 • Hiểu biết về các chương trình giáo dục sớm
 • Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ
 • Làm công tác chủ nhiệm
 • Khả năng hát, múa, kể chuyện
 • Hợp tác, làm việc nhóm

Công Việc Từng Làm

2015Present

Giáo viên mần non

Vinschool

Trách Nhiệm Chính

 • Chủ nhiệm lớp 25 học sinh từ 3-4 tuổi
 • Nhóm trưởng khối lớp 4 - 5 tuổi
 • Lập kế hoạch và giảng dạy theo chương trình IPC
 • Hỗ trợ làm tư liệu cho phòng PR - marketing

Thành Tựu

 • Giáo viên tiên tiến 2015-2016
20112013

Giáo viên mần non

Trường Mần Non KHC

Trách Nhiệm Chính

 • Xây dựng chương trình học cho trẻ theo từng độ tuổi.
 • Phụ trách chuyên môn: Dự giờ, sửa kế hoạch, giáo án.
 • Chủ nhiệm lớp 5-6 tuổi

Thành Tựu

 • Giáo viên dạy giỏi 2 năm liên
 • Phụ trách chuyên môn tiên tiến

Đào Tạo