Lê Thị Thu Hương

  • Tây Hồ Hà Nội
  • 01999 978 8989
  • huongltt@outlook.com

Giáo Viên Mầm Non, Tiểu Học

Tóm Tắt

Các điểm nổi bật

Công Việc Từng Làm

Work experience
2011 - 2012

Giáo viên mần non

Trường Mần Non KHC

Lập giáo án cho tất cả các lớp.

Giảng dạy lớp lớn.

Đào Tạo

Education

Kỹ Năng

Skills

Giảng dậy

Chuyên môn cao, thu hút học sinh