Printing tool Download PDF

Ngân hàng tmcp quân đội

Jun 2014Feb 2015

Ngân hàng TMCP Quân Đội

+ Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng

+fdsfdsfdsfdf

Education

Sep 2009Aug 2013

Quản trị kinh doanh

Đại học Kinh tế TP HCM