Printing tool Download PDF

Hồng Ngọc KIM THẢO

TRÌNH ĐỘ

20122016

Cử nhân TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Đại học công nghệ TpHCM 

Điểm trung bình tích lũy: 7.19

KINH NGHIỆM

20122013

Nhân viên phục vụ

Nhà hàng tiệc cưới SAPHIRE
20142015

Nhân viên bán hàng

Cửa hàng Marks and Spencer

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

10/2015:  Vận động viên chạy tiếp sức tại cuộc thi ĐƯỜNG CHẠY KẾT NỐI, UNIGAMES

KỸ NĂNG RIÊNG

6
Sử dụng phần mềm: MS Word, Excel, PowerPoint, SPSS
6
Anh văn

Đọc, nghe: Tốt