Hồng Ngọc KIM THẢO

TRÌNH ĐỘ

Education
2012 - 2016

Cử nhân TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Đại học công nghệ TpHCM 

Điểm trung bình tích lũy: 7.19

KINH NGHIỆM

Work experience
2012 - 2013

Nhân viên phục vụ

Nhà hàng tiệc cưới SAPHIRE
2014 - 2015

Nhân viên bán hàng

Cửa hàng Marks and Spencer

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

10/2015:  Vận động viên chạy tiếp sức tại cuộc thi ĐƯỜNG CHẠY KẾT NỐI, UNIGAMES

KỸ NĂNG RIÊNG

Skills
7
Sử dụng phần mềm: MS Word, Excel, PowerPoint, SPSS
7
Anh văn

Đọc, nghe: Tốt