Printing tool Download PDF

Summary

Den mest bidragande orsaken till att jag började studera var det faktum att under mina år inom tillverkningsindustrin, insett hur mycket som kunde utvecklas på olika sätt.

Verksamhetsutveckling, affärsutveckling och studier kring organisationer har varit återkommande inslag under hela min utbildning och därmed har mitt intresse för detta bara ökat.

Med all min utbildning inom både Informationslogistik och Företagsekonomi i bagaget vill jag arbeta med verksamhetsutveckling i olika former i en stimulerande miljö.

Education

Jan 2006Jun 2010

Kandidatexamen

Linnéuniversitetet

Inriktning Management

Sep 2002Jan 2006

Kandidatexamen

Linnéuniversitetet

Inriktning Informationslogistik

Jan 2005Jun 2005

5 kurser

University of Dar Es Salaam

Fick äran och den fantastiska möjligheten att vara utbytesstudent under en termin vid University of Dar Es Salaam.

Aug 1991Jun 1994

Sunnerboskolan

Skills

Diverse affärssystem
Har arbetat i affärssystem som SAP, Webrix, Liinos, Visma SPCS och Scala.
Engelska IE
MS Office
PC

Work experience

Sep 1994Present

Combi Wear Parts

Var tjänstledig under tiden 2002-2006 och under resterande del av min studietid har jag kombinerat studier och arbete.