Download PDF

Personligt brev

”Utvecklingsmöjligheter är en av de tre främsta drivkrafterna för att engagera och behålla de bästa talangerna. De andra två? Karriärstöd och möjligheten att utforma sitt arbete.”

Den inledningen säger ju egentligen allt om vad jag söker i mitt nästa karriärsteg!

Mitt erbjudande - varför ska ni välja mig?

För att mina yrkeserfarenheter rymmer kundorienterad projektledning i både mindre och globala företag (EY, f.d. Ernst & Young), en examen från Sälj & Marknadshögskolan, fristående kurser på Berghs (produktionsledare) och Folkuniversitetet (kommunikation) och en certifiering till process och förändringsledare.

För att jag är tydlig i min kommunikation vilket hjälper mig att bygga trovärdiga relationer och nätverk. Humor, snabb i tanken och en lättsam approach är andra personliga egenskaper som jag tar med mig till jobbet!

För att jag har en entreprenörsbakgrund och gillar att se möjligheter och lösningar, att ta initiativ och ansvar och att arbeta mot deadlines och mål. Jag triggas av att ha en intellektuellt stimulerande arbetsmiljö, att jobba i team och att ha inflytande över min egen planering och mitt arbetssätt. Att ha roligt på arbetstid är en förutsättning!

Mina stora intressen är ledarskap, kommunikation och utveckling och det är i den kontexten jag vill verka. Min blivande arbetsgivares kultur och värdegrund är viktig och jag vill känna att jag är en tillgång på min arbetsplats, där jag förväntas att vara delaktig och engagerad och där gemensamma mål och framgångar ger energi och arbetsglädje!

Ser fram emot att få utbyta mer information vid ett personligt möte.
Vänliga hälsningar,
Helene

För fullständigt CV, se min Linkedinprofil.

Referenser lämnas gärna i samband med intervju.

Intressen

Jag är en passionerad media- och kulturkonsument och reser gärna. Fotografiska är mitt favoritmuseum och jag har ett förflutet som tävlingsdansare på elitnivå. Jag är lyckligt skild, bor i Farsta och har två döttrar (19 & 23). Ickerökare med B-körkort och bil.

CV

2016

Administrativ assistent

Stockholm stad

Rollen innefattar att administrativt stötta socialtjänstavdelningens avdelningschef, i vissa delar även stötta förvaltningsledningen och ingå i socialtjänstavdelningens stab.

Arbetsuppgifterna är varierande och innehåller bland annat; besvara frågor från avdelningens verksamheter, ansvara för fakturahantering i Agresso, intern fakturering, enkäter och uppföljning i esMaker, personaladministration, protokollföring (Samverkansgrupp, Origo, Barnahus), bokning och planering av resor, konferenser och dylikt, dokumentsamordning, övriga behovsuppgifter åt förvaltningsledningen, samt övriga administrativa uppgifter vid behov.

Här, liksom i tidigare roller, har jag användning av mitt positiva och prestigelösa förhållningssätt liksom handlingskraft, initiativförmåga och tydlig kommunikation. Jag har möjlighet att själv planera mitt arbete och ta eget ansvar. Arbetsuppgifterna är varierande och rollen är utåtriktad med många interna och externa kontakter.

1993Present

Förälder

Föräldraskap

Top Management. Föräldraskap är ett ledarskap i ständig utveckling. Projektledning, förhandling, kreativ problemlösning, coachning, kommunikation och omvårdnad. Du lär dig att vara proaktiv, att vara prestigelös och lösningsfokuserad. En resa i att utveckla empati, tydlighet, trovärdighet, närvaro och aktivt lyssnande.

20152015

Administratör/Samordnare för ensamkommande flyktingbarn

Stockholm stad


Samordna, administrera och ansvara för att koordinera förnödenheter och tjänster till ett flertal Stockholmsbaserade akutboenden för ensamkommande flyktingbarn.

Nätverkande som arbetsmetod för att möjliggöra och koordinera inköp och leveranser. Satt med i ledningsgruppen och i tjänsten ingick även jourtjänstgöring på kvällar och helger.


Ett spännande och utmanande arbete där jag fick använda min projektledarkompetens, lösningsfokus och humor. Där förutsättningar ständigt och snabbt ändrades och som ställde höga krav på ett positivt och prestigelöst förhållningssätt liksom handlingskraft, initiativförmåga och tydlig kommunikation både internt och med externa leverantörer.

20152015

Konferensadministratör

Stockholm stad

Visstidsanställning. Ansvar för inköp och leverantörskontakter, internfakturering och övriga administrativa uppgifter (Marvin). I mitt uppdrag ingår även att ta emot och tillhandahålla en trevlig upplevelse för våra konferensdeltagare. Gästmottagande och service, hjälpa till vid teknikstrul och informera om verksamheten.

 20142015

Projektledning och marknadskommunikation

Viam Nexus

Sidoprojekt på konsultbas i mån av tid. Projekt- och produktionstledning, marknadskommunikation (bygger, vårdar, utvecklar varumärken), förändringsarbete och processledning. Skriver artiklar och inlägg för sociala medier och bloggar, vägleder och utbildar nya användare av Linkedin, rådgivning kring jobbsökande. 

 20142015

Arbetande styrelseledarmot

Finacial PPC Goup Stockholm AB

Pågående deltidsprojekt. Projektledning och affärsutveckling i samarbete med CHPS.

 2013 2014

PR och kommunikationsansvarig

Talangbanken

Talangbankens erbjudande är en enkel och snabb kontaktväg mellan arbetsgivare och kandidater. Via sajten uppvaktar företaget en intressant talang med ett jobberbjudande och om talangen finner erbjudandet lockande, ja då bokar ni ett möte. Direkt och utan mellanhänder.

Projekt. IT/Webbaserat verktyg för att förändra och modernisera arbetsmarknadens sätt att tänka kring jobbsök. Marknadsföring av Talangbankens kandidater via sociala medier, affärsnätverk och direkt till arbetsgivare.

Webbkommunikation, pressreleaser, nyhetsbrev, internkommunikation, sociala medier, support.

 2012 2013

Projekt- och produktionsledare, konsult

Private Planning Consulting AB

Projekt. Produktionsledning/koordinering/webbkommunikation. Uppstart, research och planering för projekt att ta fram informationsmaterial till patienter som får diagnosen prostatacancer och deras anhöriga .

 2008 2012

Projekt- och produktionsledare/marknadskoordinator

EY (f.d. Ernst & Young)

EY är ett världsledande företag med konsulttjänster inom revision, redovisning, skatt, transaktion och rådgivning. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm och det globala huvudkontoret ligger i London. EY har 2 240 medarbetare i Sverige, globalt har EY 190 000 medarbetare. I dagsläget har EY 57 kontor i Sverige.

Ansvarig projektledare för företagets sponsoravtal med Stockholms Konserthus. Projektansvarig för de event företaget hade i samarbete med Stockholms Konserthus som den årliga invigningskonserten och Nobelkonserten då företaget bjöd in sina premiumkunder.

Ansvarat för att starta, planera och leda produktionsprojekt. Allt från trycksaksproduktion till event och reklamkampanjer. Ansvarat för kontakter och avtal med externa leverantörer som tryckerier, eventbyråer och distributörer.

Assisterat vid event och mässor, i administrationen av marknadsavdelningens ekonomi och fungerat som stöd och mottagare av marknadsuppdrag och frågor från företagets 60 lokalkontor och nordiska kollegor. I arbetet ingick även kontakter med EY's internationella marknadsorganisation samt implementeringar av internationella initiativ i Sverige.

Löpande uppdatering av projektverktyg, databaser, hantering av licenser och behörigheter.

Utbildningar/kurser

2013

PR och kommunikation

Folkuniversitetet

Public relations, evenemang och event, kommunikationsplan, extern kommunikation, massmediarelationer, mediahantering, krishantering, intern kommunikation, sociala medier som PR-verktyg.

2013

Blogg, krönika och artikel.

Skrivakademin

Att skriva korta kärnfulla texter och intervjuteknik.

2013

Gör din egen sida med Wordpress

Folkuniversitetet
2012

Att skriva

Skrivakademin

Textbearbetning och textanalys.

2011

Produktionsledare

Berghs School of Communication

Mina huvuduppgifter som produktionsledare är att resursplanera och samordna, vare sig det gäller annons-, webb- eller filmprojekt, evenemang, informationskampanjer eller annan regelbunden medieproduktion. Därför måste en ha intresse och känsla för ordning och struktur.

Den här kursen gav mig de konkreta verktyg jag behöver för att kunna verka som produktionsledare på reklam- eller inhousebyrå. Den vänder sig till den som har god inblick i branschen; som redan idag administrerar eller produktionsleder projekt eller som har för avsikt att göra det i framtiden.

2009

Kvalificerad säljare & marknadsförare

Sälj & Marknadshögskolan, Mercuri International i samarbete med Handelshögskolan i Umeå.

Projektledning, retorik, ekonomi, marknadsföring, praktisk marknadsföring, försäljning/KAM, praktik och examensarbete. 

Certifikat

2013

Certifierad Process- och förändringsledare

CHPS Centrum för högpresterande system

Det finns alltid en kultur och värderingar i en organisation, frågan är om de skapats medvetet eller kommit till av en slump? En annan fråga är om kulturen och värderingarna är ett stöd på vägen mot önskat resultat eller om de innehåller något som hindrar att vi når dit vi vill? I utbildningen till förändringsledare får du lära dig om olika metoder och modeller för att leda individer och grupper mot att medvetet skapa den kultur de vill ha i sin organisation. Verktyg i din vardag för att leda mot målet och inte bara teorier och ord på papper.

 Huvuddelar i utbildningen.
•  Skapa en tydlig kommunikation på alla nivåer i en organisation.
•  Arbeta aktivt med värderingar och drivkrafter för att nå resultat.
•  Skapa en medveten förändring på organisations-, grupp- och individnivå.
•  Leda dig själv och andra med ett trovärdigt förhållningssätt som skapar tillit.
•  Bemöta beteenden som är negativa för verksamheten.
•  Filtrera framgångsfaktorer i förändringsprocesser.