Download PDF

Work experience

2007Present

Adm. Direktør i Patriotisk Selskab

Patriotisk Selskab, A/S Det Fynske landbocenter

Juli 2007 -    Adm. Direktør i Patriotisk Selskab, samt adm. Direktør for A/S Det Fynske Landbocenter og Fyns Stifts Patriotisk Selskabs Fællesfond.    Opgaver

 • Sikre selskabets fortsatte organiske udvikling med 5 % pa.
 • Omlægge selskabets interne processer efter LEAN principperne – opnå min. 15 % mere produtivitetskapacitet (over 2 år).
 • Opretholde og udvikle selskabets selvstændige markeds – og politiske profil.
 • Etablere kontakter til nabolande m.h.p. Etablering af egen virksomheds filialer eller tæt samarbejde.
 • Følge og betjene de kunder som etablerer sig internationalt.
 • Tilpasse ledelsessystemer og ”huset” fra medlemstankegang til merkantil kundefokus.
 • Varetage selskabets politiske profil overfor erhvervet, decentrale myndigheder, ministerierne, Folketinget og EU.

Resultater

 • Øget den interne produktionskapacitet med 15 %., processen er i gang, delmålinger viser sikker målopfyldelse.
 • Øget omsætning med kr. 400.000,- pr. måned i de seneste 12 måneder.
 • Øget kundetilgangen med 5,5 % pa.
 • Igangsat en hovedplan, som sikre selskabets strategi, samt nye struktur og udvikling.
 • Markeret selskabet i den politiske miljødebat og i debatten om EU-ordningerne for erhvervet.
 • Betjening af en række kunders internationale aktiviteter.
20062007

Direktør

Dansk Landbrugsrådgivning Landcentret

Direktør for de overdragne forretningsområder jf. nedenfor. DEG GreenTeam, Gartner Tidende, DEG Holding Aps., Grøn Plantebeskyttelse Aps og Grøn Marketing Aps. Opgaver

 • De primære opgaver er at sikre integration af de overdragne aktiviteter, selskaber, kunder og medarbejdere i Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret således de planlagte synergier m.m. opnås, samt øge volumen i både ind- og udland.
 • Videre er opgaven, at klarlægge det fremtidige forretningsgrundlag og tilpasse organisationen til dette, sammen med andet forretningsområde fra den nye ejers kreds.
 • Bistå det nye formandskab i Dansk Gartneri med organisationstilpasning og optimering af medlemskontakt.

Resultater

 • Alle relevante medarbejdere i forretningsdelen er overført jf.  virksomheds- overdragelsesloven.
 • Overholdt alle økonomiske rammer ved overdragelsen.
 • Iværksat ny hovedplan for virksomheden i nyt regi.
 • Fastholdelse af en god intern stemning og virksomhedskultur.
 • Synergier ses at blive opnået.
 • Ca. 1/3 af kunder er SMV’ere udenfor det traditionelle erhverv.
 • Alle kundeaftaler m.m. er overført med kundernes accept.
 • Alle forsknings- og udviklingsprojekter er overført med tilladelse fra opdragsgiver og bevillingshaver.
 • Endelig refusionsopgørelse og samarbejdsaftale er færdig medio juni 2006.
 • 1. årsregnskab hos ny ejer er som planlagt med et tilfredsstillende positivt resultat.
 • Igangsat etablering af GTS-institut. (Agro Tech A/S)
 • Tilpasning af Dansk Gartneri er på plads.
20032005

Direktør

Dansk Erhvervsgartnerforening

Direktør i Dansk Erhvervsgartnerforening (DEG)/Dansk Gartneri. Reference til bestyrelsen i DEG    Direktør for foreningens forretningsområder, herunder konsulentvirksomheden DEG GreenTeam, Laboratorium, Grøn Marketing Aps., Gartner Tidende samt enhver anden forretningsmæssig mulighed, der kan tjene dels Dansk Gartnerierhverv og dels DEG’s forretningsresultat.OpgaverUd over de ”almindelige” opgaver i en direktørstilling som f.eks. resultat- og økonomiansvar var der i stillingen særlig fokus på flg. hovedopgaver:

 • Klargøring til salg og virksomhedsoverdragelse. Forretningsmæssig udvikling af virksomheden. Udvikling, fastlæggelse og gennemførelse af strategier og forretningsplaner. Opdyrkning af nye markedsandele i bl.a. Sverige, Tyskland og øvrige EU, samt Kina og dele af Afrika.
 • Salg og markedsføring.  (Kendt brand i erhvervet) samt udvikling af nye produkter til både ind - og udland
 • Personligt salg samt salg via Grøn Marketing Aps.
 • Optimering og effektivisering af egne forretningsgange og processer (LEAN, Balanced Scorecard, ABC-analyse, KPI og Supply Chain Management/TQM). Ny anvendelse af it-systemer og fokus på holdninger og kunderelationer. Løbende tilpasning til markedet
 • Udvikling af Dansk Gartnerierhverv. Personlig rådgivning og bistand direkte til produktionsvirksomheder på det personale-, afsætnings- og produktionsmæssige område
 • Varetagelse af både DEG’s og erhvervets interesser i forhold til centrale såvel som lokale myndigheder inden for alle relevante områder
 • Politisk indflydelse. Indgår i samarbejde med div. ministerier og EU i forbindelse med udarbejdelse af erhvervsrelevant lovmateriale m m.
 • Indgår i tæt samarbejde i Landbrugsraadet (2 pladser i raadet).

Resultater

 • Gennemført salg og virksomhedsoverdragelse af DEG GreenTeam, DEG Holding Aps, Grøn Marketing Aps, Grøn Plantebeskyttelse Aps og Gartner Tidende til Dansk Landbrug
 • Frasalg af laboratorium til dansk aktør. Sikret aktiviteterne til rådighed for erhvervet.
 • Implementering af forretningsplaner, strategi og mål
 • Udvikling af nye rådgivningsområder
 • Etablering af kundevirksomheder (udflytning af produktion) i Kina og Afrika.

Education

Københavns Universitet

1993-2004          Cand. Jur.1989-1993            Bachelorgrad i jura 1988-1989            Hf-enkeltfag i matematik, tysk og samfundsfag

Full CV