Download PDF

Sammanfattning

Har en bred och gedigen kompetens inom bl.a. dataanalys, informationssökning, designprogram och teknisk support. Har även erfarenhet av ekonomi, bokföring och personaladministration samt en god social kompetens.
Har en positiv livssyn och ett lösningsfokuserat arbetssätt och ryggar inte tillbaka för att ta ledningen i ett arbetslag eller att föreläsa för en grupp.

Arbetslivserfarenheter

Mars 2016Juni 2018

Administratör, Vuxenlärare och Språkstöd

Hermods AB, Skene

Mina arbetsuppgifter bestod av att ta emot och kartlägga nya deltagares kunskaper i bland annat dator, matematik etc. Vidare stödde jag praktikhandledaren med tolkning på arabiska samt höll i egna praktiksamtal.  I arbetet förekom även löpande administration; t.ex uppdaterade jag kontinuerligt deltagarnas handlingsplaner i rekryteringsverktyget, Workbuster samt översatte handlingsplanerna till arabiska. Jag ansvarade även för närvarorapporteringen till handläggarna på arbetsförmedlingen, som jag administrerade på KA, som är deras webbstöd för kompletterande aktörer.
Dessutom planerade jag och genomförde undervisning i samtliga grupper.

Feb 2008Mar 2011

Reservations’ system manager

The International Traveler Company

Hanterade företagsdatabasen i samordning med huvudkontoret.
Flygbolag Systemövervakning med (Amadeus system) och andra resebyråer samt Utfärdade flygbiljetter..
Förvaltning och PR.
Nätverksövervakning och problemlösning.
Uppdatering av företagets mjukvaror.
Fixingföretagets datorer, skrivare, fax och annan hårdvara.

Utbildning

20062011

Examen i Ekonomi, Management Information Systems

University of Aleppo

Utbildningen motsvarar Kandidatexamen med inriktning mot företagsekonomi och IT enligt UHR i Sverige.

Kurser & Praktik

AcadeMedias webbutbildning om dataskyddsförordningen (GDPR)

IT enhet, Marks kommun
6 veckor praktik på IT avdelningen. Jag fick kontrollera programvaror, felsöka, säkerhetskopiera samt skapa och återställa Windows-image från servern .

Redovisning och affärskorrespondens
Utbildningskurs på bokföringsprogram och korrespondens

Biljettförsäljning och bokning, Turistbyrå
Ett kvalifikationsbevis för att arbeta på turistbyråer

Språkkunskaper

Svenska

mycket bra kunskaper i tal och skrift

Engelska

Bra kunskaper i tal och skrift

Arabiska

modersmål

Turkiska

Relativ goda kunskaper i tal

Datorkunskaper

  • Windows & MS Office Package - Avancerad
  • Computer Network - Avancerad
  • Database Management(SQL) - bra
  • Web Designing(HTML) - grundläggande
  • Programing Language(C++, C#) - grundläggande
  • Data & Statistical Analysis(SPSS) - grundläggande

Referenser

Referenser lämnas på begäran.

Övrigt

B-körkort