Työhakemus

Sverigefinska skolan i Stockholm Klasslärare till åk 1 och åk 3

Olen työskennellyt luokanopettajana viiden vuoden ajan, josta viimeksi kolmosluokassa Rastaalan koulussa Suomessa. Nyt etsin uusia haasteita ja mahdollisuutta ammatilliseen kehittymiseen. Minulla on vahvaa osaamista alakoulusta. Olen tiimipelaaja ja  parhaimmillani yhdessä oppilaiden ja kollegoiden kanssa toimiessani.

Olen kokenut 3-6 luokkien opettaja, mutta olen opinnoissani myös erikoistunut esi- ja alkuopetukseen.  Olen suomalaisen koulun ammattilainen ja tunnen hyvin uuden kansallisen opintosuunnitelman. Uskon, että tausta maailman parhaassa koulujärjestelmässä on vain eduksi syventyessäni teidän koulunne tavoitteisiin ja oppimiskulttuuriin.  Olen opettanut englanninkielisessä kouluyhteisössä, joten ruotsinkielen tuominen osaksi työtäni on positiivinen haaste.  Suhtaudun työhöni matkana, jossa myös minulla on mahdollisuus oppia.

Minun opettajuudelleni tärkeät rakennuspalikat:

1. Olen monipuolinen opettaja:

Historian aineenopettaja, Loisto-opettaja (ICT), Arvokas-ohjaaja (tunne- ja sosiaaliset taidot), Liikkuva koulu-vastaava (Skolan i rörelse), Verso-opettaja, koululaisten Scratch-ohjelmoinnin ohjaaja, Erasmus-yhteistyö englantilaisen koulun kanssa, koulun välkkäritoiminnan kehittäjä

2. Olen oppilaslähtöinen opettaja:

- Minulla on herkkyyttä vuorovaikutus- ja opetustilanteessa.

- Olen kokenut tuen tarpeen arvioinnissa ja tuen järjestämisessä.

- Hyödynnän työssäni aktiivisesti monialaisen oppilashuoltoryhmän osaamista.   

- Tehostetun ja erityisen tuen oppilaat osana ovat luokkatyötäni.

- Nostan esille oppilaan omat vahvuudet osana oppimisprosessia.

- Arvostava ja positiivinen oppilaan kohtaaminen.

3. Opetuksen eheyttäminen ja kokonaisvaltaisuus:

- oppilaan omat kiinnostuksen kohteet

- laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet

- oppimistilanteen elämyksellisyys

- monipuolisten resurssien hyödyntäminen ja yhteistyötahojen välinen yhteistyö

- oppiainerajojen ylittäminen

- liikunta osana oppituntia ja koulun arkea

4. Minulle on tärkeää yhteisöllisyys ja yhteistyö:

- matalan kynnyksen yhteistyö

- S2, ela, resurssiopettaja, luokka-asteyhteistyö, oppilashuolto, kontaktiryhmät

- vaikuttaminen, koulun suunnittelu ja strateginen työ

- vanhemmat osana luokkatyötä

5. ICT-teknologia osana jokaista koulupäivää:

- Rastaalan koulun Loisto-kouluttajana toimiminen (oppilaiden ja kollegoiden kouluttaminen)

- iPadit + teknologia osana koulupäivää

- koulun tietoteknisen strategian laatiminen

- koodaaminen ja tulevaisuuden vaatimukset

6. Kokemusta kansainvälisyydestä ja monikulttuurisuudesta:

- maahanmuuttajataustaiset lapset osana ryhmää

- S2-opetus ja suomen kielen pienryhmäopetus osana omaa työtä

- Erasmus- yhteistyö, oppilasleiri ja osaamisen jakaminen Nottinghamiläisen Dunkirkin koulun kanssa.

7. Uudistuminen:

- jatkuva työssä oppiminen ja kouluttautuminen

- projektien tuomat mahdollisuudet osaksi omaa oppimista

- ammatillisen minän jatkuva kehittyminen

Olen oppilaslähtöinen luokanopettaja, jolla on aineenopettajan analyyttistä otetta. Vahvuuteni opettamisen ammattilaisena ovat kohtaaminen, monipuolisuus, uudistuminen, paineensietokyky, aloitteellisuus, vastuunkantaminen ja empatia. Olen tiimipelaaja, joka välittää aidosti oppilaista, työkavereista ja yhteisestä koulusta.

Minulla on oppilaslähtöinen työote ja teen päivittäin töitä yksilöllisen oppimisen sekä kasvun takaamiseksi. Monikulttuurisuus, tukitoimet ja työskentely eri oppilaiden kanssa ovat kaikki osa koulupäivää. Minulle on luontaista toimia yhteistyössä koulun muiden ammattilaisten kanssa. Luokkahuoneellani ei ole rajoja. Ovi on auki ja ideat saavat virrata.

Tiedän, että minulla on annettavaa koulullenne. Toivon, että otatte minut huomioon avoinna olevan luokanopettajan viranhaussa.

Hakuterveisin,

Hanna Pölkki

Työkokemus

Work experience

Luokanopettaja

2012 - 2016
Rastaalan koulu ja Ruusutorpan koulu, Espoo

Monipuoliset luokanopettajan työtehtävät luokka-asteilla 3-6 Ruusutorpan ja Rastaalan kouluissa. Olen vastannut mm. vertaissovittelusta, koulun liikunnanopetuksesta ja liikuntastrategiasta, opettajien sekä oppilaiden tietoteknisestä osaamisesta. 

Koordinaattori

Jan 2011 - Dec 2011
VAKAVA (Valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyö)

Koordinaattorin tehtävässä oli keskeistä valtakunnallisen VAKAVAvalintakokeen koordinoiminen ja opiskelijavalintojen verkkosivun uudistaminen. Työssä vastasin koko koeprosessista, opiskelijaneuvonnasta, tilastoinnista ja budjetoinnista. Lisäksi toimin työryhmän valmistelevana sihteerinä.

Tutkija

Oct 2010 - Dec 2010
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tehtävänäni oli laatia, koordinoida ja toteuttaa selvitystyö luokanopettajan koulutuksen opiskelijoiden opintojen läpivirtauksesta. Tutkin vuonna 2005 aloittaneiden opiskelijoiden opinnoissa etenemistä ja valmistumista.

Valintasihteeri

Apr 2009 - Sep 2010
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Vastasin luokanopettajan koulutusten haku- ja opiskelijavalintaprosessista vuosina 2009 ja 2010. Tehtävässä keskeistä oli yhteistyö valintasihteerien, opintokoordinaattorien ja koulutuksen järjestäjien kanssa.

Palvelu- ja kaupallinen ala

2003 - 2007
SAP FINLAND, Euroopan Kemikaalivirasto, Pentik

Erilaisia työtehtäviä kaupan ja palvelun alalla. Toimin mm. vastaanottovirkailijana , markkinointi-assistenttina ja myyjänä. 

Koulunkäyntiavustaja

Aug 2002 - May 2003
Espoon kaupunki

Esiluokan avutajan tehtävät alakoulussa. 

Koulutus

Education

Kasvatustieteen maisteri

2005 - 2013
Helsingin yliopisto

Luokanopettajan opinnot

Mediakasvatus ja teknologia

2008 - 2009
Helsingin yliopisto

Sivuaine

Esi- ja alkuopetus

2007 - 2009
Helsingin yliopisto

Sivuaineopinnot

Kielitaito

Skills

suomen kieli

ruotsin kieli

englannin kieli