Printing tool Download PDF

Лични подаци

Датум рођења: 13. 07. 1965.

Адреса: Маршала Тита 124/6 11315 Сараорци

Телефон: 026/781 – 200

Мобилни телефон:069/24 55 330

Е – mail: [email protected]

Образовање

Oct 2006Feb 2008

Професор разредне наставе

Учитељски факултет , Универзитет у Београду

Дипломирала са оценом 9

Oct 1991

Стручни испит

Педагошка академија, Светозарево

Положила стручни испит са општом оценом  одличан 5

Apr 1987

Наставник разредне наставе

Педагошка академија, Светозарево

Дипломирала са оценом 9

Радно искуство

Sep 1990Present

Наставник разредне наставе

ОШ "Херој Света Младеновић", Сараорци

Организовала и реализовала

 • наставу од 1. до 4. разреда
 • излете и посете у месту
 • посете Смедереву на крају сваког 4. разреда
 • приредбе за крај првог полугодишта, за 8.март  и за крај године

Водила Подмладак Црвеног крста.

Водила  рецитаторску секцију

Покренула сарадњу са Музејом Смедерева.

Покренула активности у току трајања Дечје недеље: спортске, литерарне, ликовне, приредбе, предавања за децу и родитеље.

Sep 2009Aug 2010

наставник разредне наставе

Допунска школа на српском језику, Швајцарска

 Организовала  наставу, мотивисала и родитеље и ученике да очувају српски језик, културу и историју српског народа у три швајцарска града Женеви, Ренану и Муртену.

Са родитељима ученика организовала приредбе , излете и дружења

Сарађивала сам са Мисијом Републике Србије (Женева) 

Сарађивала са Удружењем Срба у Женеви  - Светосавска прослава - Савиндан

Организовала и реализовала са ученицима од 1. до 8. разреда Светосавску академију

Радила у Црвеном крсту у Женеви

Jan 1990Jun 1990

Наставник музичке културе

ОШ"Доситеј Обрадовић",  Враново
 • организовала и реализовала часове музичке културе у 5, 6, 7 и 8. разреду
 • водила хор и оркестар
 • организовала приредбу за Дан школе
Sep 1988Aug 1989

Наставник разредне наставе - приправник

ОШ"Сава Ковачевић", Михајловац
 •  организовала и реализовала наставу у другом разреду

Вештине

Информатичка писменост
 • положени испити из Информатике (MS Windows, Internet, MS Word, MSExel, Power Point и Publisher) и Образовне технологије
 • завршен пословни курс (MS Windows, Internet, MS Word, MS Exel)
Страни језици
 • Руски језик (основна школа, средња школа, Академија)
 • завршен курс енглеског језика : Cutting edge elementary - A1 2003.
 • усавршен енглески језик у Женеви до нивоа Б1
 • похађала почетни курс француског језика у Женеви
Возачка дозвола

"Б" категорија од 1988. - активан возач

Стручно усавршавање

Акредитовани програми обука
назив програма компетенција/приоритет трајање остварено

Покренимо нашу децу

Тематски дан - наставник практичар и истраживач

 

К  1 П1                                                               

К2 П1

8

8                       

ОШ "Доситеј Обрадовић", Пожаревац

18.II 2017.

ОШ "др Јован Цвијић",

Смедерево  9.IV2017.

Портфолио ученика - алтернативни начини вредновања

К2 П2 40 Заједница која учи - "Сазнање" - online   30.IX-5.XI 2016.
Интегративна настава у амбијенталним учионицама K2 П2 8

ОШ "др Јован Цвијић",

Смедерево   9.IV2016.
Обука за наставнике у области информационих технологија ECDL - Табеларне калкулације и Базе података П8 - информационе и комуникационе технологије 32 Организатор- Министарство трговине, туризма и телекомуникација    18.I- 15.VII2016.  online
Асеративном комуникацијом до успеха К4 П4 8 ОШ "Херој Срба" Осипаоница 28..XI.2015.
Портфолио- колекција одговорности К2 П2 24 Заједница која учи - "Сазнање" - online 26.IX-14.XI 2015.
Методички поступци при реализацији наставе музичке културе у разредној настави К2/П1 8

7.фебруар 2015.

ОШ "др Јован Цвијић",

Смедерево
„Ликовно је и ...“ К1 20

25-26.08.2014.

PЦ Смедерево
Пројектни менаџмент у образовању К1 / П 4 и 6 16

10.и11. мај 2014.

Пожаревац
Интеграција, корелација и занимација – интегративна настава К2/П2 12

6.октобар 2013.

Регионални центар, Смедерево
Акредитовани стручни скупови

31. Сабор учитеља

30. Сабор учитеља

29.Сабор учитеља

2

2

2

17.-18.јун2017.

18-19.јун2016.

13.14.јун 2015.

Београд

Трибина - Наставник - кључни фактор промена у образовању

Трибина - Превенција насиља - безбедност у школи и окружењу

1

1

1. децембар 2017.

24.02.2015.

Учитељско друштво Пожаревца, Центар за културу

Трибина - Научно описмењавање ученика 1 26.12.2014. Друштво учитеља Смедерева, Центар за културу
Стручне трибине - Школа по мери сваког детета - Рад са даровитом децом - НТЦ систем учења К2/П3и6 6 29.08.2014.Друштво учитеља Смедерева, Центар за културу
Остали облици

Нове технологије у образовању - стручни скуп

Нове технологије у образовању - стручни скуп

Израда онлајн презентације  - Прези

2

1

10

10 и 11. фебруар2017.

26.фебруар2016.

15.09.2015. онлајн www.azomj.com 

Друштвени ангажман

нивоназивулога/функција/ангажманпериод
општинскиДруштва учитеља Смедеревачлан извршног одбора2010 - садашњост

Моја веб места

Хоби

 • шивење и кројење
 • читање
 • гајење биљака
 • плетење употребних предмета од новинског папира