Лучни подаци

Датум рођења: 13. 07. 1965.

Адреса: Маршала Тита 124/6 11315 Сараорци

Телефон: 026/781 – 200

Мобилни телефон:069/24 55 330

Е – mail: [email protected]

Образовање

Education
Oct 2006 - Feb 2008

Професор разредне наставе

Учитељски факултет , Универзитет у Београду

Дипломирала са оценом 9

Oct 1991

Стручни испит

Педагошка академија, Светозарево

Положила стручни испит са општом оценом  одличан 5

Apr 1987

Наставник разредне наставе

Педагошка академија, Светозарево

Дипломирала са оценом 9

Радно искуство

Work experience
Sep 1990 - Present

Наставник разредне наставе

ОШ "Херој Света Младеновић", Сараорци

Организовала и реализовала

 • наставу од 1. до 4. разреда
 • излете и посете у месту
 • посете Смедереву на крају сваког 4. разреда
 • приредбе за крај првог полугодишта, за 8.март  и за крај године

Водила Подмладак Црвеног крста.

Водила  рецитаторску секцију.

Сарађивала са Домом културе у Сараорцима.

Основала са колегиницом Данијелом Матић школски тамбурашки оркестар.

Покренула сарадњу са Музејом Смедерева.

Покренула активности у току трајања Дечје недеље: спортске, литерарне, ликовне, приредбе, предавања за децу и родитеље.

Sep 2009 - Aug 2010

наставник разредне наставе

Допунска школа на српском језику, Швајцарска

 Организовала  наставу, мотивисала и родитеље и ученике да очувају српски језик, културу и историју српског народа у три швајцарска града Женеви, Ренану и Муртену.

Са родитељима ученика организовала приредбе , излете и дружења

Сарађивала сам са Мисијом Републике Србије (Женева) 

Сарађивала са Удружењем Срба у Женеви  - Светосавска прослава - Савиндан

Организовала и реализовала са ученицима од 1. до 8. разреда Светосавску академију

Радила у Црвеном крсту у Женеви

Jan 1990 - Jun 1990

Наставник музичке културе

ОШ"Доситеј Обрадовић",  Враново
 • организовала и реализовала часове музичке културе у 5, 6, 7 и 8. разреду
 • водила хор и оркестар
 • организовала приредбу за Дан школе
Sep 1988 - Aug 1989

Наставник разредне наставе - приправник

ОШ"Сава Ковачевић", Михајловац
 •  организовала и реализовала наставу у другом разреду

Стручно усавршавање

Акредитовани програми обука
назив програмакомпетенција/приоритеттрајањеостварено
Методички поступци при реализацији наставе музичке културе у разредној наставиК2/П18

7.фебруар 2015.

ОШ "др Јован Цвијић",

Смедерево

„Ликовно је и ...“

К120

25-26.08.2014.

PЦ Смедерево
Пројектни менаџмент у образовањуК1 / П 4 и 616

10.и11. мај 2014.

Пожаревац
Интеграција, корелација и занимација – интегративна наставаК2/П2

 12

6.октобар 2013.

Регионални центар, Смедерево
Алати за е - учионицуК1/П6 и 824

17.06.-30.06.2013. онлајн

www.azomj.com

Електронским учењем до креативне наставеК1/ П5 и 62428.09-01.11. 2012. онлајн Техничка школа "9мај"
Завичајна школа наслеђаК2 П5и6824. октобар 2012. Смедерево
Креативна будућност кроз креативно детеК3/П62021.и22.08.2012. Регионални центар, Смедерево
Комплексна метода у настави почетног читања и писањаК2/П68

03.06.2012.

Регионални центар, Смедерево

Мултимедија као покретач активног учења - модул2К1/П6и81019.12.2011.-22.01.2012. онлајн www.azomj.com 
Акредитовани стручни скупови
29.Сабор учитеља2

13.14.јун 2015.

Београд

Трибина - Превенција насиља - безбедност у школи и окружењу1

24.02.2015.

Учитељско друштво Пожаревца, Центар за културу

Трибина - Научно описмењавање ученика126.12.2014. Друштво учитеља Смедерева, Центар за културу
Стручне трибине - Школа по мери сваког детета - Рад са даровитом децом - НТЦ систем учењаК2/П3и6629.08.2014.Друштво учитеља Смедерева, Центар за културу
Остали облици
Израда онлајн презентације  - Прези1015.09.2015. онлајн www.azomj.com 

Вештине

Skills

Информатичка писменост

 • положени испити из Информатике (MS Windows, Internet, MS Word, MSExel, Power Point и Publisher) и Образовне технологије
 • завршен пословни курс (MS Windows, Internet, MS Word, MS Exel)
Умем да користим на напредном нивоу и програме за прављење кратких филмова ( Movie Maker , PhotoStory), за обраду фотографије(PhotoScape), за обраду звука (Audacity), за компоновање (MuseScore),за израду вежби (HotPotatoes), за израду презентација (Prezi).

Страни језици

 • Руски језик (основна школа, средња школа, Академија)
 • завршен курс енглеског језика : Cutting edge elementary - A1 2003.
 • усавршен енглески језик у Женеви до нивоа Б1
 • похађала почетни курс француског језика у Женеви

Возачка дозвола

"Б" категорија од 1988. - активан возач

Друштвени ангажман

нивоназивулога/функција/ангажманпериод
општинскиДруштва учитеља Смедеревачлан извршног одбора2010 - садашњост

Моја веб места

Хоби

 • шивење и кројење
 • читање
 • гајење биљака