Education

Education
Oct 1983 - 1990

VII степен

Maшински факултет Краљево, Универзитет Београд
Sep 1979 - Jun 1983

Гимназија

Work experience

Work experience
Sep 2000 - Present

Наставник машинске групе предмета

Машинска техничка школа „14 Октобар“ Краљево
Oct 1990 - Sep 2000

Самостални конструктор у бироу за развој

Кочна пнеуматика „Прва Петолетка Трстеник“

Skills

Skills

Награде и признања

На такмичењу "Енергију штедим ја више вредим" треће место у категорији средњих школа, ментор ученицима, ЕГШ „Никола Тесла“ Јагодина, јун 2014. На такмичењу "Играј безбедно", Министарство спољне трговине и унутрашње и телекомуникација и Цермес (CERMES), друго место у категорији презентација, треће место у категорији игрица као ментор ученицима и прво место у категорији ризнице као наставник.http://igrajbezbedno.org/ Друга награда на конкурсу „Блог за безбедан интернет“, Удружење професора информатике из Новог Сада, 2013. ментор ученицима http://internetbezbednost.weebly.com/

Информатичке и дигиталне вештине

Оперативни систем Виндоус(Windows) Рад у свим Мајкрософтовим Офис-понудама (Office) Рачунарска графика : Ауто кед (Auto CAD),  Солид еџ(SolidEdge) Програм за веб-дизајн: Вордпрес (Wordpress) Рад у веб 2.0 алатима   Он-лајн дидактички материјали (за ученике и наставнике) Дан по дан - школски календар сећања Веб-алатница - техничка упутства о различитим веб 2.0 Вебциклопедија – каталог веб 2.0 алата примењивих у образовању Уредник странице Машинство на сајту Клик до знања Блог са наставним материјалом за област толеранција у машимству Блог са наставним материјалом за компјутерску графику Блог са наставним материјалом за тему холокауст

Звање

 • Наставник машинске групе предмета
 •  Дипломинари машински инжењер

Стручно усавршавање

 • Визуелно програмирање и примена - Програмирање rобота, Политехничка школа Крагујевац, електронски семинар, 09.12.2013. - 02.02.2014. 24 сата
 • Настава у облаку, Образовно креативни центар,Бор, електронски семинар,15.10—10.11.2013, 24 сата.
 • Добра припрема за час – успешан час(426/2012/2013), Образовно креативни центар,Бор, електронски семинар, 05.12—7.12.2012. 24 сата.
 • Школска бежична рачунарска мрежа, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, електронски семинар, (287/2012/2013), 15.10-22.12.2012, бр.уверења 01/04-224/14-151 - 17 сати.
 • Комуникација-интеракција- акција, конференција, Друштво школских библиотекара Србије, Бр. уверења II-1-079-2012, 1 сат. http://www.zuov.rs/programi1/detaljiStrucniSkup.aspx?kod=S0222012
 • Комуникација и интеракција у савременој школи. Друштво школских библиотекара Србије, електронски семинар, 033/2011/2012,изборни, 26.03-19.05.2012. бр уверења19/2012, 20 сати
 • Дигиш-сајт за електронско учеање на платформи Сакаи, Универзитет Метрополитан у Београду, (482/2011/2012), изборни, 17.03.2012. бр. Уверења 2-2-00136, 8 сати.
 • Креирање и одржавање школске серверске инфраструктуре, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, електронски семинар,  (097/2011/2012), обавезни, 17.10-11.12.2011. бр. уверења01/04-215/11-074, 24сати
 • Блог, твитер и фејсбук у настави”, удружење средњих школа,,Доситеј”, електронски семинар, (468/2011/2012), изборни,07.11.-29.11.2011. бр.уверења 1211/2011, 24 сата.
 • Е-комуникација и е-сарадња у оквиру е-система за подршку настави у школским процесима, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, електронски семинар, (78/2010/2011), обавезни, 21.03.-25.05.2011. бр. уверења 01/05-133/11-004, 20 сати
 • Матерњи језик и лингвистичка екологија, ОШ „ Свети Сава“ Бачка Паланка (013/2010/2011), изборни, 25-26.12.2010. бр. уверења215/2010,  15 сати
 • Тестови знања у функцији оцењивања ученика, Универзитет у Крагујевцу Учитењски факултет у Ужицу,  (589/ 2009/2010), обавезни, 04-05.01.2010. бр уверења100, 16 сати
 • Ни црно ни бело, Цип-центар за интеркултуралну педагогију Београд, (823/2009/2010), изборни, 26-28.02.2010. бр уверења112/10, 18 сати
 • Електронска школа за почетнике, Шеста београдска гимназија Београд, електронски семинар , (81/2010/2011), обавезни, 23.10.-04.03.2010. бр. уверења504/54, 24сата
 • Администрација система, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, електронски семинар ,  (130/2009/2010), обавезни, 09.11-14.012.2009. бр.уверења 01/04-010/10-037,  20 сати
 • Менаџмент у образовању, како управљати новом школом 1, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд и Факултет организационих наука Универзитет Београд, електронски семинар, (181/2009), обавезни,  13.07-13,09. 2009 бр. Уверења 3748,  24 сата
 • Социјални софтвер у настави, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу,(088/2008/2009), изборни, 16.02.-05.04.2009. бр.уверења  01/04-120/09-023, 16 сати
 • Школско оцењивање у основним и средњим школама, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд, (433/2008/2009), 31.01-01.02.2009. бр.уверења 01-300-06, 12 сати
 •  Одржавање рачунарских мрежа, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу,етронски семинар,  (087/2008), обавезни, 03.11-19.12. 2008. Бр.уверења 01/04-002/09-063, 16 сати.
 • Пројект метода и проблемска настава подржана са информационо-комуникационим технологијама, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад(306/2007/2008), 14-15. 05.2008. бр.уверења 142-ППИКТ-306/(2007- 16сати
 • Активно орјентисана настава- основи2,  министарство просвете и немачка организација за техничку сарадњу и подршку GTZ, Београд, Београд, 17-21. 05. 2004.. 40 сати
 • Активно орјентисана настава- основи 1, министарство просвете и немачка организација за техничку сарадњу и подршку GTZ, Београд 16-19. 09. 2004. 28сати

Обуке у раду са одраслима

 • Обука незапослених хендикепираних лица са завода за запошљавање за рад на рачунарима: Виндоус(Windows), Ворд (Word), Ексел (Excel), Павер поини(Power Paint).Национална служба за запошљавање - Краљево -  Србија (фебруар 2014. - март 2014.)
 • Обука незапослених хендикепираних лица са завода за запошљавање за рад на рачунарима: Виндоус(Windows), Ворд (Word), Ексел (Excel), Павер поини(Power Paint).Национална служба за запошљавање - Краљево -  Србија (фебруар 2013. - март 2013.)
 • Специјалистичка обука незапослених лица за рад у програмском пакету Ауто кед (AutoCAD). Национална служба за запошљавање - Краљево - Србија (јануар 2011. -март 2011.)
 • Обука незапослених лица са завода за запошљавање за рад на рачунарима: Виндоус(Windows), Ворд (Word), Ексел (Excel).Национална служба за запошљавање - Краљево – Србија (јануар 2002 - април 2002.)

Библиографија радова

 • Ни црно ни бело, рад у бази радова Сазнали на семинару и применили у пракси Завода за унапређење образовања и васпитања 2013, аутор
 • Погоди ко сам (идентитет),Креативна школа,база знања 2013.„ Креативна школа“,Завод за унапређење образовања и васпитања, www.kreativna skola.rs, коаутор
 • Кршење људских права, база знања 2013.„ Креативна школа“. Завод за унапређење образовања и васпитања, www.kreativna skola.rs
 • Комуникација и интеракција у савременој школи ,објављен рад у бази радова Сазнали на семинару и применили у пракси завода за унапређење образовања и васпитања 2012. http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/saznali2012.html
 • Објављен рад у бази знања Креативна школа Завода за унапређење образовања и васпитања 20011/20112. http://www.kreativnaskola.rs/
 • Матерњи језик и лингвистичка екологија, објављен рад у бази радова Сазнали на семинару и применили у пракси авода за унапређење образовања и васпитања 2011
 • http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/aktuelno%202012%2003%2030.html

Учешће у програмима стр. усавршавања

 • Вебциклопедија 1, Онлајн стручни скуп - летња школа, електронски, 21. март - 23. април, реализатор.
 • Конференција «Комуникација-интеракција- акција“,„Пројекат без краја – Дан по дан, школски календар сећања“http://checkthis.com/programkia, 8.12.2012. излагач

 • Акредитовани, Електронска школа за почетнике,  школска 2010/2011, модератор.

Други облици стручног усавршавања

 • Аустралијски образовни систем: институције, реформе, евалуацијa,онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара, интернет,25.октобар 2012. https://www.bigmarker.com/club_130/room35
 • Онлајн заједница учења – Друштвено, когнитивно и наставно присуство (Eng. Community of Inquiry – Social, Cognitive and Teaching Presence)–онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара, интернет,29.март 2013. учесник, https://www.bigmarker.com/club_130
 • Алати за веб-конференције ,онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара,Интернет 27.фебруар 2013. учесник, 2013.https://www.bigmarker.com/club_130
 • Пројекат Интернест - више од медијске писмености,онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара,Интернет 31.јануар 2013. учесник, 2013.https://www.bigmarker.com/club_130
 • Три алата за интерактивне дигиталне приче, онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара,интернет 27.децембар 2012. учесник, .https://www.bigmarker.com/club_130
 • Есеј и студија случаја, онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара, интернет 19.новембар 2012. модератор https://www.bigmarker.com/club_130
 • Веб- алати за управљањем пројектима, онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара, интернет 25.октобар 2012. учесник, 2012.https://www.bigmarker.com/club_130
 • Одјеци онлајн-конференције Larining 2.0, Стручни скуп – онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара, интернет 27.септембар 2012. учесник https://www.bigmarker.com/club_130
 • Радионица визије (Visionary Workshop) – стручни скуп о научним ресурсима у образовању,у оквиру треће међународне конференције електронско учење ( eLearning 2012), Универзитету Метрополитан у Београду,28.09.2012.
 • Курс у оквиру друштвене и образовне мреже СОФИА (SOPHIA, http://www.sophia.org/) преокренутe учионица (flipped classroom). Капела универзитета (Capella University)САД, електронса обука, Август 2012.
 • Учесник он-лајн конференције Едмондо (EdmodoCon 2012), Edmodo Team, 8 сати
 • У сусрет дигиталној писмености, 13.5 – 11.6.2012.Диго група Дигитални сусрет, Друштво школ. библиотекара РС, уредништво Вебциклопедије, 12 сати.
 • Писање радне биографије, веб-алати за си-ви и ефектно представљање на мрежи, 26.2 – 19.3. 2012.Едмодо-заједница, група Си-ви, Друштво школ. библиотекара РС, уредништво Вебциклопедиј
 • Водитељ у интеркултуралној размени младих у Дечијем селу Песталоци у Трогену, Швајцарска. 3-21. 02. 2012год.
 • Курс „Практични аспекти Електронског учења“,Електронски семинар,Електронски факултет у Нишу, Пројекат „ Примена ИКТ  у целоживотном учењу и самозапошљавању“ финансираном од стране управе за дигиталну агенду републике Сррбије, Електронски семинар,19.12.2011-15.01. 2011. Бр уверења 05/04-002/12-071
 • Курс „Примена ИКТ у самозапошљавању“,Електронски семинар,  Електронски факултет у Нишу, Пројекат „ Примена ИКТ  у целоживотном учењу и самозапошљавању“ финансираном од стране управе за дигиталну агенду републике Србије, Електронски семинар, 19.12.2011-15.01.2012.. Бр уверења 05/04-002/12-070
 • Водитељ у кампу младих на Власини у организацији Министарства просвете и невладине организација Јзас, 2001.