Download PDF

Personligt

Född 19 juni 1974

Familjen består av man och två barn 14 och 11 år gamla.

Bor i Staffanstorp, Skåne

Har B-körkort

Kommunicerar svenska och engelska flytande i tal och skrift

Arbetar i MSOffice. 

Motto: Ingenting är omöjligt

Vår familj har en aktiv fritid och det händer alltid något hemma hos oss. Därför spenderar jag mycket fritid med mina närmaste. För att må bra håller jag mig i form med cykling och jogging. En hobby jag har är att tillverka egna ekologiska hudprodukter av bivax och vegetabiliska oljor. 

Andra erfarenheter

Före detta fritidspolitiker i Staffanstorps kommun mellan 2006-2011. Har suttit som ledamot i Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur-och fritidsnämnden. Avslutade mitt aktiva engagemang i slutet av 2011.

Deltog 2009-2010 i ett ledarutvecklingsprogram för politiker med 5 träffar på sammanlagt 15 dagar med betoning på såväl personlig som professionell utveckling. Utbildningen innehöll debatteknik, sammanträdesteknik, media och skrivträning, kunskaper om ledarrollen, opinionsbildning samt kommunikation. 

Sagt om mig på tidigare arbetsplatser

”Maria klarar att ha många bollar i luften samtidigt, är synnerligen effektiv och håller ett högt tempo i det hon gör. Hon har utfört sina uppgifter med stort engagemang och varit en mycket lojal medarbetare som ställt upp och gjort det där lilla extra när det behövts. Hennes utåtriktade och positiva sätt gör henne till en person som det är väldigt lätt och stimulerande att samarbeta med. Maria har varit mycket omtyckt och respekterad av både kunder och arbetskamrater”.

Ann Greco, Ekonomichef, Eurobib AB

”Maria är engagerad, initiativrik och en god kollega som fungerat väldigt väl som lagspelare vilket är oerhört viktigt i arbetet som affärsresekonsulent”.

Jan Andersson, Resebyråchef, BTI Nordic AB

”Hon tar stort personligt ansvar och utför självständigt sina uppgifter”.

Daniel Andersson, City Manager, City Mail Sweden AB

“[…]visat stor omtanke och vänlighet mot fartygets gäster som beståtts en service av högsta klass.”

Bo Göransson, ägare, Market Maker AB

”Maria var alltid en ambitiös och positiv elev.” […]”Hon var plikttrogen, ordningssam och passade tider.”

Margareta Körner, Linjeledare för Turism- och Servicelinjen, Östra Grevie Folkhögskola

Resumé

Efter nästan fem års universitetsstudier har jag nu en magisterexamen i miljövetenskap. Jag började min anställning på COWI AB i september 2013. Jag arbetar nu mest med miljökonsekvensbeskrivningar i stora infrastrukturprojekt.  

Min utbildning är bred och jag har bland annat kunskaper inom miljörätt, livscykelanalys, miljöekonomi, miljöledning,hydrogeologi, förorenad mark och projektledning.  

I min tidigare karriär har jag prövat på flera olika yrken, vilket medför att jag har många olika erfarenheter. 

Work experience

Sep 2013Present

Miljökonsult

COWI AB

Fil. Mag. Miljövetenskap

Miljökonsult som arbetar med miljökonsekvensbeskrivningar och förorenad mark. 

Feb 2007May 2008

Distriktssäljare

Syd-Com AB

Säljare i telecombranschen med ansvar för egen kundstock och eget distrikt som omfattar Skåne. Bred produktportfölj med telefonväxlar från Siemens och Panasonic, mjukvara till dessa, samt mobila lösningar. Säljer både abonnemang och nättjänster. Har hand om nykundsbearbetning via t.ex. utskick och telefonmarketing. Ordnar kundaktiviteter för befintliga kunder. Sköter bokning av besök, offerter, förhandling, och uppföljning på kunderna. Lägger in order och demonstrerar produkter. Agerar projektledare vid installationer. Arbetar med finansieringsavtal till kunderna.

Jan 2005Feb 2007

Receptionist/Ekonomiassistent

Eurobib AB

Tar emot kunder per telefon samt besökare till företaget. Ansvarig för telefonväxel. Allmänna ekonomigöromål som; registrering, inbetalningar, avstämning, kontering, redovisning, fakturering. Betalningspåminnelser och uppföljning av dessa genom att ringa kunden. Uppdatering av nätbutik. Ansvarig för inköp av förbrukningsmateriel. 

Dec 2000Dec 2004

Affärsresesäljare

BTI Nordic AB

Försäljning av resor till företag. Medlem i kundvårds-, och försäljningsgrupp, med personligt ansvar för att söka upp och ta kontakt med potentiella kunder. Bokning och genomförande av försäljningsmöten. Kvalitets-uppföljning samt informativa stora och små möten med kunder.

Apr 2000Nov 2000

Resesäljare

Flyghansa AB

Försäljning av resor över disk och per telefon till privatpersoner.

Education

Sep 2013Present

Lunds Universitet

Magisterprojektet har i en intervjuundersökning undersökt hur landets miljöprövningsdelegationer och miljöenheter bedömer att ett samråd i miljökonsekvensbeskrivningsprocessen är tillräckligt enligt lagen. 

Oct 2012

Kandidatexamen

Lunds Universitet

Naturvetenskapligt miljövetarprogram. Kandidatexamensarbetet var inriktat på förorenad mark.  

Nov 2008Oct 2010

Malmö Högskola

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, 120 hp. 

Aug 1999Apr 2000

Östra Grevie Folkhögskola

1-årig turismutbildning innehållande praktik och IATA-certifikat. 

IATA-kursen varade under 3 veckor och omfattade internationell och nationell reseplanering samt flygbiljettering. 

Praktiken gjordes som turistvärdinna på Malmö turistbyrå. 

Aug 1990Jun 1993

Österportskolan Ystad

3-årig ekonomisk gymnasielinje

Studieresultat