Download PDF

Work experience

Aug 2014Jan 2015

Customer Service Operator

Sixty K EAD

- Dealing directly with customers either by inbound calls or emails;
- Responding promptly to customer inquiries;
- Handling and resolving customer complaint;
- Obtaining and evaluating all relevant information to handle product and service inquiries;
- Providing pricing and delivery information;
- Setting up and managing customer accounts;
- Recording details of inquiries, comments and details of actions taken using an internal software program for recording and processing information by strictly following the established procedures and standards for quality and efficiency of service.

Feb 2014May 2014

Assistant Tutor Internship

International Relations Department, University of National and World Economy

- Making presentations for the students;
- Conducting some of the seminars;
- Evaluating essays and test.

Nov 2013Dec 2013

Online journalist

Media Group Bulgaria Holding

- Writing online news, work with different information sources;
- Connecting to various institutions and searching for additional information;
- Attending pressconferences and writing articles about them including photo and video materials;
- Converting videos, work with photo archive.

Sep 2013Oct 2013

Internship

Ministry of Defence of the Republic of Bulgaria

Defence Policy Directorate;
- Participation in a number of administrative procedures and practices in the department such as: conducting official correspondence, preparing reports and presentations, analyses and reports on current topics;
- Getting acquainted with key documents such as the White Paper on Defence and the Armed Forces of the Republic of Bulgaria, National Security Strategy, National Defence Strategy, Armed Forces Military Doctrine of the Republic of Bulgaria etc.

Jul 2012Oct 2012

Sales assistant

Koyota Ltd.

- Giving advice and guidance on product selection to customers;
- Providing product, promotion, and pricing information by clarifying customer request and answering questions;
- Packaging goods for customers and arranging delivery;
- Keeping daily and monthly account;
- Inventory of stock.

Education

Oct 2015Oct 2015

Master in National Security

University of National and World Economy 

The program included subjects such as Strategic analysis, Crisis Management, Intelligence and Counter-intelligence, Analysis of terrorist organisations etc.

Feb 2015Jun 2015

Master

National Defence University - Warsaw, Poland

- Participation in Erasmus+ program;
- Faculty: National Security Faculty;
- Specialty: Crisis Management;
- The program included subjects such as Introduction to Crisis Management, Strategic Security Envionment, EU Crisis Management System etc.

Sep 2010Jul 2014

Bachelor in European Studies

University of National and World Economy

The program included subjects such as European Integration, EU Law, Geopolitics, Economics, Foreign Affairs of the EU, Project Management for EU Funded Projects etc.

Skills

English
Spanish
Polish
Slovak
MS Office
Internet

Publications

Бъдещето на Европейския съюз в контекста на глобализиращия се свят

Амбициозната идея за единна Европа е изправена пред поредното историческо изпитание. Това е ключов момент в развитието на Европейския съюз и изисква отстояване на принципите за свобода, демокрация, солидарност и интеграция. На фона на глобалната кризисна обстановка на преден план трябва да изпъкне волята за утвърждаване на европейската идеология и желанието за преодоляване на конкретните проблеми, за да може Европа на утрешния ден да израсне по-сплотена, интегрирана и целенасочена. По своята същност Съюзът не е нищо друго освен коалиция на различни, суверенни държави. Затова както политическата, така и наднационалната коалиция предполага наличие на множество интереси и неотложна нужда от по-широк консенсус и съсредоточаване върху истински важните теми на днешния и утрешния ден.

Светът на двадесет и първи век ни изправя пред нови предизвикателства. Демократичните страни, най-накрая преодолели военните конфликти, днес се борят да не изостават от напрегнатите темпове на глобализацията. Днес процесът на европейска интеграция засяга целия континент, който, от друга страна е част от бързо и радикално променящия се свят, който се нуждае от стабилност. Европа е засегната от събитията на другите континенти, независимо дали по отношение на ислямския свят, болестите и гладът в Африка, влиятелността на САЩ, динамичния икономически растеж в Азия или глобалното преместване на производства и работни места. Европа трябва да се концентрира не само върху собственото си развитие, но също така напълно да се включи в глобализацията. В контекста на динамично изменящия се свят, предизвикателствата пред общия европейски проект се коренят в многозначните перспективи за неговото бъдеще. На първо място това е пътят за по-нататъшно разширяване и сплотяване на Европейския съюз. Неотложен е и въпросът за излизане от икономическата криза, която дава възможност за още по-дълбоко политическо и идеологическо единение, за да може Старият континент да израсне в една по-силна и по-влиятелна фигура на глобалната сцена. Не на последно място, запазването на културното многообразие и отстояването на основните човешки права и свободи би утвърдило европейската идея и би върнало доверието на гражданите, че това е техният път към успех, благоденствие, сигурност и мирно съжителство – общочовешката представа за щастие.

Най-важната перспектива за бъдещето на Европейския съюз е неговото по-нататъшно разширяване. Това би означавало засилване на влиянието му в нови стратегически региони и овладяване на нови хоризонти за развитие. Не случайно разширяването е важен дипломатически инструмент и Европейската комисия го определя като най-ефективния във воденето на външната политика на Съюза. Новите членки биха били този свеж човешки и идеен ресурс, от който Европа така се нуждае на фона на глобализиращия се свят. В този ред на мисли ключов е въпросът за евентуалното присъединяване на нашата мюсюлманска съседка - Турция...

Костова, Галина, Новакова, Ваня - Сборник с доклади от "Пролетна студентска научна сесия" на Университета за национално и световно стопанство, том 1, София 2013 

Conference

Participation in conference ''The new international reality: challenges for international relations research and foreign policy'' and presentation of a research concentarted on ''Yout perceptions of the EU (EU through the sight of young people).

23.05.2014 at University of National and World Economy

Participation in Youth in Action - European Union Spring School 2014

A Youth Exchnage with young people from Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM), France, Italy, Kosovo, Montenegro, Poland, Serbia, Slovak Republic and Slovenia. The aim and specific objectives of the project were raise awareness of young people about EU citizenship, participation and common European future of our communities, as well as to foster mutual understanding and tolerance among young people from different countries, including young people from EU member states and EU candidates.   

03.05 - 10.05.2014 - Belgrade, Serbia

International Week Barcelona 2015

International Week (IW) is an annual meeting of young people organised by 26 universities in 23 countries all around the world. Every IW gathers about 25 international students from the most prestigious universities in Europe, Asia and the Middle East. International Week is a unique opportunity to meet creative people, encounter various cultures and spend unforgettable time.

05.09 - 12.09.2015 - Barcelona, Spain

President of ESN UNWE

Secretary of ESN UNWE

- Communication with the incoming Erasmus students through emails;
- Communication with the members of the section through emails;
- Correspondence with third parties through emails.

Person in charge of the class and Member of the School council

As a person in charge of the class for 5 years at  high school I was responsible for the class and I took part in the organisation of different events,. As a member of the school council I had to participate in meetings, giving suggestions and ideas for different issues and to help with the organisation of events such as Christmas charity concert.

Certifications

Aug 2011Present

Manicure

Intercosmetica Ltd.
Successfully accomplished intensive course in manicure at Intercosmetica Ltd. according to the program of CND and abalico.