Download PDF

Interessesferen

Plannen en ideeënontwikkeling

Vaak kan ik het niet laten. Borrelt er weer een idee naar boven, naar aanleiding van een hardnekkig maatschappelijk probleem. verkeersplannen, klein of groot, Planologische ideeën, architectuur zelfs.

Om er wat handen en voeten aan te geven, ben ik geïnteresserd geraakt in de Innovatiebrouwerij, een initiatief van een collega: www.innovatiebrouwerij.nl.

GEFRA

Sinds 2010 ben ik bezig met het ontwikkelen van een revolutionair plan voor verbetering van de mobiliteit met als hoofddoel een doorslaggevende impuls te geven aan het bezit en gebruik van emissievrij rijdende personenauto's. U kunt hierover lezen op http://debomenenhetbos.nl/fjvisser/GEFRA.htm.

Fotografie

Sinds 2001 ben ik actief geïnteresseerd in fotografie. Om hierin verder te komen dan het gewone kieken, ben ik lid geworden van fotoclub Trefshot (http://trefshot.nl/fotovdmaandpag.html)  in Groningen. Sinds 2004 dien ik de club met veel plezier in de functie van secretaris, in ruil voor alles wat ik er leer en krijg.

Dichten

Spelen met taal vond ik altijd al leuk, de laatste jaren heb ik daar vorm en structuur aan gegeven door enkele dichtcusussen te volgen aan de Schrijversschool Groningen. Met een klein groepje amateurdichters komen wij regelmatig nog bijeen om elkaars werk te proeven en te kritiseren. In 2011 resulteerde dat in de uitgave van een bundel: "Kamelen met brede voeten"  bij uitgeverij Monnier.

Bergwandelen

De bergen in, de drukte achter ons laten, de volmaakte stilte in, gewoon dichter bij de hemel...

Bestuurlijk

                                                                                                                                                                            Feb 2009 - heden

Oprichting van Groninger Alumnivereniging Psychologen GAP.

Secretaris van de vereniging.

                                                                                                                                                                          Maart 2008 - heden

Betrokken bij Senioren aan de Slag Groningen  (seniorenorganisatie). Benaderd door de Seniorenkrant (http://www.seniorenkrantgroningen.nl/) in verband met fotografie. Bij de lancering van de Seniorenkrant fotowedstrijd georganiseerd en fotojury voorgezeten. Onbezoldigd foto-reporter voor de Seniorenkrant.

Sinds januari 2009 initiatiefnemer van project voor emanciperende coaching van oudere werknemers.

                                                                                                                                                                          Maart 2005 - heden

Secretaris fotoclub Trefshot

                                                                                                                                                                    Jan 1996 - Maart 1998

Regio-afgevaardigde van ROEP-NN (NoordNederelndse Organisatie van EerstelijnsPsychologen) in de landelijke organisatie van ELP-en LVE

                                                                                                                                                                Juni 1995 tot Maart 1998

Bestuurslid ROEP-Noord Nederland

                                                                                                                                                                                Jan - April 1997

Voorzitter Onderzoekscommissie ROEP-Noord Nederland, onderzoeken van een belangenconflict binnen de vereniging.

Persoonlijk

Januari 2009 ben ik daadwerkelijk gestart met mijn coachingsbedrijf. Hierin komen vele lijnen uit mijn leven samen:

De sterke ontwikkeling van mijn oplossingsgerichtheid uit mijn uitvindersperiode;

De fundamentele mensenkennis en ervaring in veranderingsprocessen die ik als Eerstelijnspsycholoog heb opgedaan;

Wetenschappelijke ondergrond vanuit mijn psychologiestudie.

De praktische dagelijkse kennis en ervaring uit mijn tijd als winkelier;

Kennis van de maatschappij en haar processen opgedaan tijdens mijn studie Sociologie;

Een gedegen exacte basis uit mijn mijn studietijd Wis- en Natuurkunde.

Ik beoefen loopbaan- en levensloopcoaching, zowel aan particulieren als business to business.

De loopbaancoaching kan coaching in het werk inhouden, ook hulp bij loopbaanswitch, IRO´s en aanverwante trajecten en assessment en outplacement.

Specifieke doelgroepen waarin ik mij onderscheid zijn hoogbegaafden, hoogegvoelige personen, kinderen van oorlogsslachtoffers en vijftigplussers.

Ik geef voorlichting over en coaching in Dienend Leiderschap

Ik geef advies en coaching in innovaties en ontwikkel nieuwe, visionaire concepten die bijdragen aan milieu en samenleving.

Kenwoorden van mijn werkwijze en persoonlijkheid zijn:

Integriteit

Veelzijdigheid

Betrokkenheid

Flexibiliteit

Humor

Empathie

Doorzettingsvermogen

In korte tijd heb ik een groot collegiaal netwerk opgebouwd waarin ik mij verzekerd voel van uitwisselingsmogelijkheden en praktische standby in dit voor mij toch deels nieuwe vak.

Met enkele al langer gevestigde coachingsbedrijven heb ik free-lance overeenkomsten afgesloten waarbinnen ik door hen geaquireerde diensten uitvoer. Ik sta open voor meer van dergelijke contacten.

References

Noks Nauta

Noks ken ik vanuit de Mensa (www.mensa.nl) en ik heb met haar samengewerkt op het HIQ-weekend 2008 (http://www.hiq-forum.nl/), waar wij beide een workshop hebben gegeven voor hoogbegaafde adolescanten.

Achtergrond

Achtergrond

Work experience

Reïntegratiecoach

IDplein

IDplein is een landelijk werkend bedrijf op gebied van reïntegratie en mobiliteit dat in de regio werkt met free-lance coaches. In november 2009 heb ik een overeenkomst met hen gesloten voor het in opdracht verrichten van reïntegraties en verwante vormen van begeleiding.

Change Creators

Contact met Change Creators leidde al spoedig tot een freelance overeenkomst om in de regio Zwolle voor hen voortrajecten van IRO's uit te voeren.

Jan 2009Present

Eigenaar ZZP, Coach

De bomen en het bos Coaching

Ik werk als coach klant- en opdrachtgever gericht, stimuleer tot oplossings- en verbeteringsgericht gedrag, ga de diepte in indien nodig, en stoom enthousiast verder waar mogelijk. Altijd in terugkoppeling naar de wensen, behoeften en mogelijkheden van de klant.

Ik heb bewust gekozen voor de vorm van het éénmansbedrijf, waarin ik 100% garant kan staan voor de kwaliteit die ik beoog.

De zwakte die een dergelijke vorm met zich meebrengt compenseer ik door het opbouwen van een uitgebreid netwerk van collega's met aanvullende mogelijkheden en door samenwerking met grotere bedrijven.

Jan 2010Present

Leiderschapsbevordering

EFGH

Begin 2010 heb ik, geïnspireerd door het begrip "Dienend Leiderschap", maar met open oog voor andere leiderschapsvormen, een klein en select gezelschap senior coaches bij elkaar gehaald, om elkaar te inspireren en versterken op het gebied van leiderschapsbevordering.

Deelnemers zijn Harry van Ingen, Bald Consulting (http://www.baldconsulting.com/), Elisabeth Wijbenga, Leeffeel (http://www.leeffeel.nl/main.htm) en Gerard van Duinen (http://www.humanyway.nl/). Samen scherpen wij ons aan elkaar en ontwikkelen een unieke aanpak, niet adviserend maar bevragend, stimulerend, oplossend.

Apr 2001Dec 2008

Eigenaar ZZP

Gevonden Voorwerpen Uitvindersbedrijf

Door arbeidsongeschikteheid (tijdelijk maar langdurig) gedwongen mijn psychologenpraktijk te beëindigen, wilde ik niet werkeloos thuis gaan zitten, maar heb ik mij als particuliere uitvinder geworpen op het verbeteren van een aantal alledaagse voorwerpen.

Een voorbeeld is de in de sidebar getoonde douchestang.

Sep 1997Apr 2001

Psycholoog

Psychologenpraktijk Oost Groningen

Naast mijn eigen praktijk in Hoogezand werkte ik met veel plezier in de prraktijk van mijn collega in Winschoten. Een goede afwisseling van het werken als éénpitter, in een kleine hechte groep van collega's.

Oct 1991Apr 2000

Eigenaar ZZP, Eerstelijnspsycholoog

Keerpunt

Het opzetten van een psychologenpraktijk in Hoogezand was gerust een uitdaging te noemen. De Oost-Groninger was in die jaren nog zeer gereserveerd ten opzichte van psychologische hulpverlening. Geleidelijk aan heb ik hier toch, in samenwerking met huisartsen die de belangrijkste verwijzers waren, een praktijk kunnen ontwikkelen. Eenmaal binnen de deur, blijkt de Groninger zeker open te staan voor betrokken en professionele hulp. Ik heb er die tien jaar dan ook met veel plezier gewerkt!

Apr 1973Jun 1979

Eigenaar ZZP

De Kruidenier

Gedreven door het idealisme dat zo paste in de jaren '70, heb ik heel actief de beginfase van de biologische en ecologische beweging meegemaakt en mee helpen ontwikkelen. In 1973 begon ik hier al mee met een biologisch verkooppunt in Drachten, vanaf 1976 met een winkel in Groningen. Ook werkte ik in die periode mee aan de opbouw en ontwikkeling van regionale en landelijke verdeelcentra voor biologische producten.

Education

Nov 2008May 2009

Opleiding Oplossingsgericht Coachen

NOAM

Ik ervaar de oplossingsgericht coachingsmethode als een perfecte aanvulling op mijn psychologische behandelkennis- en ervaring. De oplossingsgericht methode werkt direct aan de mogelijkheden tot handelen van de cliënt en maakt het noodzakelijke veranderingsproces daardoor licht en overzichtelijk, wat de motivatie en voortgang zeer bevordert. na de opleiding oplossingsgericht coachen volgde ik in 2011 nog een cursus oplossingsgerichte loopbaancoaching.

Sep 1987Aug 1991

Doctoraal

Rijks Universiteit Groningen

Een late roeping, de psychologie, dat komt overigens vaker voor. Het krijgen van kinderen maakte ook de hhulpverlener in mij wakker. Met veel inzet heb ik mij op de studie gestort, die ik in vier jaar afgerond heb, waarna ik mij kon gaan richten op de opbouw van een praktijk.

Sep 1969Jul 1973

Kandidaats

Rijks Universiteit Leiden

In de chaos van de jaren 60/70 was het boeiend en verwarrend om te studeren aan een instituut dat zelf zo onderdeel was van het object van studie.

Sep 1964Jul 1969

Kandidaats

Rijks Universiteit Leiden

Door mijn goede resultaten in de exacte vakken op het gymnasium (Rotterdamsch Lyceum, http://www.rotterdamsch-lyceum.nl/) leek het vanzelfsprekend dat ik natuurkunde zou gaan studeren. Vanzelfsprekend blijkt niet altijd juist en in de loop van de studie bleek mijn belangstelling meer een maatschappelijke richting te hebben.

Skills

Praktische probleemoplossing
Probleemisolatie, probleemkadering, helikopteren, associatief denken en communiceren, oplossingsgericht denken en sturen.
Psychodiagnostiek
Testen (persoonlijkheidstesten, klachtenlijsten, gestructureerd interview, interview.
Psychologische gespreksvoering
Anamnese, diagnose, verheldering van problematiek, empathisch luisteren, confronteren, mobiliseren motiveren, psycho-educatie.