Printing tool Download PDF

Fredrik Karlsson

Presentation

Mitt namn är Fredrik Karlsson och jag är utbildad lärare med legitimation inom de samhällsorienterade ämnena (samhällskunskap, religionskunskap, historia och geografi) och har därmed en bred samhällsvetarutbildning. Jag har dessutom viss vidareutbildning utöver lärarexamen inom samhällskunskap och religionskunskap. Jag har erfarenhet av att jobba som lärare.

Mitt stora intresse, både professionellt och på fritiden, är informations- och kommunikationsteknik (IKT) och jag har vidareutbildat mig inom IT och pedagogik, speciellt med fokus på kopplingen mellan dessa områden. Jag har även erfarenhet av utveckling av en kommersiell lärplattform.

Jag har sedan ungefär 2010 varit aktiv på sociala medier som Facebook, Twitter och skrivit egna bloggar, där jag bland annat sysslat med omvärldsbevakning och IKT relaterade frågor. Till exempel har jag startad en Facebook-grupp för att utbyta idéer om informations- och kommunikationsteknik.

På sommarhalvåret spelar jag gärna en del golf och på vinterhalvåret åker jag gärna skidor utför. Jag tränar också regelbundet på gym för att hålla mig i form. Jag kan nås via mail, telefon eller i mina flöden på sociala medier.

Kontaktuppgifter

E-post: [email protected]

Mobil nr: 0768-222429

Linkedin profil: https://se.linkedin.com/in/fredrik-karlsson-47b0bb98

Erfarenhet

Bellevueskolan

Aug 2014Dec 2014

Lärare i åk 6-7

Jag undervisade i en åk 6-7 i SO-ämnena, Svenska och Engelska.

AGI Publishing House

Maj 2015Dec 2015

Innehållsutvecklare (heltid)

Jag har jobbat med att utveckla innehåll till en kommersiell digital lärplattform som heter Fridtjuv. Fridtjuv är ett digitalt läromedel som består av digitala fria lärresurser och undervisningsmaterial framtagna inom företaget. Jag har framför allt jag samlat in, granskat och sorterat in lärresurser i Fridtjuvs databas. Jag har också tagit fram undervisningsmaterial, haft ansvar för kundsupport och skrivit nyheter till Fridtjuvs nyhetsbrev och nyhetssida. Utöver det har jag också jobbat lite med att skriva nyhetsartiklar till en webbtidning som heter 3DP som publicerar nyheter inom industriell 3D-printing.

AGI Publishing house

Dec 2015Pågående

Innehållsutvecklare (timbasis efter behov)

Inget arbete fram till slutet av juni 2016. Från början av juli 2016 har jag arbetat i stort sett heltid med utveckling av lektionsplaneringar inom Fridtjuv. Ämnen jag arbetat med är till exempel Teknik och Samhällskunskap. Jag har också arbetat med administration kring Fridtjuv. 

Internet

2011Pågående (avbrott 2013-2016)

Appar för skolan

Jag startade Facebook sidan Appar för skolan 2011. Från 2011-2013 var jag aktiv på sidan och lade in egna inlägg där. Under perioden 2013 till maj 2016 lades det inte in några nya inlägg på sidan från min sida, men besökarna på sidan har varit desto mer aktiva under den här perioden och hållit sidan uppdaterad. Den 24 maj 2016 återupptog jag mina inlägg på sidan. Sidan har idag över 850 gilla markeringar på Facebook.

Internet

2013Pågående

IKT - Möjligheter och utmaningar

Jag startade IKT - Möjligheter och utmaningar 2013. Detta är en öppen Facebook grupp som främjar en fri och öppen diskussion kring informations- och kommunikationsteknik i samhället och skolan. Gruppen betonar således vikten av att alla får komma till tals och får uttrycka sina åsikter. Möjligheter, risker, tips på bra verktyg och så vidare är bara några exempel på vad som kan tas upp och diskuteras här. Alla åsikter, tankar, perspektiv och så vidare på IKT är mer än välkomna.

Länk till gruppen:
https://www.facebook.com/groups/161676423975767/

Gruppen uppmärksammades av Skolvärlden den 8 april 2014 (sist i filmen):
http://skolvarlden.se/webb-tv/sa-undviker-du-vanliga-misstag-med-surfplatta

Internet

Januari 2016Pågående

Omvärldsbevakaren

Under januari 2016 började jag planera för ett antal webbaserade projekt. Bland annat för en sida om omvärldsbevakning. Under maj 2016 slog jag ihop alla dessa webbaserade projekt till ett projekt som kom att bli Omvärldsbevakaren.  Omvärldsbevakaren rapporterar, diskuterar och kommenterar nyheter i omvärlden och inom industrin.  Som ett tillägg till detta har även MOOC-kurser tillkommit som en del av sidan. I nuläget finns det en MOOC kurs färdig på sidan. Den heter Grundläggande sökning på Internet och handlar om hur man kan söka information och granska information på nätet.

Internet

December 2015Pågående

@Statsict

Statsict är mitt Twitter konto för att bevaka användningen av informations- och kommunikationsteknik i professionella sammanhang.

Internet

2012 (uppehåll till 2016)2016 - Pågående (se beskrivning) 

IKT-verktyg och IKT-pedagogik

Facebook sida som jag skapade 2012, men som då inte lyckades dra tillräckligt med gillande för att kunna hålla sidan levande. Under 2016 kom den däremot igång och den har idag över 250 gilla markeringar på Facebook. Jag började skriva igen på sidan aktivt den 15/9-16. Sidan har fokus på digitala verktyg för lärande och hur man kan använda IKT i utbildningen.  

https://www.facebook.com/IKTsida/?notif_t=page_fan&notif_id=1473944526050845

Volontär arbete

Ledamot av Piratpartiets utbildningsutskott

Jag satt under ett års tid som ledamot i Piratpartiets utbildningsutskott och var med och utvecklade deras sakpolitik inom utbildningsområdet.

Schoolboost network

Jag är sedan i maj 2016 medlem i en idell förening som heter Schoolboost network som vill lyfta skolan och skoldebatten nationellt. De drivs utifrån måttot: "Lyfter vi skolan, lyfter vi samhället".  Ansvarig för webbplats och sociala medier.

Lärarlegitimation

Jag har lärarlegitimation och har behörighet att undervisa i följande ämnen.

Gymnasieskolan
Samhällskunskap, Religionskunskap, Pedagogik, Hållbart samhälle, Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, Medier samhälle och kommunikation

Grundskolans högstadium
Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia, Geografi

Grundskolans mellanstadium
Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia, Geografi och Fysik

Jag började läsa fysik för att utöka min kompetens till att även röra de naturvetenskapliga ämnena. Under tiden som jag läste mina 45 högskolepoäng som fristående kurser så fick vi ändrade regler som innebar att kurserna skulle överensstämma med de kurser som lästes på lärarutbildningen. Av den anledningen fick jag inte behörighet i Fysik på högstadiet, men fick det på mellanstadiet.

Lärarexamen

Högskolan i Halmstad

20062012

Lärarexamen för grundskolans senare del och gymnasieskolan med inriktning mot Samhällskunskap och Religionskunskap

Lärarexamen med inriktning mot grundskolans senare del och gymnasieskolan som lästes vid Högskolan i Halmstad. Ämnena som ingår i min examen är Samhällskunskap och Religion. Utbildningen inom Samhällskunskap var med viss inriktning mot medievetenskap.

IT-kurser

2010 Informatik GR (A): IT och sociala nätverk (3,5 hp)

2013 Informatik GR (A): Open Source: filosofi, framväxt och applikationer (7.5 hp)

2013 Distanspedagogik och lärande (15 hp)

2013 Informatik: Mobilbranschens utveckling och framtid (7.5 hp)

2014 Examensarbete i lärande, kommunikation och informationsteknologi (15 hp): http://www.uppsatser.se/uppsats/47e089a084/

2014 Distansöverbryggande pedagogik (7,5 hp)

2014 Datorspel och lärande I (7,5 hp)

2014 Lärande med webb 2.0 och nästa generations webb (7,5 hp)

Kurser inom Pedagogik och Specialpedagogik (se även IT-kurser)

2010 Pedagogik A (30 hp)

2011 Specialpedagogik A (30 hp)

Kurser inom SO-ämnen (utöver lärarutbildningen)

Historia

2010-11 Historia A och B (60 hp)

2011 Historia C, Valbart moment (7,5 hp)

2014 Medicin och makt i historisk belysning (7,5 hp)

2014 Vetenskap och samhälle genom historien (7,5 hp)

Geografi

2013 Naturgeografi 1 (15 hp)

Religionskunskap

2009 Indiska religioner (15 hp)

2010 Nyreligiositet i religionshistorisk belysning (7.5 hp)

2011 Västerländsk buddhism och japanska nya religioner i väst (7.5 hp)

2015 Livsåskådningar, människosyn och världsbilder (7,5 hp)

2015 Film, våld och världsbilder (7,5 hp)

Samhällskunskap

2008 Kriminologi (7.5 hp)

2010 Statsvetenskap: Miljöpolitik (7.5 hp)

Kurser inom Fysik

2013 Materialfysik G1N (7,5 hp)

2013 Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs (7,5 hp)

2013 Vardagsfysik G1N (7,5 hp)

2013 Vindkraft - grundkurs (7,5 hp)

2013 Klimatförändringar, jordens resurser och samhället (7,5 hp)

2013 Energi och miljö (7,5 hp)

Referenser

Jag har två professionella referenser som lämnas vid förfrågan i samband med en intervju.

Datorkunskap

Jag har använt Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Chrome OS och Ubuntu på datorsidan på fritiden. Mac OS X har jag använt i professionella sammanhang när jag arbetade med Fridtjuv. 

Jag har även kört flera mobila enheter, däribland Android telefon, Android surfplatta, Sony Smartwatch generation 2 och 3 samt IPhone 5 och IPad mini. 

Utöver det har jag även erfarenhet av att ha använt smarta lösningar för tv såsom Apple TV (generation 3 och 4), Android TV och Google Chromecast på fritiden. Apple TV generation 3 har jag också använt lite i professionella sammanhang när jag jobbade på Bellevueskolan. Jag är van vid att arbeta med Google drive som är Google:s molntjänst då jag jobbat en hel del med den på fritiden.