Download PDF

Fie Thorup

Profil

Jeg har en baggrund som cand. soc i uddannelsesvidenskab fra Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, hvilket kvalificerer mig til at undersøge, evaluere og skabe løsninger på problemstillinger inden for velfærdsområderne uddannelse og beskæftigelse. 

Qua min faglighed, kan jeg bidrage til at tænke it ind i de lærings- og dannelsesmæssige mål og herigennem fremme børn og unges udvikling, kreativitet og kompetencer, hvor der er rum for fordybelse og eksperimenter. Jeg kan bidrage med indgående viden om pædagogik, didaktik, læringsteori og digitalisering af læreprocesser, der kan hjælpe børn unge med at opbygge en fortrolighed med anvendelsen af digitale redskaber. 

Den mere metodiske del af min profil byder på skarpe analyser af f.eks. kvalitets-, beskæftigelses- og folkeskolereformen, med fokus på implementeringsprocessernes pædagogiske betydning for praksis. Mine analyser bakkes op af min viden om dannelse, ledelse, motivation, vejledning, læring, kultur, organisation og forandringsprocesser. 

Desuden kan jeg bidrage med at være kvantitativt og systemisk orienteret, hvilket betyder at jeg kan holde overblik i og arbejde med svære systemer, hvor store datamængder og informationer skal kodes og struktureres. Ydermere er jeg gennem mit studie blevet skrap til gennem og kvalitative analyser, at udlede specifikke informationer af et materiale, se dem i relation til den relevante kontekst og sikkert videreformidle de centrale konklusioner.

Samfundsvidenskabelig uddannelse

20142017

Cand. soc i Uddannelsesvidenskab, Aarhus Universitet

Fagligt fokus

 • Udvikling af uddannelser og andre læringsarenaer
 • Uddannelsernes og pædagogikkens ideer
 • Pædagogiske tendenser i samtiden
 • Nyere teorier om læreprocesser
 • Didaktisk teori og refleksion

 • Fagligt udbytte
 • Tilrettelæggelse, udvikling og implementering af udviklings og læringstiltag i forbindelse med effektivisering, internationalisering og konkurrencedygtighed
 • Online læring, facilitering og digitalisering af læring
 • Viden om læring og kompetenceudvikling, herunder teori om kreativitet og innovation
 • Organisations og kulturanalyser
 • Kvalitetssikring af uddannelser
 • Tilrettelæggelse, implementering og evaluering
 • Kvantitativ og kvalitativ analyse/evaluering 
 • Projektorienteret arbejde
 • Stærk i formidling, mundligt og skriftligt.
  Metode
 • Kvantitativ metode: Statistik, STATA, Spørgeskema (Surveys) dataindsamling
 • Kvalitativ metode: Forskellige interviewtyper, observationteknikker
 • Triangulering: Anvendelse af begge metoder, for at give en mere dybdegående og nuanceret analyse
  Speciale
 • Et læringsteoretisk casestudie af webinarets læringsmæssige potentialer og begrænsninger. 
20102013

BA i Uddannelsesvidenskab, Aarhus Universitet

 • Valgfag: kvantitativ metode (statistik) (15 ECTS)
 • Valgfalg: Organisation og ledelse af uddannelsesarenaer
20062009

STX, Egå Gymnasium

 • Mat B, Samf A, psykologi C, Biologi A

Relevant erhvervserfaring

20162017

Facilitator og skribent, Wecademy A/S

 • Digitalisering af undervisning og kurser
 • Facilitering af webinar
 • Ansvarlig for faglige blogindlæg
20162016

HR og Employer Branding Intern (6 mdr.), Kamstrup A/S

 • Afklaring af personalebehov i dialog med ansættende leder
 • Afholdelse af jobsamtaler
 • Udarbejdelse og korrektur af annoncetekster
 • Annonceadministration
 • Kompetence og jobbeskrivelser
 • Søgning efter relevante kandidater 
 • Kursusansvarlig
 • Nyhedsbreve
 • SoMe kommunikation/ branding
 • Vedligeholdelse af netværk
 • Ansvarlig for deltagelse på Karrieremesser
 • Ansvarlig for besøg i virksomheden (100 gæster af gangen)
 • Ansvarlig for personalgoder (tandlæge, fitness, frisør mm.)
 • Ansvarlig for on boarding af 17 praktikanter
 • Koordinering og planlægning af DHL-stafetten 2016 med 500 tilmeldte fra Kamstrup
20152015

Trainee (6 mdr.), DANSK HR

 
 • Medarrangør af nordens største HR-messe, Træfpunkt
 • Ansvar for ekstern kommunikation på LinkedIn
 • Facilitering af netværksgrupper på LinkedIn
 • Analyse og udvikling  af metoder til læring og videndeling på møder i netværk 
20102013

Servicemedarbejder, Aarhus Sygehus

 • Organisere og effektivisere arbejdsopgaver i en presset hverdag
 • Samarbejde på tværs af faggrupper
 • Levere et højt serviceniveau
 • Empati, tillid og nærvær
20092009

Interviewer, Rambøll Management

 • Interviewteknik : Ringe til små, mellemstore og store virksomheder
 • Kommunikation og formidling, kort og præcist
 • Kvantitativ metode: spørgeskemaundersøgelse
 • Overblik, organisering og samarbejde, når der skulle dannes overblik over en stor virksomheds samlede rekruttering. 

STUDIEJOBS, 2009 - 2017

 • Pædagogmedhjælper, Skovbo, døgninstitution
 • Aflaster, Aarhus Kommune
 • Servicemedarbejder, Aarhus Sygehus 
 • Handicaphjælper, Egmont Højskolen
 • Sælger
 • Pædagogmedhjælper, SFO, Børnehave og vuggestue
 • Diversen rengøringsjobs

FRIVILLIGT ARBEJDE OG ANDET, 2009 - 2017

 • Tuba, Blå Kors Danmark (6 år)
 • Sommerlejr, Dansk Folkehjælp
 • Højskoleophold, Egmont, 8 måneder
 • Rejse som backpacker i Asien, 3 måneder

Om mig

Jeg er en ekstrovert og smilende ung kvinde, bosat alene i Aarhus N, der trives med udfordringer. Jeg er ikke bange for at tage ansvar og arbejde selvstændigt, men vægter samtidig sparring og et godt samarbejde med andre mennesker. Fra mit arbejdsliv  og studie er jeg vant til at arbejde projektorienteret, og indgå i et samarbejde med forskellige typer mennesker. 

Jeg er glad for at rejse, særligt til steder, hvor jeg kan bruge mit dykkercertifikat - det er ikke helt den samme oplevelse i Aarhusbugten som på Filippinerne. Mine andre passioner involverer koncerter, især på festival, hvor turen i år gik til Northside. Ellers er jeg ret OK i et køkken, og har senest kastet mig i lag med citronfromagen.