Download PDF

Resume

Jeg vil beskrive mig selv som ambitiøs, initiativrig og målrettet med særlig interesse for uddannelse og (digital) læring, der kan skabe løsninger på organisatoriske problemstillinger. Det er vigtigt for mig, at udvikle og motivere mennesker gennem uddannelse og kompetenceudviklende forløb i tæt forbindelse med praksis.

At stille spørgsmålstegn ved det selvfølgelige, overskue komplekse sammenhænge og reflektere kritisk falder mig naturligt. Desuden elsker jeg at netværke, er en teamplayer og en god menneskekender.  

Kernekompetencer

Udvikling, digitalisering og evaluering

Strategi og metode til tilrettelæggelse af rammerne for uddannelse, (digital) læring, kompetenceudvikling og digitalisering - herunder evaluering af viden- og læreprocesser. 

Kvantitativ og kvalitativ metodeanvendelse
Udformning af spørgeskemaer, statistisk dataindsamling og analyse, samt strukturelle, semistrukturerede og fokusgruppeinterviews.  Metodernes anvendelse samt kritiske forståelse af og refleksion over metodernes generelle anvendelighed.                                                                                                                             
Overblik over kompleksiteter

Analyse af centrale problemstillinger inden for uddannelse, læring og kompetenceudvikling, herunder organisering, ledelse og forvaltning, samt kritisk forståelse og refleksion over problemstillinger.

Tværfagligt samarbejde 
Med min multidisciplinære uddannelse og forskelligartede erhvervserfaring er jeg kompetent til at indgå selvstændigt i et tværfagligt professionelt samarbejde. 

Uddannelse

Sep 2014Feb 2017

Cand. Soc i Uddannelsesvidenskab

Aarhus Universitet

Arbejdsmetoder

 • Projektorienteret arbejde (struktureret, effektiv og handlekraftig)
 • Skriftligt formidling (grammatisk stærk, nuanceret sprog, hurtigt og præcis)
 • Mundtlig formidling og videnudveksling (højt prioriteret på uddannelsen)
 • Tekstforfatning og hurtig dannelse af overblik, lærenem. 

Kompetenceprofil

 • Tilrettelæggelse, udvikling og implementering af udviklings og læringstiltag i forbindelse med effektivisering, internationalisering og konkurrencedygtighed
 • Online læring, facilitering og digitalisering af læring
 • Viden om læring og kompetenceudvikling, herunder teori om kreativitet og innovation
 • Analyse af policy-dokumenter med fokus på diskurser, semantik og rationaler; ideer, politik, indhold og processer for uddannelse, læring og kompetenceudvikling. 
 • Identificere teoretiske og praktiske problemstillinger i organisationer og virksomheder, der knytter sig til forandring, internationalisering, læring og kompetenceudvikling. 
 • Organisations og kulturanalyser

Metode

 • Kvantitativ metode: Statistik, STATA, Spørgeskema (Surveys) dataindsamling
 • Kvalitativ metode: Forskellige interviewtyper, observationteknikker
 • Triangulering: Anvendelse af begge metoder, for at give en mere dybdegående og nuanceret analyse
Aug 2010Jul 2013

Bachelor i Uddannelsesvidenskab

Aarhus Universitet

Institut for Uddannelse og Pædagogik, IUP

Aug 2006Jul 2009

STX - Almen gymnasial uddannelse

Egå Gymnasium

Dansk A, Historie A; Samfundsfag A , Matematik B og Psykologi C

Erhvervsmæssig erfaring

Aug 2016now

Facilitator og uddannelsesvidenskabelig skribent

Wecademy
 • Analyse af læreprocesser ved webinarer
 • Facilitering af webinar
 • Formidling af kompleks teori om læring og uddannelse til blog/artikelformat
Jan 2016Jul 2016

HR og Employer Branding Intern

Kamstrup A/S
 • I mit arbejde som intern i Employer Branding, HR i Kamstrup A/S var jeg en del af et ungt og dynamisk team, hvor jeg nyder at fællesskab og sparring med hinanden er en del af hverdagen, og indstillingen til arbejdsopgaverne er professionel og ambitiøs.

 • Mine arbejdsområder internt og eksternt:
  > Udarbejdelse af jobannoncer og nyhedsbrev
  > Rekruttering (hele værdikæde fra tiltrækning til rekruttering)
  > SoMe kommunikation
  > Skaber og vedligeholder kontakten til uddannelsesinstitutioner som: AU, AAU og DTU.
  > Planlægning og gennemførelse af jobmesser på uddannelsesinstitutioner
  > Virksomhedsbesøg m. oplæg og rundvisning i Kamstrup A/S
  > Personalegoder (in house tandlæge, fitness, frisør, introkursus mm)
  > Ansvarlig for en del af onboardingen af 17 praktikanter (primært ingeniører)
  > Koordinering og planlægning af DHL-stafetten 2016

Mar 2015Jan 2016

Aflaster

Aarhus Kommune
 • situationsfornemmelse, empati, ansvar og overblik
Aug 2015Dec 2015

Trainee

DANSK HR
 • Som Trainee hos DANSK HR, tog jeg del i at arrangere nordens største HR-messe, Træfpunkt, hvor jeg primært har haft ansvar for ekstern kommunikation til udstillerne.
 • Løbende arbejdede jeg desuden med facilitering af videnprocesser hos HR-chefer ud fra forskellige læringperspektiver.  
 • Jeg analyserede  og udviklede metoder til læring og videndeling på møder i netværk og organisationer generelt. 
Mar 2010Dec 2013

Servicemedarbejder, Hæmatologisk afd. R170 THG

Aarhus Sygehus, Tage Hansens Gade
 • Organisere og effektivisere arbejdsopgaver i en presset hverdag
 • Samarbejde på tværs af faggrupper
 • Levere et højt serviceniveau
 • Empati, tillid og nærvær
 • Dygtig til at gøre rent :)
Aug 2013Jul 2014

Personlig assistent x 2

Egmont Højskolen
 • Vejledning og motivation
 • Ansvar, perfektion og tillid
 • Pædagogisk støtte og strukturering af hverdag
 • Personlig pleje og omsorg
 • Rekruttering af nye assistenter
Aug 2009Mar 2010

Interviewer på rekrutteringsundersøgelse

Rambøll Management 
 • Interviewteknik : Ringe til små, mellemstore og store virksomheder
 • Kommunikation og formidling, kort og præcist
 • Kvantitativ metode: spørgeskemaundersøgelse
 • Overblik, organisering og samarbejde, når der skulle dannes overblik over en stor virksomheds samlede rekruttering. 

Resultat

Jeg havde op mod 10 interviews i timen, mod gennemsnittet på 5. 

Nov 2009Dec 2009

Sælger

Sælger af brændte mandler
 • Evne til at motivere sig selv
 • Kundekontakt og mersalg
 • Udadvendt og "gå på mod"

Salgsassistent

Coop, Dagli' Brugsen
 • Serviceminded - kundeservice
 • Løsningsorienteret, overblik, tænke ud af boksen
 • Lukke/nøgle-ansvarlig, uddelegering af opgaver

Andet erfaring:

Aarhus Kommune, Jens E. Bijourterie, Virupskolen SFO, Guldbageren, Vuggestuen Åkanden, Børnehave Kernehuset

Salgsassistent, pædagogmedhjælper, lagerarbejde, rengøringsassistent, bagerjomfru mm.

Frivilligt arbejde

Mar 2009Present

Tuba Frivillig

Blå Kors Danmark, TUBA
 • Koordination af temaaftener og undervisning
 • Skabe kontakt til relevante foredragsholdere, psykologer mm. 
 • Rådgivning af unge med alkoholiserede forældre
 • Foredrag for Århus byråds "Børn og Unge"-udvalg
Jul 20142014

Sommerlejr for udsatte børn

Dansk Folkehjælp
 • Møde mennesker i øjenhøjde, klar kommunikation og tillid.
 • Ansvar, overblik og positivitet i travle situationer
 • Samarbejde og tilrettelæggelse af aktiviteter
Jul 20132014

Northside og Skanderborg Festival

Aug 20112012

De Studerendes Råd

Aarhus Universitet

Text Section

Sprogkompetencer

 • Dansk (modersmål)
 • Engelsk (mundtligt og skriftligt)
 • Tysk (godt kendskab)
 • Skandinavisk (godt kendskab)

IT-kompetencer

 • Microsoft Office (Excel, word, Powerpoint),
 • STATA
 • APSIS
 • Generelt teknisk lærenem og hurtig til at opfange systemer og opfinde egne logikker

Interesser

 • Dykning:Jeg dykker både i danmark og udlandet 
 • Træning: Jeg går til spinning og styrketræner 3 gange om ugen. Det giver mig energi og overskud. 
 • Sundhed: Sundhed prioriterer jeg højt og har opnået et stort vægttab. 
 • Socialt liv: Jeg har en stor omgangskreds, holder af koncerter, festival, god mad og sjov. 

Referencer

Anne-Mette Rønholt, CEO

Ejer af WeCademy
tlf: 20 88 67 67

Michael Stubbe / HR Vice President at Kamstrup A/S.

tlf: 89 93 10 00 

Kirsten Hess Jakobsen, HR Business Partner at Gram Equipment A/S

HR Business Partner på Kamstrup A/S mens jeg var i mit internship.
tlf: 21 53 75 10

Kim Staack Nielsen, CEO  at DANSK HR

tlf: 40 96 61 11