Download PDF

Resume

Jeg er særligt optaget af, hvordan man gennem organisatorisk læring og kompetenceudvikling kan skabe løsninger på organisatoriske problemstillinger. Gennem min uddannelse har jeg lært at overskue komplekse sammenhænge vha. min stærke analytiske sans og teoretiske overblik. Som person er jeg videbegærlig, løsningsorienteret, reflekterende og imødekommende. 

 

Kernekompetencer

Udvikling og evaluering
Strategi og metode til tilrettelæggelse af rammerne for uddannelse, læring, kompetenceudvikling, herunder organisering, ledelse og forvaltning. 
Kvantitativ og kvalitativ metodeanvendelse
Udformning af spørgeskemaer, statistisk dataindsamling og analyse, samt strukturelle, semistrukturerede og fokusgruppeinterviews.  Metodernes anvendelse samt kritiske forståelse af og refleksion over metodernes generelle anvendelighed.                                                                                                                             
Overblik over kompleksiteter

Analyse af centrale problemstillinger inden for uddannelse, læring og kompetenceudvikling,herunder organisering, ledelse og forvaltning, samt kritisk forståelse og refleksion over problemstillinger.

Tværfagligt samarbejde 
Med min multidisciplinære uddannelse og forskelligartede erhvervserfaring er jeg kompetent til at indgå selvstændigt i et tværfagligt professionelt samarbejde. 

Uddannelse

Sep 2014Jul 2016

Kandidatstuderende i Uddannelsesvidenskab

Aarhus Universitet

Arbejdsmetoder

 • Projektorienteret arbejde (struktureret, effektiv og handlekraftig)
 • Skriftligt formidling (grammatisk stærk, nuanceret sprog, hurtigt og præcis)
 • Mundtlig formidling og videnudveksling (højt prioriteret på uddannelsen)
 • Tekstforfatning og hurtig dannelse af overblik, lærenem. 

Kompetenceprofil

 • Tilrettelæggelse, udvikling og implementering af udviklings og læringstiltag i forbindelse med effektivisering, internationalisering og konkurrencedygtighed
 • Viden om læring og kompetenceudvikling, herunder teori om kreativitet og innovation
 • Analyse af policy-dokumenter med fokus på diskurser, semantik og rationaler; ideer, politik, indhold og processer for uddannelse, læring og kompetenceudvikling. 
 • Identificere teoretiske og praktiske problemstillinger i organisationer og virksomheder, der knytter sig til forandring, internationalisering, læring og kompetenceudvikling. 
 • Organisations og kulturanalyser

Metode

 • Kvantitativ metode: Statistik, STATA, Spørgeskema (Surveys) dataindsamling
 • Kvalitativ metode: Forskellige interviewtyper, observationteknikker
 • Triangulering: Anvendelse af begge metoder, for at give en mere dybdegående og nuanceret analyse
Aug 2010Jul 2013

Bachelor i Uddannelsesvidenskab

Aarhus Universitet

Institut for Uddannelse og Pædagogik, IUP

Aug 2006Jul 2009

STX - Almen gymnasial uddannelse

Egå Gymnasium

Dansk A, Historie A; Samfundsfag A , Matematik B og Psykologi C

Erhvervsmæssig erfaring

Mar 2015Present

Aflaster for lille pige

Aarhus Kommune
 • situationsfornemmelse, empati, ansvar og overblik
Aug 2015Dec 2015

Trainee

DANSK HR
Som Trainee hos DANSK HR, er jeg på nuværende tidspunkt med til at arrangere nordens største HR-messe, Træfpunkt, hvor jeg primært har haft ansvar for ekstern kommunikation til vores udstillere. Løbende arbejder jeg desuden med facilitering af videnprocesser hos HR-chefer ud fra forskellige læringperspektiver og senere i min praktik forventer jeg, at analysere og udvikle metoder til læring og videndeling på møder i netværk og organisationer generelt. 
Mar 2010Dec 2013

Servicemedarbejder, Hæmatologisk afd. R170 THG

Aarhus Sygehus, Tage Hansens Gade
 • Organisere og effektivisere arbejdsopgaver i en presset hverdag
 • Samarbejde på tværs af faggrupper
 • Levere et højt serviceniveau
 • Empati, tillid og nærvær
 • Dygtig til at gøre rent :)
Aug 2013Jul 2014

Personlig assistent x 2

Egmont Højskolen
 • Vejledning og motivation
 • Ansvar, perfektion og tillid
 • Pædagogisk støtte og strukturering af hverdag
 • Personlig pleje og omsorg
 • Rekruttering af nye assistenter
Aug 2009Mar 2010

Interviewer på rekrutteringsundersøgelse

Rambøll Management 
 • Interviewteknik : Ringe til små, mellemstore og store virksomheder
 • Kommunikation og formidling, kort og præcist
 • Kvantitativ metode: spørgeskemaundersøgelse
 • Overblik, organisering og samarbejde, når der skulle dannes overblik over en stor virksomheds samlede rekruttering. 

Resultat

Jeg havde op mod 10 interviews i timen, mod gennemsnittet på 5. 

Nov 2009Dec 2009

Sælger

Sælger af brændte mandler
 • Evne til at motivere sig selv
 • Kundekontakt og mersalg
 • Udadvendt og "gå på mod"

Andet erfaring:

Coop, Aarhus Kommune, Jens E. Bijourterie, Virupskolen SFO, Guldbageren, Vuggestuen Åkanden, Børnehave Kernehuset

Salgsassistent, pædagogmedhjælper, lagerarbejde, rengøringsassistent, bagerjomfru mm.

Frivilligt arbejde

Mar 2009Present

Tuba Frivillig

Blå Kors Danmark, TUBA
 • Koordination af temaaftener og undervisning
 • Skabe kontakt til relevante foredragsholdere, psykologer mm. 
 • Rådgivning af unge med alkoholiserede forældre
 • Foredrag for Århus byråds "Børn og Unge"-udvalg
Jul 20142014

Sommerlejr for udsatte børn

Dansk Folkehjælp
 • Møde mennesker i øjenhøjde, klar kommunikation og tillid.
 • Ansvar, overblik og positivitet i travle situationer
 • Samarbejde og tilrettelæggelse af aktiviteter
Jul 20132014

Northside og Skanderborg Festival

Aug 20112012

De Studerendes Råd

Aarhus Universitet

Text Section

Sprogkompetencer

 • Dansk (modersmål)
 • Engelsk (mundtligt og skriftligt)
 • Tysk (godt kendskab)
 • Skandinavisk (godt kendskab)

IT-kompetencer

 • Microsoft Office (Excel, word, Powerpoint),
 • STATA
 • Generelt teknisk lærenem og hurtig til at opfange systemer og opfinde egne logikker

Interesser

 • Dykning:Jeg dykker både i danmark og udlandet 
 • Træning: Jeg går til spinning og styrketræner 3 gange om ugen. Det giver mig energi og overskud. 
 • Sundhed: Sundhed prioriterer jeg højt og har opnået et stort vægttab. 
 • Socialt liv: Jeg har en stor omgangskreds, holder af koncerter, festival, god mad og sjov. 

Referencer

Referencer kan indhentes

Kim Staack Nielsen

DANSK HR