Summary

Jag vill arbeta både strategiskt och operativt med personalfrågor. Jag ser mig gärna i den konsultativa rollen. Med min kunskap och erfarenhet kan jag bidra till ett personalarbete som utvecklar medarbetarna och organisationen i stort.

Work experience

Work experience
Sep 2009 - Present

Bolagsman

Kompetensutbytet
Kompetensutbytet är ett nätverk för småföretagare. Bolaget är under uppstart men kommer att arrangera nätverksträffar för småföretagare och människor i kärriären. Det kommer finnas möjlighet för nätverkets medlemmar att finna kunskap, nätverka, utbyta kunskap och ha väldigt trevligt. www.kompetensutbytet.se
Jul 2009 - Present

Bolagsman

Liquid Sheriff HB
Jul 2009 - Present

Sammankallande

HR- Akademikerna Alumn
HR- Akademikerna Alumn är ett nätverk för yrkesverksamma personalvetare. Vi är verksamma i Stockholmsområdet. Nätverket är ännu under utveckling, men tanken är att dess medlemmar kontinuerligt skall kunna träffas, utbyta erfarenheter, bolla tankar, lära sig nytt inom HR- området och ha väldigt trevligt.
Jan 2009 - Present

Valberedning 2009

HR- Akademikerna
2004 - Present

Student

Stockholm University, HR Management
Jan 2009 - May 2009

Vice President 2009

The Society of Social Science at Stockholm University
Mar 2007 - Jan 2009

Studentrepresentant

Personal, Arbete och Organisationsutbildningens ledningsgrupp, Stockholms universitet
Feb 2007 - Jan 2009

President

HR Akademikerna
Jan 2007 - Jan 2009

Grundare och Ordförande 2007 och 2008

HR- Akademikerna
Dec 2006 - Dec 2008

Sekreterare HR- Nätverket

Kompetensgruppen
Jun 2006 - Dec 2007

Studentrepresentant och sekreterare i hälsonätverket

Sveriges HR Förening
Aug 2006 - Apr 2007

Ordförande i PR-utskottet, PAFF, ämnesförening för personalvetarstudenter

PAFF
Mar 1999 - Aug 2005

Avdelningschef/arbetsledare/personalansvarig

Tvillingarnas Sjökrog
Aug 2003 - May 2004

FoajéChef

Göta Lejon
Oct 2002 - May 2003

Breakfast Manager

Scandic Hotels
1999 - 2001

Andraföreståndare Franks

Globen
1994 - 1998

Första Hjälpare

Röda Korset
1996 - 1997

Vice Ordförande

Skellefteå Ungsdomsråd

Education

Education
2006 - 2009

Programmet Personal

Stockholms universitet
2005 - 2005

Nationalekonomi

Stockholms universitet
2004 - 2005

Arbetsmarknadskunskap med Personaladministration

Stockholms universitet
2004 - 2004

socialantropologi

Stockholms universitet