Επαγγελματική Εμπειρία

Work History
2016 - Present

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Άκτωρ Α.Ε.
 • Χειριστής συστήματος SCADA στο εργοστάσιο Ξήρανσης του βιολογικού σταθμού της Ψυττάλειας.


2013 - 2015

Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος Μηχανικός

Athas Engineering - Βενετσάνος Αριστείδης
 • Κατασκευή - Συντήρηση Ψυκτικών Θαλάμων για την εταιρία Ι & Σ. Σκλαβενίτης.
 • Εξωτερικές ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις.
 • Τοποθέτηση μεταλλικών σχαρών για διέλευση καλωδίων.
 • Τοποθέτηση - Συντήρηση Aυτόματων Tαχυπόρτων και απολυμαντικών σταθμών σε βιομηχανικούς χώρους.
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές με χρήση αυτοματισμών ( PLC Siemens Logo) , για την επίλυση προβλημάτων σε βιομηχανίες.
2012 - 2012

Βοηθός Ηλεκτρολόγου

Δεδεμάδης Δημήτρης

Πρακτική Άσκηση.

Εκπαίδευση

Education
2011 - 2012

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε

Ανώτατη Σχόλη Τεχνολογικής και Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης.

2006 - 2010

Εκπαιδευτικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε

Ανώτατη Σχόλη Τεχνολογικής και Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης.

Δεξιότητες

Skills

Αγγλικά

City & Guilds Mastery C2

Γαλλικά

Delf 2nd Degree 

Γνώση Υπολογιστών

 • Autocad 2d
 • (Πιστοποίηση Autodesk)
 • Relux 2014
 • Προγραμματισμός PLC Siemens Logo
 • Microsoft Office Programmes 
 • Htmail

Σεμινάρια

Έλεγχος σε Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση.

Νέα ΥΔΕ και Πρωτόκολλα Ελέγχου και Επανελέγχου.

Βεβαιώσεις

Certifications

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Β' Τάξης.

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις Εκπληρωμένες.

Text Section

Πτυχιακή Εργασία:

Θέμα : Βελτιστοποίηση παθητικού- ενεργητικού ηλιακού σχεδιασμού και φωτισμού κτιρίων με προγραμματισμό MATLAB.