Download PDF

Përmbledhje

Une jam Erblina Ramadani, jam studente në dy Universitete, në Universitetin e Prishtinës ku studioj Sociologjisë dhe në Kolegji AAB ku studioj Psikologjinë. Deshira ime është që të specializohem në Psikologji në një të ardhme të afërt, duke pasur edhe aset studimet ne sociologji. Që nga shkolla e mesme deshiroja që të angazhohem në shumë aktivitete të ndryshme që në të ardhmën do të më mdihmonte në profesionin tim. Angazhimi im si Hulumtuese në organizata të ndryshme dhe eskperienca ime me konsumatorë si perfaqesuese shitjesh ne Mex më ka ngritur aftësitë në gjykimin dhe analizimin e sjellvjeve të individëve. Në anën tjeter studimet e mija ne Psikologji dhe Sociologji më ka bërë të aftë edhe në apsketin e marketingut, shitjeve, dhe të bërit biznes. 

Përvoja e Punës

Jul 2014Present

Perfaqesues Shitjesh

Mexx

Përgjegjese për;
Qështjet adminsitrative në Mexx
Perkujdesjen dhe asistimin e konsumatoreve
Shitjen e Produkteve 

Nov 2014Dec 2014

Hulumtuese 

Univesiteti i Prishtines / Studentët a jetojne apo mbijetojnë në konviktet e Prishtinës

Hulumtimi në kuader të Universitetit të Prishtines, Departamenti Filozofik.
Në këtë hulumtim kemi hulumtuar gjendjen e studetëve në konviktet e Universitetit të Prishtinës

Jun 2014Jul 2014

Promotere në Beerfest 

BeerFest
Oct 2013Dec 2013

Intern/ Hulumtuese ne Psikologjine e Femijeve 

Shkolla fillore / Gjergj Fishta

E angazhuar në procesin hulumtues në Psikologjinë e fëmijeve. Në këtë projekt qellimi ishte analizimi dhe hulumtimi i psikologjisë së fëmijeve në bazë të praktikave psikologjike, ku une bashkë me kolget jemi angazhuar me femijët e shkollës Gjergj Fishta

Sep 2012Apr 2013

Pjesëmarrës/Vendimarrëse 

Të drejtat e Gruas / Aurela Organization

Në  këtë projekt jemi angazhuar duke definuar problemet kryesore në relacion me të drejtat e gruas. Pas definimit të objektivave tona, kemi dorëzuar pikat kryesore tek të gjithë  kryetarët e Komunave të Kosovës, me qellim që kryetarët të veprojnë në këtë drejtim

Eduikimi

Oct 2014Present

Universiteti i Prishtines

Fakulteti Filozofik/Sociologji
Oct 2015Present

Kolegji AAB

Psikologji

Aftësitë

Punë në Presion
Zgjidhjen e Problemeve
Puna Ekipore
Komunikim
Lidership