Printing tool Download PDF

Work experience

Feb 2013Present

Skribent

HR Sverige

Som en av bloggarna på HR Sveriges nya bloggsatsning får jag möjlighet att kombinera två av mina stora passioner - HR-frågor och det svenska språket. HR Sverige är en av Sveriges mest besökta HR-portaler.

Apr 2013Present

Arbetsrättslig rådgivare

Unionen

Medlemsrådgivning inom arbetsrätt - lag och avtal.

Feb 2012Dec 2012

HR-rådgivare

Uniflex/ABB

First line support för medarbetare, chefer och externa parter i alla former av personalfrågor på ABB:s

huvudkontor i Västerås. Jag arbetade konsultativt via telefon och e-post i frågor som berörde bland annat

löner och förmåner, arbetsrätt, ledarskaps- och medarbetarutveckling, HR-administration och systemtekniska

frågor. Erfarenhet av arbete i bland annat SAP.

May 2007Jun 2012

Kundmottagare

SL Kundtjänst/GoExcellent

På SL Kundtjänst arbetade jag med att ta emot kunder via telefon, mail och i SL Kundtjänsts

kundmottagning samt handläggning av resegarantiärenden. Arbetet i telefon rörde i stort

trafikinformation och synpunktshantering. Uppgifterna utfördes främst självständigt och med hjälp

av stora kunskapsbaser. Jag arbetade heltid innan studierna och extraarbetade under studietiden.

Mar 2011Apr 2012

Valfunktionär

Uppsala studentkår, Valutskottet

Inför kårvalet 2011 hade jag som uppdrag att informera om Uppsala studentkårs verksamhet samt

om valet till kårfullmäktige. Uppdraget innebar övning i kommunikationsförmåga och social

kompetens samt professionalitet.

Aug 2006Apr 2007

Intervjuare

Synovate

På detta marknadsundersökningsföretag arbetade jag till största del med fältintervjuer. Mina

arbetsuppgifter var att ta kontakt med svarspersoner samt att genomföra intervjuer med dessa. En

mindre del av arbetet bestod i att vara behjälplig vid provsmakningar på kontoret samt att kontakta

svarspersoner via telefon.

Sep 2006Mar 2007

Telefonintervjuare

EDB

Som telefonintervjuare talade jag med både privatpersoner och företagsrepresentanter angående

olika tjänster och produkter. Många undersökningar skedde på uppdrag av Svenskt Kvalitetsindex.

20052006

Ideellt arbete

RSMH

Under min gymnasietid var jag med och startade ”Lilla Ungdomsligan”, en mötesplats för ungdomar

med eller utan psykisk ohälsa. Jag planerade, marknadsförde och ledde träffarna som skedde med

hjälp av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Jag var även suppleant och

ungdomsansvarig i styrelsen för RSMH Umeå.

Education

Sep 2011Jun 2012

Magister

Umeå Universitet

Utbildning med studier på avancerad nivå. Kurserna berörde bland annat svensk och internationell

arbetsrätt samt innehöll analys och tolkning av lagar och kollektivavtal. Utbildningen gav fördjupade

kunskaper i arbetsrättslig problemlösning.

Aug 2008Jun 2011

Kandidat

Uppsala universitet

I juni 2011 tog jag kandidatexamen från personalvetarprogrammet. I anslutning till utbildningen har

jag även deltagit i av studentföreningen anordnade kursdagar i bl. a. arbetsrätt, kompensationsfrågor

och förhandling. Jag skrev min kandidatuppsats inom ämnet Sociologi med inriktning mot arbetsliv,

organisation och personal, med inriktning mot psykosocial arbetsmiljö.

Under programstudierna har jag läst extra kurser vid Stockholm, Umeå och Uppsala universitet samt Mittuniversitetet för att komplettera mina ordinarie personalvetarstudier. 

  • Juridisk översiktskurs
  • Företagsekonomi
  • Ledarskap
  • Personalekonomi
  • Engelska i arbetslivet
May 2011May 2011

Endagsutbildning

Advantum kompetens

Jag deltog i en utbildning i rekrytering och intervjuteknik anordnad av Advantum. Utbildningen

berörde bland annat CV-granskning, intervjuteknik, kravspecifikation och kommunikation.

Aug 2003Jun 2006

Gymnasium

Dragonskolan

På gymnasiet läste jag det specialutformade programmet Ledarskapsprogrammet. Det inriktade sig

mot beteendevetenskap och ledarskap och genom utbildningen utvecklade jag min sociala

kompetens och samarbetsförmåga samt fick grundläggande människokunskap.

Uppsala Universitet

Skriftligt

Språk- och datakunskaper

Svenska - modersmål

Engelska - mycket goda kunskaper

Officepaketet - mycket goda kunskaper

SAP - goda kunskapeer

SPSS - goda kunskaper

ATLAS.ti - nybörjarkunskaper

MS Project - nybörjarkunskaper

Erfarenhet av flera olika ärendehanteringssystem

Utbildning och erfarenhet i korthet

  • Personalvetarprogrammet, Uppsala
  • Magister i arbetsrätt, Umeå
  • Arbetsrättslig rådgivare, Unionen
  • HR-rådgivare, ABB