Download PDF

Skills

 • ASP.NET MVC
 • ASP.NET Web Forms
 • C#
 • Windows Forms Application
 • Winodws Service
 • Servicestack
 • ASP.NET Web API 
 • Bootstrap
 • Javascript
 • jQuery
 • Angularjs
 • Dapper  ORM
 • MSSQL
 • Visual Studio
 • SourceTree
 • MySQL
 • Entity Framework
 • Android

Radno Iskustvo

Sep 2014Present

ASP.NET MVC Developer

BMA d.o.o

Korištene tehnologije : C#, ASP.NET MVC, Windows Service,  Servicestack, Visual Studio, Dapper ORM, Mysql, MSSQL, Bootstrap,Android, Asp.NET MVC Web API, SourceTree, MSSQL , MySQL, Android Studio, 

Apr 2014Jul 2014

Praksa

Nsoft

Korištene tehnologije : PHP Codeigniter, Webstorm, Mysql

Edukacija

Reference

Mobilisim Panel

Informacijski sistem za salanje SMS poruka :

 • Dizajniranje i implementacija arhitekture sistema
 • Implementacija modula za kontakte i grupe :
  • CRUD operacije nad kontaktima
  • CRUD operacije nad grupama
  • Napredne pretrage sa filterima
  • Import/Export kontakata
 • Implementacija modula za SMS poruka:
  • Slanje BULK SMS poruka
  • Automatizovane SMS poruke
  • Napredni SMS izvjestaji
  • Export izvjestaja
 • Implementacija modula za kupovinu kredita
  • Kreiranje zahtjeva za kupovinom kredita
  • Pregled zahtjeva

URL : Panel Mobilisim

Korištena tehnologija: C#, ASP.NET MVC, Dapper ORM  Windows Servisi , Web Servisi, Servicestack, Mysql, Bootstrap, Javascript, jQuery , Visual Studio, SourceTree, 

Adriaday

Information system for tourist agency : (Informacijski sistem za podršku rada adriaday turističe agencije :)

 • Dizajniranje i implementacija arhitekture sistema
 • Implementacija modula za apartmane
 • Implementacija modula za cijene
 • Implementacija modula za iznajmljivače
 • Implementacija modula za rezervacije
 • Implementacija modula dijeljenje apartmana, dostupnoti i cijena koristeci ASP.NET MVC Web API
 • Implementacija modula sinhronizacije dostupnosti između distribucijskih portala

URL : Adriaday API ; Registracija apartmana ; Admin Adriaday

Korištena tehnologija: C# , ASP.NET MVC, Dapper ORM, Windows Service, Bootstrap, jQuery, ASP.NET Web API, Mysql

Anketa

Informacijski sistem za izradu ankete:

 • Kreiranje , pretraživanje i izmjena subscribera
 • Kreiranje, pretraživanje i izmjena grupa
 • Kreiranje, pretraživanje i izmjena  ankete
 • Kreiranje jedinstveni ili javnih linkova
 • Izvjštaji rezultata anketa

Korištena tehnologija: C#, ASP.NET MVC, jQuery, Bootstrap, MSSQL

Ships

Angular JS aplikacija za prikaz i mijenjanje stanja senzora na brodovima. 

Mogucnost dodavanja korisnika sistema i permisija.

Korištena tehnologija: AngularJs v. 1.5

Liderinfo.ba

Informativna web aplikacija.

URL : liderinfo.ba

Korištena tehnologija: C# , ASP.NET MVC, Bootstrap, jQuery , Mysql

Yonetix

Izrada CMS sistema. Mogucnost kreiranja responsive web stranica i sadržaja na stranicama.

Korištena tehnologija: C#, ASP.NET MVC, Bootstrap, jQuery, Mysql

Fakultet Informacijskih Tehnologija


Web aplikacija za podršku rada Turističke agencije :

 • Kreiranje, pretraživanje  i rezervacija apartmana

Korištena tehnologija : C# ASP.NET Web Forms, MSSQL, Bootstrap.

Java desktop aplikacija za podršku rada Turističke agencije :

 • Kreiranje, pretraživanje i rezervacija apartmana
 • Izvještaji

Korištena tehnologija: Java, Mysql

Andorid aplikacija na temu Taxi služba. Funkcionalnosti :

 • Registracija klijenata
 • Prijava taxista i klijenata
 • Pregled taxista na osnovu trenutne lokacije klijenta
 • Slanje Push Notifikacija koristeci GCM

Korištena tehnologija : Java, Web API (ASP.NET Web API)