ElİF BİLECEN

 • Selami Ali Mah. Karabağ Sok. 15-17 D:4 Fıstıkağacı Üsküdar/İSTANBUL
ElİF BİLECEN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kişisel Bilgiler

Toplam Tecrübe : 4,5 Yıl
Çalışma Durumu : Çalışmıyorum
Eğitim Durumu : Üniversite (Mezun)
Medeni Durumu : Evli
Uyruk : Türkiye Cumhuriyeti
Doğum Tarihi : 26.01.1987
Doğum Yeri : Türkiye - İstanbul(Asya)
Sürücü Belgesi : B (2005)

İş Deneyimleri

Work experience
Nov 2011 - Jan 2015

Genel Muhasebe Sorumlusu

YEMEK SEPETİ ELEKT. İLET. TAN. PAZ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
 • Tüm finansal işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve uluslar arası finansal raporlamaya esas oluşturacak verilerin hazırlanıp ilgili kişilerle paylaşılması,
 • Muhasebesel kayıtlarda meydana gelebilecek hataların ortaya çıkarılması ve kayıtların güncel vergi mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi,
 • Vergi Mevzuatı gereğince beyan edilmesi gereken tüm beyannamelerin şekilsel ve içerik yönünden kontrol edilip, hazırlanması, yasal mevzuat gereği diğer yükümlülüklerin güncel olarak takip edilmesi.
 • Vergi denetimi yapan bağımsız denetim kuruluşu ile firma arasındaki tüm bilgi akışının sağlanması.
May 2010 - Aug 2011

Genel Muhasebe Sorumlusu

CVK GROUP ŞİRKETLERİ
 • İşletmeye ait şubelerin merkezle olan muhasebesel ve finansal koordinasyonun sağlanması ve organizasyonun yürütülmesi ile ilgili desteğin verilmesi,
 • Ücretlendirme ve özlük işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, Personel işe giriş-işten çıkış süreçlerinin kanuna uygun yürütülmesinin sağlanması, 
 • İşletmenin esas faaliyetleriyle ilgili yüksek montanlı cari hesapların takibi ve yapılacak ödemelerin yönetime rapor halinde sunuluşu,
 • Vergi Mevzuatı gereğince beyan edilmesi gereken tüm beyannamelerin şekilsel ve içerik yönünden kontrol edilip hazırlanması, beyanı ,yasal mevzuat gereği diğer yükümlülüklerin güncel olarak takip edilmesi.
 • Kesin hesap kontrolünün yapılması, gerektiğinde hataların raporlanması,

Eğitim Bilgileri

Education
Oct 2005 - Jun 2009

Üniversite (Lisans)

İstanbul Üniversitesi (İÜ) - (Örgün Öğretim)

İktisat Fakültesi, Maliye (Türkçe 3.10/4

Jun 2001 - Jun 2005

Lise

Burhan Felek Süper Lise 

(Okul Birincisi) 4,89 / 5

Yetkinlikler

Skills

Muhasebe Programları

Logo Tiger Plus

Muhasebe Programları

Zirve Muhasebe Programı

Bilgisayar Programları

MS Windows & Office Uygulamaları

Yabancı Dil

İngilizce

Sertifika Bilgileri

Certifications
Dec 2009 - Dec 2009

Geleceğin Liderleri İçin: YÖNETİM '09

Marmara Üniversitesi İşletme Kulübü

• Liderlik  

• Örgütsel Gelişim

• Mülakat Teknikleri

• Girişimci ve Yönetici Olmak

May 2008 - May 2009

Yabancı Diller - (İngilizce Kursu Bitirme Sertifikası) 

American Cultural Assocıatıon Language Schools 
May 2000 - Jul 2000

Microsoft Sertifikasyon Programları

Ferda Bilgisayar

Sınav Bilgileri

Seminerler ve Kurslar

Kurumlar Vergisi Eğitimi İSMMMO - 02.04.2015-02.04.2015(5 Saat)

• Kurumlar Vergisi Beyanına İlişkin Genel Hususlar
• Kurumlar Vergisi İstinaları ve Uygulamaları
• Örtülü Sermaye
• Transfer Fiyatlandırması

Türkiye Muhasebe Standartları / Uluslararası Finansal Raporlama Standartları PWC Business School - 24.07.2014-25.07.2014(7 Saat)

• Yeni TTK’nın Mali Tablolara Etkileri
• Finansal Tablolar
• Sabit Kıymetler
• Maddi Olmayan Duran Varlıklar
• Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
• Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
• İlişkili Taraf Açıklamaları
• Hasılat
• Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
• Gelir Vergileri (Ertelenmiş Vergi)
• Çalışanlara Sağlanan Faydalar

E-Fatura Bilgilendirme Semineri İstanbul Ticaret Odası - 19.03.2014-19.03.2014(3 Saat)

• E-Faturaya Geçiş Süreci ve Başvuru Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme.
• E-Fatura, E-defter Kullanımı ve Sağladığı Avantajlar.

Kapsamlı UFRS-TMS Eğitimi PWC Business School - 09.05.2012-11.05.2012(24 Saat)

• Finansal Tablolar ve Dipnotlar
• Konsolidasyon
• Varlıklar
• Yükümlülükler
• Kar - Zarar ve Özsermaye
• Finansal Enstrümanlar
• Uygulamalı Vaka Çalışması

Ek Bilgiler

 • Hobiler/İlgi Alanları: Yerli/Yabancı farklı coğrafyalardaki yaşam tarzlarını tanımak, kültürel yapılarını anlamak ve keşfetmek amacıyla turistik geziler yapmak.
 • Üye Olunan Topluluklar : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kulübü
 • Sigara Kullanımı: Sigara kullanmıyorum.

Referanslar

 • Evren Şehri Yemek Sepeti Elekt. İlet. Tan. Paz. Gıda San. Ve Tic. A.Ş. - Finans Müdürü Tel : 0533 601 98 99   |  E-Posta : [email protected]
 • Yunus Elmas Yemek Sepeti Elekt. İlet. Tan. Paz. Gıda San. ve Tic. A.Ş - Muhasebe Müdürü Tel : 0533 694 15 95   |  E-Posta : [email protected]
 • Cemile Demir Tayyaroğulları CVK Grup Şirketleri - Muhasebe Müdürü Tel : 0533 660 81 54   |  E-Posta : [email protected]