Download PDF

Work History

20142015

Bursa

Zhvillimi Dizenjimi dhe sigurimi nje sistemi Bankomat (ATM)

20152016

Social Trade

Zhvillimi, Dizenjimi platforme per shitjesh account .

20152016

Meteor CMS

Sistem njoftimi ne kohe reale per institucionet e arsimit te larte.

Ky sistem do të arrijë të krijojë lidhjen midis stafit të shkollës, pedagogeve edhe studentëve, duke i dërguar secilit njoftime SMS dhe Email. 

Education

20102013

"Muharrem Collaku"

Shkolle e  mesme te  pergjithshme "Muharren Collaku" Pogradec 

Certifications

20152016

Web design

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Trajnim prane qendres DRFPP Nr.1, Tiranë 

20152016

Trajnim profesional dhe teorik

ALBtelecom & Eagle mobile
  • Sektori transmetimit
  • Departamenti DTA
  • Departamenti Makhes
  • Sektori NOC

Hobby